Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
54196 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Gorostiza (de) Manuel Edward (1789—1851). Z tobą chleb i cebulę. Kom. w 4 a.
27650 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Chajęcki Alfred. Z teraźniejszości. Kom. w 3 a.
92498 Kępiński Stanisław (1867—1908). Z teoryi nieciągłych grup podstawień liniowych posiadających spółczynniki rzeczywiste. Z jedną tablicą. (Odb. z t. XXVI Rozpraw Wydz. Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1892,
107082 Koszutska Ludwika z Jahołkowskich (1869-1928). Z teki wrażeń. Warszawa, nakł. księgarni M. Borkowskiego, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1900,
33635 Fedorowicz Władysław Walenty (1845—1918). Z teki wiejskiego szlachcica. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Wł. Łozińskiego, 1877 (tak na k. tyt., na okł. 1878),
50975 Karmanśkij Petro Silwestrowycz (1878—1956). Z teki samoubijcja. Psychołogicznyj obrazok u zamytkach i poezyjach. Lwiw, nakł. A. Chojnackoho, z drukarnie W. A. Szyjkowskoho, 1899,
6356 Bartsch Henryk (1832—1899). Z teki podróżnika, szkice, dawne i nowe, oryginalne i tłómaczone. Warszawa, E.Wende i Sp., druk. A. Ginsa, 1883,
102867 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Z teki Józefa Kościelskiego. No 1. Tęsknota za zimą. 2. Dzieje serca. 3. Wieje wietrzyk po polu. 4. Pytania. Pieśni z Muzyką Władysława Żeleńskiego. Op. 26. Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösicka, Inst. Lith. de Engelmann et Mühlberg, Leipsic, b. r. (ok. 1890),
23721 Dębicki Ludwik Zygmunt (1843—1908). Z teki dziennikarskiej. Pogadanki literackie. Kraków, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Czasu, nakł. autora, 1893,
23722 Dębicki Ludwik Zygmunt (1843—1908). Z teki dziennikarskiej. 1893—1894. Serya druga. Tamże [Kraków, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Czasu, nakł. autora], 1895,
72254 Grzywiński Paweł (zm. 1891). Z téj i z tamtéj strony Wisły, Krakowiak drugi. (Kraków, 1848),
55150 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Ludwig Otto (1813—1865). Z tajemnic boru. Dz. scen. w 5 a.
62830 Engeström Benzelstierna Wawrzyniec (1829—1910). Z szwedzkiej niwy. Przekłady poetyczne... (Odb. z Dwutygodnika dla Kobiet). Poznań, nakł. i druk. F. Chocieszyńskiego, 1884,
65886 Gębarski Stefan (1864—1920). Z szerokiego świata. Podróże i opowiadania. Tajemnica Fakira. — Bohater obowiązku. — Talizman. — Benito Juarez. — Cyganie. — Kartka ze starego pamiętnika. — Wyprawa na słonie. — W górach. — Mocarze świata zwierzęcego. — W pustyni. Warszawa, nakł. G. Sennewalda, Gebethner i Wolff, druk. Towarzystwa Komand. St. J. Zaleski & Com., 1898,
101838 Korolenko Władimir Gałaktionowicz (1853–1921). Z Sybiru obrazki powieściowe przekład Stanisława Miłkowskiego. (Nowa Biblioteka Uniwersalna, Serya II, Rocznik XII, Ogólnego wydawnictwa zeszyt 183). Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1898,
67290 Gieysztor Jakub Kazimierz (Jakub Wilhelm Kasper; 1827—1897). Z Syberyi. Rękopism nadesłany. Wydanie J. I. Kraszewskiego. Drezno, nakł. autora, druk. Metzgera i Wittiga w Lipsku, 1873,
59959 Dygasiński Adolf (1839—1902). Z siół, pól i lasów. Zbiór nowel. Przez... Tom I—II. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1887,
52213 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Angely Ludwik (1787—1835). Z siedmiu najbrzydsza. Kom. w 3 a.
31457 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Skarbek Fryderyk (1792—1866). Z siedmiu najbrzydsza. Kom. w 2 (3?) a.
12275 Burzyński Adam Prosper (biskup sandomierski; 1753—1830). Z Sandomierza, dnia 10 Lutego 1825 r. duchowieństwu i wiernym przesyła: Ogłoszenie wielkiego Jubileuszu, z łacińskiego języka na polski przetłomaczone. B. w. b. m. b. dr. b. r.,
20825 Czasopisma. Ruk (Z) we ruki. Z Ruk we ruki. (Dodatek do Zmowy). Zurych, 1870.
72075 Grzegorzewski Jan (ok. 1850—1922). Z Rujany: Ostatnie dnie Arkony i Swantewita. Odczyt... miany w Zakopanem dnia 26 Lipca 1883 r. na rzecz Towarzystwa Tatrzańskiego. Lwów, nakł. autora, druk. Gazety Narodowej, G. Gebethner i Sp., w Krakowie, 1883,
79482 Jaroń Stanisław. Z różnych chwil. Drobne wiersze. Napisał... Jarosław, nakł. autora, druk. Ludwika Styrny, 1899,
65558 Gawalewicz Marian (1852—1910). Z rozpaczy. Humoreska sceniczna w jednym akcie, oryginalnie napisana przez... Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1880,
28468 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gawalewicz Marian (1852—1910). Z rozpaczy. Humoreska scen. w 1 a.
100032 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Z Roku Mickiewiczowskiego. Warszawa, nakł. Bronisława Natansona, skład główny w księgarni Jana Fischera, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1900,
22511 Czyszkowski Stephen. Z rodziny polskiej. Wydał pod koniec XIX w. wiele prac po francusku o geologii. Nie należy do polskiej bibliografii.
8029 Bobrzyński Michał (1849—1935). Z roczników Stanisława Temberskiego. Osobne odbicie z Księgi pamiątkowej wydanej przez Uniw. Lwowski ku uczczeniu 500-letniego jubileuszu Uniw. Krakowskiego. Lwów, nakł. autora, druk. Winiarza, 1900,
98053 Komedya o Mięsopuście. Z rękopisu z początku XVI wieku wydał Dr. A. Kalina. (Odb. z tomu II Prac Filologicznych). Warszawa, druk. Braci Jeżyńskich (dawniej J. Ungra), 1888,
101300 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Z rektoratu prof. dr. Edwarda Korczyńskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku szkolnym 1889/90. Kraków, nakł. Prof. Dr. Edwarda Korczyńskiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890,