Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
47407 Hoppe Władysław. Z przypadków polskiego wędrowca. Swe własne przypadki i przygody na lądzie i morzu opisał ...: Spotkanie się w Meksyku; Borby w puszczy australskiej; Wyprawa do Cajamarca; Zasadzka na dzikie bydło; Pod górą El Bernal; Tydzień pod równikiem; Poznanie się w Texas; Z Valparaiso do Santiago i syrena w gaiku palmowym; Rokosz na morzu. Chicago, druk. Gazety Polskiej, 1882,
55556 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Moser Gustaw (1825—1903). Z przyjemnością. Krt. w 4 a.
50961 Karłowski Wiktor (1848—1896). Z przygód tułacza. Wędrówki swe po różnych krajach opisał ... Chicago Ill., nakł. i druk. Wł. Dyniewicza, 1884,
100031 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne przez ... (Wydawnictwo E. Orzeszkowej i S-ki, V). Wilno, nakł. E. Orzeszkowej i Sp., druk. J. Blumowicza, (Warszawa, Gebethner i Wolff), 1881,
96756 Koehler Klemens (1840—1901). Z przeszłości. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, 1893,
25926 Dobrowolski Marceli Michał (1829—1879). Z przeszłości, przez M... Lipsk, E. L. Kasprowicz, druk. Ojczyzny, Bendlikon, 1865,
51692 Karwowski Stanisław (1848—1917). Z przeszłości Szląska. Skreślił Wiktor Soński. Część I. Bytom, nakł. Wydawnictwa Katolika i górnoszląskiego Towarzystwa literackiego, druk. Katolika, 1895,
22257 Czołowski Aleksander dr (1865—1944). Z przeszłości Jezupola i okolicy. Odb. z Przewod. nauk. i liter. Lwów, (Gubrynowicz i Schmidt), druk Wł. Łozińskiego, 1890,
104039 Bellamy Edward (1850—1898). Z Przeszłości 2000—1887. Przeróbka z angielskiego. Paryż, nakł. i druk. Aleks. Okęckiego, 1891,
104038 Bellamy Edward (1850—1898). Z przeszłości 2000—1887 przez O... (Przekład Koła Oświaty Robotniczej). (Warszawa, 1889).
41006 Gordziewicz Emanuel Nelin. Z przestrzeni. Nowele. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1894,
28327 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Fredro Aleksander (1793—1876). Z Przemyśla do Przeszowy. Kom. w 2 a.
48084 Hryncewicz Talko Julian (1850—1939). Z przełomu. Kartka z lat minionych przez Jana Iłgowskiego. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. Emila Skiwskiego, 1883,
31252 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rzewuski Stanisław (pseud. Stanisław Stanisławski; 1864—1913). Z przeciwnych obozów. Fr. w 2 a.
95244 Knapiński Władysław ks. (1838—1910). Z propagandy prawosławnej. (Odb. z nru 284 r. 1893 Dziennika Poznańskiego),
95242 Knapiński Władysław ks. (1838—1910). Z propagandy prawosławnej. (Odb. z nru 248 Kuryera Poznańskiego r. 1892),
95243 Knapiński Władysław ks. (1838—1910). Z propagandy prawosławnej. (Odb. z nru 130 r. 1893 Dziennika Poznańskiego). B. m. b. r. (Poznań, 1893),
9575 Bourget Paweł (1852—1935). Z profilów. Dod. do Świtu. Warszawa, druk. S. Lewentala, 1886,
108242 Kowerska Zofia z Przewłockich (1845-1929). Z prawdziwego zdarzenia. (Odb. z Przeglądu Polskiego 1888). Kraków, nakł. Redakcyi, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1889,
79798 Jasilkowski Marian. Z praktyki sądowo-lekarskiej. Podał Dr. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1896,
4965 Bąkowski Teofil (dr z Baranowa). Z praktyki prywatnej: 1. Przyczynek do kazuistyki padaczki odruchowej, 2. Zęby spróchniałe przyczyną 9 miesięcy trwającej padaczki. Odb. z Przeglądu lekarskiego. Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1890,
40789 Gońka Andrzej (1856—1909). Z praktyki dentystyczno-lekarskiej. Napisał dr.... Lwów, Druk. Słowa Polskiego, b. r.,
33296 Falkowska Cezarea z Suchockich. Z pracy rąk. Opowiadania powieściowe o niektórych rzemiosłach dla młodocianego wieku. Przekład z francuzkiego przez C. Falkowską. Warszawa, 1873,
11847 Bujwid Odo dr prof. U. J. (1857—1942). Z pracowni prof. Roberta Kocha, z wycieczki naukowej, odbytej kosztem Kasy pomocy naukowej im. dra J. Mianowskiego. Odb. z Gazety Lekar. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1886.
38951 Fudakowski Herman (1834—1878) i Hering Teodor. Z pracowni chemii fizyologicznéj Ces. Uniw. Warsz. Indygo w moczu (indiguria). Spółczesne tłómaczenie tego zjawiska, wsparte klinicznemi postrzeżeniami. Przez ... (Odb. z Gazety Lekarskiej z r. 1874). (Warszawa), druk. Gazety Lekarskiej, b. r.,
15722 Ciągliński Adam (dr med.). Z Pracowni anatomo-patologicznej Warsz. Uniwersytetu. Przyczynek do techniki mikroskopowej rdzenia i nerwów peryferycznych. Przez ... Pom. Prosektora Warsz. Uniwersytetu. Odbitka z Kroniki Lekarskiej. Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1891,
87828 Katalogi. Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). z powodu zupełnego zwinięcia mojej księgarni, wysprzedaję wszystkie niżej wymienione nakłady po cenie niesłychanie zniżonej. Wysprzedaż trwać będzie do dnia 5 Kwietnia K. Bartoszewicz Kraków — ul. Bracka 1. 8. Tamże [Kraków, druk. A. Koziańskiego], (1891),
103275 (Kościuszkowskie powstanie). Z powodu setnej rocznicy powstania Kościuszkowskiego, 1794–1894. Londyn, 24 marca 1894.
65297 Gąsiorowski Wilhelm (1825—1892). Z powodu recenzyi w Gazecie narodowej, Nr 50 i 52, „o historyi literatury polskiej" Dra Karola Mecherzyńskiego. (Odb.. z Czasu nr 80). Kraków, czcionkami Drukarni Leona Paszkowskiego, 1873,
27020 Drahomanow Mychajło (1841—1895). Z powodu Maryi, poematu Szewczenki, list do redakcyi. Żenewa, libr. H. Georg, 1886.