Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107655 Kowalewska Fryderyka. Krawiec damski czyli nowy, bardzo łatwy sposób nauczenia się krajania sukien damskich przez Fryderykę Kowalewską. Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego i Spółki, 1835,
107654 Kowalewska Anna, tłum.
107653 Kowalewicz Tomasz.
107652 Kowalewicz Stanisław, lekarz we Wschowej (1863-1918). Behandlung der Extrauterinschwangerschaft mit Morphium. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe verfasst und einer Hohen medizinischen Facultät der kgl. b. Ludwig-Maximilians-Universität zu München unter dem Präsidium des Herrn Geheimrats Prof. Dr. Winckel vorgelegt von Stanislaus Kowalewicz, Cand. med. aus Alt-Kloster (Kaszczork. Wolsztyna). München, Buchdruckerei von M. Ernst, 1889,
107651 Kowalewicz Stanislaus, cand. med. aus Alt-Kloster.
107650 Kowalewicz Józefina.
107649 Kowalewicz Józefa (Józefina) z d. Krawiec.
107648 Kowalewicz Benon.
107647 Kowale.
107646 Kowalczyński Edward.
107645 Kowalczyński Edouard de.
107644 Kowalczyk Walenty, z Lipnik.
107643 Kowalczyk W.
107642 Kowalczyk Tomasz.
107641 Kowalczyk Tomasz.
107640 Kowalczyk St., członek budapesztańskiej Przyjaźni w dzielnicy Kobania.
107639 Kowalczyk Jędrzej, ks. (1807-1883). Krótka wiadomość o obrazie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej łaskami słynącej w kościele parafialnym w Zakliczynie przy Sieprawiu Dyecezyi Tarnowskiej zebrana przez ks. Jędrzeja Kowalczyka plebana. Kraków, druk. Fr. Ksaw. Pobudkiewicza, 1873,
107638 Kowalczyk Jan Jakub (1872-1941).
107637 Kowalczyk Jan (1833-1911).
107636 Kowalczyk Jan (1833-1911). Wykaz spostrzeżeń meteorologicznych Obserwatoryum Warszawskiego z r. 1883 przez J. Kowalczyka. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, b. r. (1885),
107635 Kowalczyk Jan (1833-1911). Johann Wostokoff. (Nadb. z: Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft). Leipzig, W. Engelmann, (1898),
107634 Kowalczyk Jan (1833-1911). Observations exécutées au cercle méridien de l'Observatoire de l'Université Impériale de Varsovie pendant les années 1885-1890 par Dr. J. Kowalczyk astronome observateur. (Na stronie kontrtytułowej:) Observations faites au cercle méridien de l'Observatoire de l'Université Impériale de Varsovie. Publiées par l'Observatoire. Deuxième partie. Varsovie, Imprimerie de l'Arrondissement Scolaire, 1901,
107633 Kowalczyk Jan (1833-1911). Krótka wiadomość o robieniu spostrzeżeń meteorologicznych. Przez D-ra Jana Kowalczyka. Starszego Astronoma przy Obserw. Astronom. Warsz. (Odb. z Pamiętnika Fizjograficznego 1881). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1881,
107632 Kowalczyk Jan (1833-1911). Wiadomość o obserwatoryum w Płońsku i o pracach ś. p. Jana Jędrzejewicza w dziedzinie astronomii i meteorologii. Przez J. Kowalczyka. (Odb. z Prac Matematyczno-Fizycznych, t. I). Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, 1888,
107631 Kowalczyk Jan (1833-1911). O spostrzeżeniach meteorologicznych w Warszawie przez D-ra Jana Kowalczyka. Starszego Astronoma przy Obserwatoryjum Astronomicznem Warszawskiem. (Odb. z Pamiętnika Fizjograficznego 1881). Tamże [Warszawa, druk. K. Kowalewskiego], b. r. (1881),
107630 Kowalczyk Jan (1833-1911). O spostrzeżeniach meteorologicznych dokonanych bez pomocy przyrządów. (Odb. z Pamiętnika Fizjograficznego 1881). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, b. r. (1881),
107629 Kowalczyk Jan (1833-1911). Spostrzeżenia nachylenia igły magnetycznej robione w październiku i listopadzie b. r. z inklinatorium Webera. Kraków, 1861.
107628 Kowalczyk Jan (1833-1911). O sposobach wyznaczenia biegu ciał niebieskich przez Dra Jana Kowalczyka. Praca uwieńczona w r. 1883 nagrodą z fundacyi Imienia Mikołaja Kopernika, ustanowionej przez Gminę miasta Krakowa. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1889,
107627 Kowalczyk Jan (1833-1911). Sposób oznaczania bezwzględnych przeszkód ruchy małych planet. Warszawa 1867.
107626 Kowalczyk Jan (1833-1911). O prawidłach oznaczania środka ciężkości. Kraków, 1862.