Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109118 Kozłowskij Ignatij. Sud'by russkago jazyka w Litwie i na Żmudi. Soczinienije Ignatija Kozłowskago. (Odb. z: Wiestnik Zapadnoj Rossii). Wilna, tip. Gubiernskago prawlenija, 1870,
109117 Kozłowskij Ignatij. O nieobchodimosti położyt‘ koniec obiazatielnosti polskago jazyka w Rossii. Ignatija Kozłowskago. (Odb. z: Sowriemiennaja Letopisi). Moskwa, Uniw. Tip., 1867,
109116 Kozłowskij I. Istorija ikony Ostrobramskoj Bogorodicy. Soczinienije I. Kozłowskago. (Odb. z: Wiestnik Zapadnoj Rossii). Wilna, tip. M. Romma, 1868,
109115 Kozłowskij I.
109114 Kozłowskij.
109113 Kozłowski Zygmunt, poseł przemyski (1831-1893).
109112 Kozłowski Zygmunt, poseł przemyski (1831-1893). Sprawozdanie ... z czynności poselskich w Kole Polskiem i w Radzie Państwa w Wiedniu oraz rozprawy zgromadzenia wyborców większych posiadłości okręgu Przemysko-Jarosławskiego z dnia 3 Marca 1879 r. Kraków, nakł. Autora, Druk. Czasu, 1879,
109111 Kozłowski Zygmunt, poseł przemyski (1831-1893). List otwarty do wyborców okręgu Przemysko-Jarosławskiego. (Odb. z Czasu 1879). Kraków, nakł. autora, Druk. Czasu, 1879,
109110 Kozłowski Zygmunt, pseud. Zygmunt Ludomir, tłumacz, autor wierszy (1849-1912).
109109 Kozłowski Zygmunt, pseud. Zygmunt Ludomir, tłumacz, autor wierszy (1849-1912). Kantate gesungen anlässlich der Eröffnung des neuen Post- und Telegraphengebäudes im Posteamten-Club in Krakau.
109108 Kozłowski Zygmunt, pseud. Zygmunt Ludomir, tłumacz, autor wierszy (1849-1912). Kantata śpiewana z okazyi otwarcia nowego gmachu poczty i telegrafu w Klubie urzędników pocztowych w Krakowie w dniu 30 Marca 1889 r. Słowa Zygmunta Ludomira, muzyka Maurycego Siebera c. k. oficyała pocz. (Na s. 3 nl. także tytuł niemiecki:) Kantate gesungen anlässlich der Eröffnung des neuen Post- und Telegraphengebäudes im Posteamten-Club in Krakau am 30. März 1889. Text und Übersetzung von Sigmund Ludomir, Musik von Moritz Sieber k. k. Postoffizial. (Kraków), nakł. Klubu Pocztowego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. r. (1889),
109107 Kozłowski Zygm.
109106 Kozłowski Zdzisław.
109105 Kozłowski Z. L.
109104 Kozłowski Z.
109103 Kozłowski Wojciech ks.
109102 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917).
109101 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Ś. p. Karol Zaremba. B. m. b. r. (1897),
109100 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Wyznanie wiary politycznej Dra Włodzimierza Kozłowskiego na przedwyborach w Jaworowie dnia 30. Kwietnia 1888 r. wypowiedziane. (Odb. z Gazety Narodowej). Lwów, nakł. Autora, druk. Pillera i Spółki, 1888,
109099 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Wpływ kolei prywatnych na rolnictwo.
109098 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Wpływ kolei państwowych na rolnictwo. Przemówienie dra Włodzim. Kozłowskiego, posła jaworowskiego w Radzie państwa wśród rozprawy w Radzie państwa nad budżetem kolei państwowych. Przemyśl, nakł. dr. Wł. Kozłowskiego, druk. S. F. Piątkiewicza, 1889,
109097 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). W sprawie składów zbożowych i warrantów. Przemówienie dr. Włodzimierza Kozłowskiego na Zgromadzeniu galicyjskiego Towarzystwa gospodarskiego dnia 5. marca 1886 roku. (Odb. z Rolnika). Lwów, nakł. Redakcyi Rolnika, Druk. Dziennika Polskiego, 1886,
109096 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). W sprawie policyi weterynaryjnej galicyjskiej. Przemówienie Dra Włodz. Kozłowskiego w rozprawach Rady państwa nad budżetem Ministerstwa spraw wewnętrznych d. 13. Kwietnia 1890 według stenogramu. Lwów, Druk. Dziennika Polskiego, 1890,
109095 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). W sprawie ograniczenia fiskalizmu i odpisania podatków w razie szkód elementarnych. Przemówienie dra Włodzimierza Kozłowskiego na walnem Zgromadzeniu c. k. galicyjskiego Towarzystwa gospodarskiego dnia 23. września 1886. Lwów, nakł. autora, Druk. Dziennika Polskiego, 1886,
109094 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). W sprawie gorzelnianej. Przemówienie dr. Włodzimierza Kozłowskiego na posiedzeniu Związku Towarzystw rolniczych węgierskich w Peszcie. Lwów, druk. i lit. Pillera i Sp., 1887,
109093 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Sprawa włościańska Przemówienie posła Dr. Włodzimierza Kozłowskiego na sekcyi socyalnej wiedeńskiego zjazdu katolików. Przekład z zapisków stenograficznych ogłoszonych w Vaterlandzie. Przemyśl, Druk. gr. kat. kapituły, 1889,
109092 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). O reformach podatku od spirytusu. Temat na Zjazd prawników i ekonomistów polskich, odbyć się mający w Krakowie 9. września 1887, przedstawiony przez Dr. Włodzimierza Kozłowskiego. (Odb. z Przeglądu Sądowego i Administracyjnego). Lwów, Druk. Ludowa, b. r. (1887),
109091 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Referat Dra Włodzimierza Kozłowskiego O zadaniach polityki agraryjnej w obec przesilenia rolniczego. Lwów, (H. Altenberg), Druk. Ludowa, b. r. (1889),
109090 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Przemówienie Dra Włodzimierza Kozłowskiego przed wyborami do Rady Państwa z większych posiadłości Okręgu wyborczego Jaworów-Mościska-Cieszanów dnia 4 stycznia 1889 r. w Jaworowie wypowiedziane. Przemyśl, Druk. gr. kat. kapituły, 1889,
109089 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Przemówienie dr. Włodzimierza Kozłowskiego w sprawie gorzelnianej na posiedzeniu Towarzystwa gospod. dnia 2. marca b. r. Lwów, nakł. autora, druk. i lit: Pillera i Spółki, 1888,