Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
103283 (Kościuszkowskie powstanie).
103265 Kościuszkowie.
103264 Kościuszkowa Tekla.
103263 Kościuszkowa Cecylia, pisarzowa grodzka woj. Brzeskiego.
103212 Kościuszko. Avignon, 1832.
103215 Kościuszko. Czasopismo dla młodzieży. (Dodatek do Wiarusa). Winona Minn., wyd. H. Derdowski, 1889–1891.
103218 Kościuszko.
103262 Kościuszko Władysław (zm. 1862).
103231 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). 84e Anniversaire de la naissance de Thadé (!) Kosciuszko. (Extrait de la Revue Encyclopédique). Paris, chez J. Barbezat, imprimerie de Plassan et Cie, 1830,
103232 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Supreme Court of the United States. No. 185. John F. Ennis, Administrator de Bonis Non of Joseph Zolkowski & al., Plaintiffs in Error, vs. J. B. H. Smith, Admini­strator &c., of George Bomford, Deceased, and al. In error to the circuit Court of the United States, for the district of Columbia, holden in and for the County of Washington. (Waszyngton), Gideon print, (1851),
103233 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Essai sur la nouvelle constitution à donner à la Pologne. Lettre à Monsieur le Général Kocziusko (!). Le 30 Janvier 1807. Stoutgard, 1807,
103234 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Iconographie instructive. Kosciuszko. Paris, imprimé chez Paul Renouard, b. r.,
103235 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). O Kościuszce nieśmiertelnym naczelniku narodu i o będącej w związku z jego osobą sprawie włościańskiej na ziemiach dawnej Polski. Rzecz skreślona na pożytek ludu wiejskiego. (Czytelnia dla wieśniaków). Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1889,
103236 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Tadeusz Kościuszko Obrońca wolności Narodu Polskiego. Na pamiątkę odbytego w d. 10 Października 1861 r. Nabożeństwa za poległych w bitwie pod Maciejowicami i wzięcia do niewoli Kościuszki. B. m. b. r. (1861),
103237 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Montagne de Kosciuszko, monument élevé a la mémoire du héros Polonais, a Montigny-sur-Loing, près Fontainebleau. Le produit de la vente cette brochure est consacré à l'élévation du Monument. Paris, chez les Principaux Libraires, imprimerie de Beaulé et Jubin, Octobre 1836,
103238 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Do Szanownego Naczelnika Polskiego Tadeusza Kosciuszki w Poznaniu 1806, dnia 23go Miesiąca Listopada Wiersz. (Poznań, 1806),
103239 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Odezwa. (W sprawie funduszu imienia Tadeusza Kościuszki, inc.: „Szanowni Rodacy! ...”, z datą: VII 1894). Poznań, 1894,
103240 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). (Odezwa w rocznicę zgonu Kościuszki, inc.: „Kochani Bracia! Dziś właśnie upływa lat 44, ...”). B. m. b. r. (1861),
103241 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). (Odezwa na rocznicę zgonu Tadeusza Kościuszki, inc.: „W dniu 15ym Pazdźiernika, przypada rocznica zgonu...”). B. m. b. r. (Warszawa, 11 X 1861),
103242 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). (Odezwa do wszystkich Polaków w ro­cznicę zgonu Tadeusza. Kościuszki, inc.: „Zbliża się dzień 15 października ...”). B. m. b. r. (1861?),
103243 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Polonez Kosciuszki Polaków przy jego mogile. W dzień 29 Listopada 1857 roku. Paryż, druk. L. Martineta, (1857),
103244 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Program uroczystości przy odsłonięciu pomnika Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie, dnia 26. czerwca 1898.
103245 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). W 70–ta (!) rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki zwycięzcy z pod Racławic i bohatera narodu polskiego 15/IX 1817–15/IX 1887. Lwów, nakł. W. Sedlaczka, Druk. Gazety Narodowej, 1887,
103246 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Rodacy! (Odezwa w rocznicę bitwy pod Dubienką, inc.: Sześćdziesiąt osiem lat mija, jak wiekopomnej pamięci bohatyr nasz Kościuszko...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1860),
103247 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Rodacy. (Odezwa na rocznicę zgonu Tadeusza Kościuszki, inc.: „Wdniu (!) 15: Października t: j: we Wtorek, przypada rocznica zgonu ...”). B. m. b. r. (Warszawa, 11 X 1861),
103248 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Rodacy! (Odezwa o zakończeniu nabożeństw manifestacyjnych, inc.: „Wiadomo Wam, że nabożeństwo odprawione w dniu 15 Października r. b: miało być dla nas ostatnim pamiątkowym obchodem...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1861),
103249 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Souscription pour la Montagne de Kosciuszko, élevée a Polonia, près Fontainebleau. (Paryż), Imprimerie de Bourgogne et Martinet, 1836,
103250 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Wezwanie. (Inc.: „Na obrząd żałobny, ku pamiątce Wielkiego Męża Tadeusza Kosciuszki poświęcony w Mińsku...” w dn. 6 III 1818). B. m. b. r. (Mińsk, 1818),
103251 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). (Wezwanie do uczczenia rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki oraz rocznicy zamknięcia kościołów, inc.: „Dzień 15 października 1862 roku jako rocznica ...”, z datą: 8 X 1862). B. m. b. r. (Warszawa, 1862),
103252 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Wiersz na rocznicę zgonu Tadeusza Kościuszki. Bendlikon, 1865;