Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
103253 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). (Zaproszenie na obchody święta francusko–polskiego w Montigny sur Loing w dniu 3 IX 1837 r., inc.: „Monsieur/ Les Membres de la Commission monumentale de Kościuszko…”). B. m. b. r. (Paryż, 1837),
103254 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). (Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym za duszę Tadeusza Kościuszki w dn. 11 XI 1817 r., inc.: „W Kościele Katedralnym Nabożeństwo żałobne za Duszę Sławney w Narodzie Pamięci...”). B. m. b. r. (Kraków, 1817),
103255 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). (Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym za duszę Tadeusza Kościuszki w dn. 23 XII 1817 r. w Kościele Mariackim w Krakowie, inc.: „Obywatele Miasta Wolnego Krakowa, dopełniaiąc obowiązku wdzięczności wielkim Zasługom... B. m. b. r. (Kraków, 1817),
103256 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). (Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym za duszę Tadeusza Kościuszki w koś­ciele św. Krzyża w Warszawie w dn. 14 XI 1817 r., inc.: „Osoby pragnące uczcić współrodaka, cnotami, sławą i przywiązaniem ku Oyczyznie słynącego męża...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1817),
103257 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). (Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym za duszę Tadeusza Kościuszki w Kościele Mariackim w Krakowie, inc.: „W dniu 15 października jako w rocznicę zgonu...”). B. m. b. r. (Kraków, 1861),
103258 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). (Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym za duszę Tadeusza Kościuszki, inc.: „W środę dnia 15go października odbędzie się w kościele Panny Maryi wspólne nabożeństwo żałobne...”). B. m. b. r. (Kraków, 1862?),
103259 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Zbior mów w roznych mieyscach mianych oraz opisow obchodu załobnego nabo­zenstwa po zgonie ś.p. Tadeusza Kościuszki. Wilno, nakł. Aleksandra Zołkowskiego, Druk. XX. Pijarów, 1818,
103260 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Żywot Kościuszki Książeczka dla grzecznych dzieci. Winona. Minn., druk. Hieronima Derdowskiego, 1890,
103261 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura).
103224 Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817). Tadeusz Kościuszko jego odezwy i raporta Uzupełnione celniejszemi aktami odnoszącemi się do powstania narodowego 1794 r. Wstęp i objaśnienia dołączył Ludwik Nabielak. Tom I–VIII. (Biblioteka Ludowa Polska, nr 61–68). Paryż, Księgarnia Luxemburgska, druk. braci Rouge, Dunon i Fresné, (1871),
103225 Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817). Lettre du généralissime Polonais Thadée Kosciuszko, adressée le 20 Brumaire, an XII (12 Novembre 1803) au Comte de Ségur. Un document historique. (Extrait du National). Bruxelles, Imp. Veuve Verteneuil, (1857),
103226 Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817). Kilka listów i testament Tadeusza Kościuszki. Wydał J. K. G. (Jakub Kazimierz Gieysztor). Czysty dochód przeznaczony na pomnik Kościuszki. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1894,
103227 Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817). Listy Kościuszki do Jenerała Mokronowskiego i innych osób pisane. Zebrał i wstępem opatrzył Łucjan Siemieński. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1877,
103228 Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817). Nieznane listy Tadeusza Kościuszki w sprawie legionów z czasów Dyrektoryatu i Konsulatu 1798–1800. Wydał Aleksander Kraushar. (Odb. z Kwartalnika Historycznego). Lwów, nakł. Redakcyi Kwartalnika Historycznego, Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1898,
103229 Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817). Manoeuvres of Horse Artillery, by General Kosciusko. Written at Paris in the year 1800, at the request of General Wm. R. Davie, then envoy from the United States to France. Translated, with notes and descriptive Plates, by Jonathan Williams, Col. Comdt. of the Corps of Engineers, and President of the U.S. Military Philosophical Society. Published by Direction of the Society. New York, sold by Campbell & Mitchell, printed by D. & G. Bruce, 1808,
103230 Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura (1746–1817). Raport Naczelnika ... z obozu pod Słomnikami. Lwów, w komisie księgarni Gubrynowicza i Schmidta, (ok. 1894),
103223 Kościuszko Paweł, pisarz grodzki woj. Brzeskiego.
103222 Kościuszko Kazimierz.
103221 Kościuszko Jan Walezyniusz.
103219 Kościuszko Anna.
103220 Kościuszko Aleksander Jan.
103202 (Kościuszki kopiec). Komitet Zarządzający pomnikiem Tadeusza Kościuszki do Współobywateli. B. m. b. r. (Kraków, 1845),
103203 (Kościuszki kopiec). Lista jmienna osob, składających ofiary na Pomnik Tadeusza Kościuszki. Wydana przez Komitet Zarządzający Budową tegóż, od dnia 17 Grudnia 1821 roku. Kraków, druk. Jana Maja, 1822,
103204 (Kościuszki kopiec). Obwieszczenie. (Inc.: „Komitet zarządzaiący budową mogiły Tadeusza Kosciuszki, zważając ileby dogodnieyszą było rzeczą ofiarowane dni robocze na gotowiznę zamienić...”). B. m. b. r. (Kraków, 1821),
103205 (Kościuszki kopiec). Odezwa Komitetu Zarządzaiącego Budowłą (!) Mogiły Tadeusza Kościuszki, Do Polaków. B. m. b. r. (Kraków, 1821),
103206 (Kościuszki kopiec). Ogłoszenie konkursu Na urząd Konduktora, do sypania mogiły służyć mającej za pomnik Tadeuszowi Kosciuszce. B. m. b. r. (Kraków, 1821),
103207 (Kościuszki kopiec). Opis Święta Narodowego Założenia Mogiły Tadeuszowi Kościuszce. Warszawa, 1820,
103208 (Kościuszki kopiec). Pamiętnik budowy Pomnika Tadeusza Kosciuszki Przez Komitet Zarządzaiący tąz budową Wydany. Kraków, druk. Józefa Mateckiego, 1825 (właściwie: 1826),
103209 (Kościuszki kopiec). Dodatek do Pamiętnika budowy pomnika Tadeusza Kościuszki, wydanego w r. 1826. Obejmujący Sprawozdanie Komitetu Pomnikiem tym zarządzającego, za czas do 1. lipca 1852. r. Kraków, druk. Druk. Czasu, 1852,
103210 (Kościuszki kopiec). Dodatek drugi do Pamiętnika pomnika Kościuszki, obejmujący czas od 1 Lipca 1852 roku do końca roku 1876. Tamże [Kraków], nakł. Komitetu Pomnika Kościuszki, 1878,