Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
9746 Bractwa w Krakowie,
97459 Kolessa Stefan. Trąbka pocztowa brzmiąca wesołą nutą tańców ku czci Przezacnych Krakowa Mieszkańców. Na Rok 1869. Skomponowana tkliwie i cnotliwie przez ... c.k. Listowego. (Na odwrocie tytuł:) Post-Büchel für das Jahr 1869 redagirt von ... k.k. Briefträger. Kraków, druk. Czasu W. Kirchmayera, 1869,
97458 Kolessa Stefan. Pożegnanie. Kraków, druk. W. Korneckiego i Spółki, b. r. (ok. 1880),
97457 Kolessa Stefan. Pegaz pocztowy protekcyą szanownych mieszkańców Krakowa do Eilwagenu nadziei błogich zaprzągnięty a poganiany parnassową ostrogą ... c.k. Listonosza Krakowskiego. (Na odwrocie tytuł:) Post-Büchel für das Jahr 1872 redagirt von ... K.K. Briefträger. Kraków, nakł. autora, druk. Korneckiego i Spółki, 1872,
97456 Kolessa Stefan. Noworocznik pocztowy na rok Pański 1870. Oryginalnie przepisany przez ... c.k. Listowego. (Na odwrocie tytuł:) Post-Büchel für das Jahr 1870. redagirt von ... k.k. Briefträger. Kraków, nakł. Stefana Kolessy, druk. Władysława Jaworskiego, 1870,
97455 Kolessa Stefan. Noworocznik pocztowy na rok 1868 wydał ... c.k. listonosz. (Na odwrocie tytuł:) Postbüchel für das Jahr 1868 den verehrungswürdigen Göonnern dargebracht von ... k.k. Briefträger. Tamże [Kraków, druk. c.k. Uniwersyt. Jagiellońskiego], 1868,
97454 Kolessa Stefan. Noworocznik na rok 1867 ... c.k. listonosza w Krakowie. (Na odwrocie tytuł:) Botanisches Postbüchel für das Jahr 1867 den verehrungswürdigen Gönnern dargebracht vom Briefträger... in Krakau. Kraków, druk. c.k. Uniwersyt. Jagiellońskiego, 1867,
97453 Kolessa Stefan. Mixed-Pickles (Raahaama) wyciąg z naj znakomitszych Autorów anglo-indyjskich według starożytnego rękopisu znalezionego w Udzie Bramy wydał i własnemi uwagami wzbogacił ... ces.król. listonosz na rok 1866. Kraków, nakł. Publiczności, Druk. Czasu W. Kirchmayera, 1866,
97452 Kolessa Stefan. Koperta tajemnicza czyli książeczka pocztowa na rok 1871 z wielkim wysileniem i naprężeniem władz umysłowych ku uchwyceniu Serc Przezacnych Mieszkańców Krakowa przez ... c.k. listowego spisana. (Na odwrocie tyuł:) Postbüchel für das Jahr 1871 redagirt von ... k.k. Briefträger. Kraków, druk. Władysława Jaworskiego, 1871,
97451 Kolessa Stefan. Improwizacya czyli róg obfitości napisał i wydał własnym kosztem bezpłatnie ... c.k. Listonosz na rok kolędowy 1864. Kraków, druk. Czasu W. Kirchmayera, 1863,
97450 Kolessa Stefan. Fiu! fiu! Listonosza na Rok Pański 1862 obejmujące mozolne prace ... C.k. listonosza w Krakowie a Szanownej Publiczności za łaskawy upominek w kolędzie składa. (Na odwrocie tytuł:) Ultrajoviales Post-Büchel für das Jahr 1862 erfurchtsvoll gewidmet von ... k.k. Fahrpost-Briefträger in Krakau. Kraków, druk. Z. J. Wywiałkowskiego, 1862,
9745 Bractwa,
97449 Kolessa (Kolesa) Jan.
97448 Kolessa (Kolesa) Jan. Narodziny i chrzciny, wesele i pogrzeb u ludu ruskiego we wsi Chodowicach, powiecie stryjskim. (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej Akad. Um., t. XIII, Dział 3). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1889,
97447 Kolessa Aleksander.
97446 Koleśniakowa Helena.
97445 Kolesko (rodzina).
97444 Kolesiński Zygmunt (zm. 1843). Questions sur diverses branches des sciences medicales. These. Paris, 1843,
97443 Kolesiński S.
97442 Kolesiński E.
97441 Kolesin.
97440 Kolesa Jan.
9744 Bracqueville Bibiana. Tania kucharka, czyli zbiór doświadczonych sposobów przyrządzania potraw i ciast przez... Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, księgarza i typografa, 1855,
97439 Kolert Franciszek ks. S.J. (1693—1751). Krynice łask cudownych, czyli opisanie cudownego obrazu najświętszej Maryi Panny Jurowickiej. Napisane w roku 1742, przez xiędza ..., Societatis Jesu; teraz na nowo przedrukowane. Mińsk, druk. J. Dworca, 1857,
97438 Koleński Antoni ks.
97437 Koleński Antoni ks. O sposobach i potrzebie oszczędzania. Napisał Ks. ... (Wydawnictwo Towarzystwa Kółek Rolniczych, r. I, 1. 2). Lwów, nakł. Zarządu głównego Tow. Kółek rolniczych, Druk. Udziałowa, 1899,
97436 Koleński ks.
97435 Kolendowski Dominik.
97434 Kolendowski, kanonier.
97433 Kolendowicz Barbara.