Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2822 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Driewnosti Jugo-Zapadnago Kraja. S. Pietierburg, Tip. J. N. Skorochodowa 1893,
2823 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Granowszczina, epizod iz istorii bracławskoj Ukrainy. Kijew, B. Korejwo, 1888,
2824 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Izsledowanije o gajdamaczestwie po aktam 1700–1768 g. Sostawił... Izwleczeno iz III toma 3-j czasti Archiwa Jugo-zapadnoj Rossii izdannago Wriemiennoju kommissijeju dla razbora driewnich aktow. Kijew, Uniw. Tipografija (J. Zawadzkago), 1876,
2825 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Izsledowanije o Kozaczestwie po aktam s 1500 po 1648 god. Kijew, w tip. I. i A. Dawidienko, 1863,
2826 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Archieołogiczeskaja karta Kijewskoj gubiernii. Moskwa, Impieratorskoje Moskowskoje Archieołog. Obszczestwo, 1895,
2827 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Monografii po istorii zapadnoj i jugozapadnoj Rossii, tom I. Kijew, Tipografija E. J. Fiedorowa, 1885,
2828 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Archieołogiczeskija nachodki i razkopki w Kijewie i w kijewskoj gubiernii w tieczenii 1876 goda (Ottisk iz „Cztienij istor. Obszcz. letop. Niestora”). Kijew, Uniw. Tip., 1879,
2829 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Oczerk istorii Wielikago kniażestwa litowskago do połowiny XV stoletija, wypusk I. Ottisk iz Uniwiersitietskich Izwiestij 1878 g. Pieczatano po opriedieleniju Sowieta Uniwiersitieta Sw. Władimira. Tamże [Kijew, Uniw. Tip., ], 1878,
2830 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Sbornik matieriałow dla istoriczeskoj topografii Kijewa i jego okriestnostiej. Izdan Wriemiennoju Kommissijeju dla razbora driewnich aktow pri Kijewskom, Podolskom i Wołynskom Gienierał-Gubiernatorie. Kijew, tip. E. J. Fiedorowa, 1874,
2831 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Poslednija wriemiena kozaczestwa na prawoj storonie Dniepra. Po aktam s 1679 po 1716 god. Sostawił... Kijew, tip. E. Fiedorowa, 1868,
2832 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908).
2833 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908) i Bec Włodzimierz A. lstoriczeskije diejatieli Jugo-zapadnoj Rossii w biografijach i portrietach. Wypusk pierwyj. Sostawili profiessora... po kollekcyi Wasilija Wasiliewicza Tarnowskago. Kijew, tip. Imp. Uniw. Sw. Władimira, 1883,
2834 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908) i Dragomanow Michał. Izsledowanije o gorodach w jugo zapadnom kraje Rossii po aktam 1432–1798. Kijew, Uniw. Tip., 1870,
2835 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908) i Dragomanow Michał. Izsledowanije o kriest'janach w jugo zapadnoj Rossii po aktam 1700–1798. Kijew, tip. I. i A. Dawidienko, 1870,
2836 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908) i Dragomanow Michał. Istoriczeskija piesni małorusskago naroda. S objasnienijami... Kijew, tip. M. P. Frica,
2837 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908) i Iłowajskyj Dymitr. Istorija wełykoho kniaziwstwa łytowśkoho wid najdawnijszych czasiw aż do upadku udilnoj systemy w Łytowskij Rusy (Ruska istoryczna biblioteka pid redakcijeju Ołeksandra Barwińskoho, t. VI). Ternopil, tip. J. Pawłowskoho, 1887,
2838 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908) i Kozłowskij Konstantyn. Gramoty wielikich kniaziej litowskich s 1390 po 1569 god, sobrannyja i izdannyja pod riedakcijeju... Kijew, Uniwiers. Tipogr., 1868,
2839 Antonowicz W. K.,
2840 Antonowiczowa M.,
2841 Antonowiczówna Janina. Z dumań wieczornych, zbiór wierszy i prozy, drugi nakł. Sambor, staraniem autorki i redak. Roczników Samborskich, druk. Szwarca i Trojana, 1886,
2842 Antonowiczówna Janina. Rozmaici, powieść. (Odb. z Rocznika Samborskiego). Przemyśl, nakł. G. Kohna, druk. S. Piątkiewicza, 1885,
2843 Antonowiczówna Janina.
2844 Antonowiczówna Kazimira. Don Alonzo. Nowela przez... Lwów, druk. Dziennika Polskiego, 1892,
2845 Antonowycz Kost'. Jak wybyraty posła do Rady derżawnoji. Lwiw, nakł. Narodnoji Rady, 1891,
2846 Antoś. Poczciwy Antoś, powiastka dla dzieci. Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki,
2847 Antosewicz Jan Andrault de Buy. Obrona Kadłubka i Długosza szanownych dziejopisów polskich przeciwko wieku XVIII krytykom.
2848 Antoszewski Adam (zm. 8 VIII 1886),
2849 Antoszka,
2850 Antrakt. Antrakt. Gazeta teatralna, wychodzi codziennie, nie wyłączając niedziel i świąt. Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1876–1877, początkowo wydawcą Aleksander Niewiarowski, redaktorem Jan Mieczkowski, od nru 30 r. 1876: wyd. i red. Al. Niewiarowski, od nru 138 tegoż r.: wyd. Jan Mieczkowski, red. Al. Niewiarowski, od nru 148 tegoż r.: wyd. i red. Jan Mieczkowski; w r. 1876 nrów 182, w r. 1877 nrów 87,
2851 Antrobus J. The Wrongs of Poland, a Poem in Three Cantos, Comprising The Siege of Vienna, with Historical Notes, by the Author of „Parental Wisdom”. London, Saunders and Otley, printed by G. Nichols, 1849,