Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2792 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Spiewy z przedstawienia teatralnego danego na dniu 11 kwietnia 1848 przez miłostników sztuki dramatycznej na dochód uwolnionych więźni stanu przez M. A. Bołoz, B. m. i b. r., (Lwów), druk Piotra Pillera (1848),
2793 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Sześć toastów. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1883,
2794 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Warszawa dnia 7 września 1831 roku, wiersz na 50tą rocznicę 29 listopada 1830. Lwów, nakł. autora, Druk. I Związkowa 1880,
2795 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Wiersz do Henryka Siemiradzkiego zaimprowizowany przez... podczas uczty w Szczawnicy w sierpniu 1880 r. (Przedruk z Czasu nr 203). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1880,
2796 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Do wszystkich. (przez) M. B. (Lwów), druk. Piotra Pillera, (1848),
2797 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Do wszystkich. Wiersz Mikołaja Bołoza ułożony na chór głosów męskich, i poświęcony młodzieży akademickiéj lwowskiéj przez J. C. Kesslera. Przełożony na głos jeden z towarzyszeniem fortepianu. (Lwów, 1848). W składzie sztuk pięknych Edwarda Winiarza we Lwowie i Czerniowcach, z wolnéj prasy Instytutu Stauropigijańskiego,
2798 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Do wszystkich, wiersz przełożony na głos jeden przez J. C. Kesslera (z muzyką). Lwów, druk. Stauropig. 1848,
2799 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885).
2800 Antoniewicz Mikołaj (II),
2801 Antoniewicz Nikołaj. Hałyckaja-russkaja polityka. Zapyśky posła d-ra... Lwow, Tip. Stawropihijskoho lnstytuta, 1891,
2802 Antoniewicz Wacław Woysym. Król Bolesław Śmiały, dramat historyczny w pięciu aktach. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893,
2803 Antoniewicz Wacław Woysym. Alfons Lippoman (ur. 1834 – urn. 1900) napisał W. W. A. Odbitka z „Głosu Narodu”. Kraków, nakł. Aleksandra Lippomana, druk. W. Korneckiego, 1900,
2804 Antoniewicz Wacław Woysym. O wpływie zaprowadzenia ksiąg gruntowych na dobrobyt ludu. (Odb. z Tygod. Rolniczego). Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., Druk. Związkowa, 1888,
2805 Antoniewicz Wacław Woysym. Zygmunt August, król polski, dramat historyczny w pięciu aktach a sześciu odsłonach. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., Druk. Związkowa, 1888,
2806 Antoniewicz Wacław Woysym.
2807 Antoniewicz Wincenty Bołoz. Sätze aus sämmtlichen Rechts- und politischen Wissenschaften deren öffentliche Vertheidigung nach vollendeten strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doctorswürde an der k. k. Franzens-Uniwersität zu Lemberg, Vincenz Bołoz von Antoniewicz... unternimmt. Lemberg, gedruckt bei Joseph Schnayder, (1837),
2808 Antoniewicz Wincenty Bołoz.
2809 Antoniewicz Władysław Bołoz. Krośnieńskie dzwony, z podań miasta. (Cegła na gmach Sokoła w Krośnie). Krosno, nakł. autora, druk. W. Lenika, 1898,
2810 Antoniewicz Zofia,
2811 Antoniewiczowa Maria Bołoz z Rutkowskich. Pisma poetyczne Maryi z Rusiłowa, wydane nakładem i staraniem G. Kohna, członka Towarzystwa pedagogicznego w Samborze. (Wydawnictwo na cele dobroczynne z zastrzeżeniem praw wydawcy). Sambor, czcionkami J. Czaińskiego, 1878,
2812 Antoniewiczowa Maria Bołoz z Rutkowskich.
2813 Antonij biskup warszawski (schizmatycki). Dwa pisma warszawskago jepiskopa... k Gawriiłu, archijepiskopu Mogilewskomu, (Nadb.?) (Warszawa, po r. 1838),
2814 Antonija. Antonija Minskago Archijepiskopa pismo. Wilno, 1868.
2815 Antonin,
2816 Antonina,
2817 Antonowicz A. J.,
2818 Antonowicz Afinogen Jakowlewicz. Osnowanija politiczeskoj ekonomii. Wyp. 1, 2. Posobije dla kursa czitannago w Institutie Sielskago Choziajstwa lesowodstwa w Nowoj Aleksandrii (Puławy). Warszawa, 1879,
2819 Antonowicz Antoni de Bołoz (proboszcz stanisławowski obrządku ormiańskiego). Mowa na pogrzebie ś. p. JW. Hrabiego Dominika Potockiego starosty sokolnickiego, zmarłego dn. 17 Stycznia 1803 w Tyśmienicy, przez W. J. M. księdza... Lwów, druk. G. W. Wittmana,
2820 Antonowicz Jan Julian (ok. 1750–1824). Kazanie w dzień otworzenia pierwszego Nabożeństwa w nowo wybudowanym Kościele, w Mieście Horochowie dobrach dziedzicznych J. W. Waleryana Stroynowskiego Kawalera Orderów Orła białego i S. Stanisława, przez Wielmożnego Jmć Xiędza... Teologii i Filozofii Doktora. Dnia 8. Grudnia 1807. Roku miane. B. m. i b. r. (przypuszczalnie Łuck, 1808),
2821 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Ostanni czasy kozaczczyny na Prawobereżżi pisla aktiw 1679–1716 r. Istoryczna monohrafija... U Lwowi, 1896,