Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108558 Koziełł Fabian.
108553 Kozieł.
108557 Kozieł Paweł, przełożony gminy z Lesznej.
108556 Kozieł P., prezes Czytelni Katolicko-Ludowej w Skoczowie.
108555 Kozieł Karol, kierownik szkoły w Świętoszówce.
108554 Kozieł Jerzy.
108552 Kozielski Władysław, lekarz z Wrześni. Über die Lipome des Darmes. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der Hohen medicinischen Fakultät der Grossherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität von Giessen vorgelegt von Wladislaw Kozielski approb. Arzt aus Wreschen (Posen). Giessen, von Münchow'sche Hof- und Universitäts-Druckerei, 1899,
108551 Kozielski Wladislaw.
108550 Kozielski Karol Zgoda.
108549 Kozielski Franciszek.
108548 Koziell A. F.
108547 Kozielec.
108546 Kozielczak Walenty.
108545 Koziel Karol, mylnie.
108544 Koziejowski Szymon ks.
108543 Koziejowski J.
108541 (Koziegłowy). Vorschlag zu einem bergmännischen Unternehmen auf der Grundbesitzung Koziegłowy. Propozycya do poszukiwania kruszców w dobrach Koziegłowy. Warszawa, druk. A. Ginsa, 1860,
108542 Koziegłowy.
108512 Koziebrodzki.
108519 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Być albo nie być. Część I. Przez Juljusza Bolestę. Bendlikon, Druk. Ojczyzny, (E. L. Kasprowicz in Leipzig), 1865,
108520 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). U doktora. Fraszka sceniczna w jednym akcie przez A. E. (Teatry amatorskie, VII). Kraków, Wydawnictwo Józefa Blizińskiego, nakł. Wydawcy, (G. Gebethner i Sp.), druk. A. Słomskiego i Sp., 1892,
108521 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Po śliskiej drodze. Dramat w czterech aktach, oryginalnie napisany przez Władysława Hr. Koziebrodzkiego Warszawa, druk. S. Lewentala, 1867,
108522 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Galicya i Austrya przez - ??? -. Bendlikon, Druk. Ojczyzny, (E. L. Kasprowicz in Leipzig), 1866,
108523 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Hrabia Maryan. Komedya w 4 Aktach. Kraków, nakł. autora, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1869 (na okładce: 1870),
108524 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). W jesieni Komedya w 1 akcie przez Władysława hr. Koziebrodzkiego. (Przedruk ze Świtu). Lwów, nakł. Karola Wilda, druk. J. Dobrzańskiego & K. Gromana, 1872,
108525 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). W jesieni, k. w 1 a. Przełożył na niemieckie Rosen (Päumann) w Wiedniu.
108526 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Klaudja szkic dramatyczny w 2 aktach. Napisał Władysław hr. Koziebrodzki. (Biblioteka teatralna, I). Kraków, nakł. Księgarni Wydawnictwa dzieł tanich i pożytecznych, Druk. Kraju, 1871,
108527 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Komedye jednoaktowe. Serya pierwsza. Zawiera: Miłe złego początki. - Zawierucha. - W jesieni. - Po ślubie. - Stryj przyjechał. Wydanie nowe, przejrzane przez autora. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1882,
108528 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Pokusa. Komedja w 1. akcie oryginalnie napisana przez Władysława hr. Koziebrodzkiego. (Biblioteka teatralna lwowska, zesz. X). Lwów, nakł. Księgarni Zelmana Igla, Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1871,
108529 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Czy z powołania? Komedja w jednym akcie przez Władysława hr. Koziebrodzkiego. (Biblioteka teatralna lwowska, zesz. XV). Lwów, nakł. synów Zelmana Igła, druk. K. Pillera, 1877,