Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2807 Antoniewicz Wincenty Bołoz. Sätze aus sämmtlichen Rechts- und politischen Wissenschaften deren öffentliche Vertheidigung nach vollendeten strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doctorswürde an der k. k. Franzens-Uniwersität zu Lemberg, Vincenz Bołoz von Antoniewicz... unternimmt. Lemberg, gedruckt bei Joseph Schnayder, (1837),
2808 Antoniewicz Wincenty Bołoz.
2809 Antoniewicz Władysław Bołoz. Krośnieńskie dzwony, z podań miasta. (Cegła na gmach Sokoła w Krośnie). Krosno, nakł. autora, druk. W. Lenika, 1898,
2810 Antoniewicz Zofia,
2811 Antoniewiczowa Maria Bołoz z Rutkowskich. Pisma poetyczne Maryi z Rusiłowa, wydane nakładem i staraniem G. Kohna, członka Towarzystwa pedagogicznego w Samborze. (Wydawnictwo na cele dobroczynne z zastrzeżeniem praw wydawcy). Sambor, czcionkami J. Czaińskiego, 1878,
2812 Antoniewiczowa Maria Bołoz z Rutkowskich.
2813 Antonij biskup warszawski (schizmatycki). Dwa pisma warszawskago jepiskopa... k Gawriiłu, archijepiskopu Mogilewskomu, (Nadb.?) (Warszawa, po r. 1838),
2814 Antonija. Antonija Minskago Archijepiskopa pismo. Wilno, 1868.
2815 Antonin,
2816 Antonina,
2817 Antonowicz A. J.,
2818 Antonowicz Afinogen Jakowlewicz. Osnowanija politiczeskoj ekonomii. Wyp. 1, 2. Posobije dla kursa czitannago w Institutie Sielskago Choziajstwa lesowodstwa w Nowoj Aleksandrii (Puławy). Warszawa, 1879,
2819 Antonowicz Antoni de Bołoz (proboszcz stanisławowski obrządku ormiańskiego). Mowa na pogrzebie ś. p. JW. Hrabiego Dominika Potockiego starosty sokolnickiego, zmarłego dn. 17 Stycznia 1803 w Tyśmienicy, przez W. J. M. księdza... Lwów, druk. G. W. Wittmana,
2820 Antonowicz Jan Julian (ok. 1750–1824). Kazanie w dzień otworzenia pierwszego Nabożeństwa w nowo wybudowanym Kościele, w Mieście Horochowie dobrach dziedzicznych J. W. Waleryana Stroynowskiego Kawalera Orderów Orła białego i S. Stanisława, przez Wielmożnego Jmć Xiędza... Teologii i Filozofii Doktora. Dnia 8. Grudnia 1807. Roku miane. B. m. i b. r. (przypuszczalnie Łuck, 1808),
2839 Antonowicz W. K.,
2833 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908) i Bec Włodzimierz A. lstoriczeskije diejatieli Jugo-zapadnoj Rossii w biografijach i portrietach. Wypusk pierwyj. Sostawili profiessora... po kollekcyi Wasilija Wasiliewicza Tarnowskago. Kijew, tip. Imp. Uniw. Sw. Władimira, 1883,
2834 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908) i Dragomanow Michał. Izsledowanije o gorodach w jugo zapadnom kraje Rossii po aktam 1432–1798. Kijew, Uniw. Tip., 1870,
2835 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908) i Dragomanow Michał. Izsledowanije o kriest'janach w jugo zapadnoj Rossii po aktam 1700–1798. Kijew, tip. I. i A. Dawidienko, 1870,
2836 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908) i Dragomanow Michał. Istoriczeskija piesni małorusskago naroda. S objasnienijami... Kijew, tip. M. P. Frica,
2837 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908) i Iłowajskyj Dymitr. Istorija wełykoho kniaziwstwa łytowśkoho wid najdawnijszych czasiw aż do upadku udilnoj systemy w Łytowskij Rusy (Ruska istoryczna biblioteka pid redakcijeju Ołeksandra Barwińskoho, t. VI). Ternopil, tip. J. Pawłowskoho, 1887,
2838 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908) i Kozłowskij Konstantyn. Gramoty wielikich kniaziej litowskich s 1390 po 1569 god, sobrannyja i izdannyja pod riedakcijeju... Kijew, Uniwiers. Tipogr., 1868,
2821 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Ostanni czasy kozaczczyny na Prawobereżżi pisla aktiw 1679–1716 r. Istoryczna monohrafija... U Lwowi, 1896,
2822 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Driewnosti Jugo-Zapadnago Kraja. S. Pietierburg, Tip. J. N. Skorochodowa 1893,
2823 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Granowszczina, epizod iz istorii bracławskoj Ukrainy. Kijew, B. Korejwo, 1888,
2824 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Izsledowanije o gajdamaczestwie po aktam 1700–1768 g. Sostawił... Izwleczeno iz III toma 3-j czasti Archiwa Jugo-zapadnoj Rossii izdannago Wriemiennoju kommissijeju dla razbora driewnich aktow. Kijew, Uniw. Tipografija (J. Zawadzkago), 1876,
2825 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Izsledowanije o Kozaczestwie po aktam s 1500 po 1648 god. Kijew, w tip. I. i A. Dawidienko, 1863,
2826 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Archieołogiczeskaja karta Kijewskoj gubiernii. Moskwa, Impieratorskoje Moskowskoje Archieołog. Obszczestwo, 1895,
2827 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Monografii po istorii zapadnoj i jugozapadnoj Rossii, tom I. Kijew, Tipografija E. J. Fiedorowa, 1885,
2828 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Archieołogiczeskija nachodki i razkopki w Kijewie i w kijewskoj gubiernii w tieczenii 1876 goda (Ottisk iz „Cztienij istor. Obszcz. letop. Niestora”). Kijew, Uniw. Tip., 1879,
2829 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Oczerk istorii Wielikago kniażestwa litowskago do połowiny XV stoletija, wypusk I. Ottisk iz Uniwiersitietskich Izwiestij 1878 g. Pieczatano po opriedieleniju Sowieta Uniwiersitieta Sw. Władimira. Tamże [Kijew, Uniw. Tip., ], 1878,