Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2830 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Sbornik matieriałow dla istoriczeskoj topografii Kijewa i jego okriestnostiej. Izdan Wriemiennoju Kommissijeju dla razbora driewnich aktow pri Kijewskom, Podolskom i Wołynskom Gienierał-Gubiernatorie. Kijew, tip. E. J. Fiedorowa, 1874,
2831 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Poslednija wriemiena kozaczestwa na prawoj storonie Dniepra. Po aktam s 1679 po 1716 god. Sostawił... Kijew, tip. E. Fiedorowa, 1868,
2832 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908).
2840 Antonowiczowa M.,
2841 Antonowiczówna Janina. Z dumań wieczornych, zbiór wierszy i prozy, drugi nakł. Sambor, staraniem autorki i redak. Roczników Samborskich, druk. Szwarca i Trojana, 1886,
2842 Antonowiczówna Janina. Rozmaici, powieść. (Odb. z Rocznika Samborskiego). Przemyśl, nakł. G. Kohna, druk. S. Piątkiewicza, 1885,
2843 Antonowiczówna Janina.
2844 Antonowiczówna Kazimira. Don Alonzo. Nowela przez... Lwów, druk. Dziennika Polskiego, 1892,
2845 Antonowycz Kost'. Jak wybyraty posła do Rady derżawnoji. Lwiw, nakł. Narodnoji Rady, 1891,
2847 Antosewicz Jan Andrault de Buy. Obrona Kadłubka i Długosza szanownych dziejopisów polskich przeciwko wieku XVIII krytykom.
2848 Antoszewski Adam (zm. 8 VIII 1886),
2849 Antoszka,
2846 Antoś. Poczciwy Antoś, powiastka dla dzieci. Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki,
2850 Antrakt. Antrakt. Gazeta teatralna, wychodzi codziennie, nie wyłączając niedziel i świąt. Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1876–1877, początkowo wydawcą Aleksander Niewiarowski, redaktorem Jan Mieczkowski, od nru 30 r. 1876: wyd. i red. Al. Niewiarowski, od nru 138 tegoż r.: wyd. Jan Mieczkowski, red. Al. Niewiarowski, od nru 148 tegoż r.: wyd. i red. Jan Mieczkowski; w r. 1876 nrów 182, w r. 1877 nrów 87,
2851 Antrobus J. The Wrongs of Poland, a Poem in Three Cantos, Comprising The Siege of Vienna, with Historical Notes, by the Author of „Parental Wisdom”. London, Saunders and Otley, printed by G. Nichols, 1849,
2852 Antropologia,
2853 Antropologiczna sekcja,
2854 Antropologiczne spostrzeżenia,
2855 Antropologiczno-archeologiczne materiały,
2856 Antropow (czy Łuka Nikołajewicz, 1843–1884?),
2857 Antropozofia,
2858 Antúnez Rodolfo Vergara. Oracion funebre del señor don Ignacio Domeyko, por el presbitero... en las exequias, que se celebraron en la capilla del seminario conciliar de Santiago, el 13 del mayo de 1889. Santiago, imprenta de la Unión-Moneda 56-B Entre Estado i Ahumada, 1889,
2859 Antuszewicz K. Opisanie powierzchnika biegunowego (planimetru polarnego) Amstera, z wyprowadzeniem teoryi tego narzędzia, napisał... Warszawa, druk. J. Ungra, 1866,
2860 Antuszewicz Kazimierz. Głos replikowy w sprawie konkursowéj J. O. X. Jmci Mich. Kleofasa z Kozielska Ogińskiego itd. przez prokuratora masy wyrokiem tegoż sądu (wileńskiego) naznaczonego Kaz. Antuszewicza pisany i w r. 1830 Maja 30 odbyty. Wilno,
2861 Antuszewicz Kazimierz. Przełożenie Interessu JO. Xięcia Leona Radziwiłła, Ordynata Kleckiego, Fligiel Adjutanta Jego Cesarskiey Mości i Kawalera z JOO. Xiążętami Wilhelmem i Bogusławem Radziwiłłami, oraz Ludwikiem Xiążęciem Sayn Witgenszteyn Berleburg. W przedmiocie okazania nieważności zawartych w poznaniu (!) i Berlinie konwencyj, jakoteż w celu uzyskania dóbr Lennych Hreska. (na str. 75 podpis: Kazimierz Antuszewicz, Adwokat przy Sądzie Cywilnym Wileńskim). Wilno, druk. Manesa Romma, 1858,
2862 Antuszewicz Kazimierz. Wywod Konkursowy Sprawy J. O. Xcia Michała Kleofasa z Kozielska Ogińskiego Taynego Sowietnika Senatora Państwa i Kawalera wielu Orderów – z Kredytorami i Pretensorami Jego, Imionami i Nazwiskami: w Pozwach, Aktoracie i przy każdego respective poniżey kategoryi Duchownego i Swieckiego Stanu, wyrażonemi, i wyrazić się mającemi, na mocy Najwyższych ukazów, w Sądzie Głównym Litewsko-Wileńskim 2 Departamentu rozpoznający się. Wilno, druk. XX. Missyonarzów, b. r. (1828),
2863 Antuszewicz Marcin. Kaligrafia polska, rossyjska, francuzka, niemiecka i angielska, ułożona podług najnowszych zasad przez... Część I. Warszawa, nakł. Orgelbranda, 1843,
2864 Antuszewicz Piotr adw. Kategoryczne objaśnienie ze strony WW. Ign. i Hel. z Rymszów Tarasowiczow Sęstwa Granicznych Pttu Prużańskiego, Zastawnych possessorów majętności Miłaszewszczyzny alias Kosiłowicz, dawniéy w Województwie Brzeskiém teraz w Powiecie Prużańskim sytuowanéy, wspólnie z W. Bened. Boreyszą b. Assesorem Sądu Głł. Gubernii Grodzień. jako Dziedzicem tychże Kosiłowicz, z Głowy ś. p. Kuneg. z Parysowiczow Boreyszyney matki, zawodzącéy rzeczone Kosiłowicze w zastawną Tarasowiczow possesyą. Do agitującey się powołanych Sprawy przez J. W. Mich. Zaleskiego podkomorz. Pttu Rosieyńskiego jako Generalnego Prokuratora Massy J. O. Xiężniczki Stefanii Radziwiłłowny i J.O. Xcia Franc. Sapiehy Taynego Sowietnika, Kawal. Order. Bez m., (Data 8go 8bra 1822),
2865 Antwort. Antwort des Bischofs von Culm (1849),
2866 Antwort. Antwort des Central-Bürgerausschusses zu Bromberg (Bydgoszcz) an das deutsche Central-Comité in Posen, auf dessen Sendschrift vom 29. Mai 1848. Bromberg, gedruckt bei C. Sasse, (1848),