Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2762 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Ostatni wiersz ś. p. księdza... napisany po wyjściu z kaplicy M. Bozkiej w Staniątkach pod Krakowem krótko przed śmiercią. Nakło, czcionkami R. Girouda, b. r.,
2763 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wspomnienia misyjne z roku 1846. Poznań, Stefański, 1849,
2764 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wspomnienie o klasztorach w Polszcze. Mowa na uroczystość Ś. Benedykta, miana dnia 22 Kwietnia 1849 w kościele katedralnym ormiańskim we Lwowie. Lwów, nakł. Fr. Piller i Sp., druk. Piotra Pillera, 1849,
2765 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wspomnienie pierwsze o św. Kunegundzie,
2766 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wspomnienie Mikuliczyna (wiersz), 1833.
2767 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wszystko na większą chwałę Boga. (Na tytule rycina Łaskawej M. Boskiej). Bez m. i b. r.,
2768 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. O zakonach mowa na uroczystość Wszystkich Świętych zakonu św. Benedykta, miana w kościele PP. Benedyktynek w Staniątkach. Lwów, nakł. autora, druk A. B. Winiarza, 1849,
2769 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Żłobek. Kolęda dla dzieci przez ks.... Poznań, nakł. i czcionk. Ludwika Merzbacha, 1857,
2770 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Nowe życzenia dla ludu wiejskiego. Wyd. 2gie. Kraków, Jaworski, 1862 (właściwie wydanie 2gie r. 1857),
2771 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Szczere życzenia dla ludu wiejskiego przy zbliżającym się nowym roku 1849. (Na końcu podpis: X. K. A.). Bochnia, nakł. i druk. Wawrzyńca Pisza, 1848,
2772 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Szczere życzenia dla ludu wiejskiego. Kraków, czcionk. Czasu, Wydawnictwo Dzieł Katolickich, b. r. (1857),
2773 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Żywot i cuda wielkiego męczennika Jędrzeja Boboli, T. J. kapłana (Żywoty św. polskich, 2). Poznań, nakł. Księgarni Katolickiej, druk. E. Schmaedicke, 1884,
2774 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Żywoty Świętych Polskich. Na drugiéj karcie: Wspomnienie pierwsze o Świętej Kunegundzie. Gniezno i Leszno, Nakładem i drukiem Ernesta Günthera, 1849,
2775 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Ksiądz... i jego pisma. Warszawa, nakł. Aleksandra Lewińskiego, druk Gazety Polskiéj, 1862,
2776 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Mowa pogrzebowa podczas obrzędu żałobnego za duszę śp. O. Karola Antoniewicza w Krakowie. Leszno, E. Günther, 1853,
2777 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Krótki rys życia śp.... Ojca z Towarzystwa Jezusowego (z popiersiem nieboszczyka). Poznań, nakładem i drukiem Pawickiego & Gube, 1853,
2778 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Kilka słów o życiu i pismach...,
2779 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Św. Wincenty a Paulo.
2780 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J.
2781 Antoniewicz Karol ks. Kamieński Maks. ks., Mikiewicz And. ks. i inni. Wybór kazań i mów przygodnych . . . Warszawa, nakł. G. Senewalda, druk. J. Ungra, 1853,
2782 Antoniewicz Leon,
2783 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Hasło i odzew na polach Elizyjskich. Wiersz. Stanisławów, E. Głuchowski, druk. J. Dankiewicza, 1876;
2784 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Hasło i odzew. (Protestacya pogrobowa) Poemat... oddany w obrazie przez Jul. Kossaka. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1884,
2785 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Do J. I. Kraszewskiego podczas obchodu uroczystości jubileuszowéj w Sukiennicach w Krakowie dnia 4 października 1879 r. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1879,
2786 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Mój kwiatek. Słowa... Śpiew z tow. fortepianu (Kessler J. C). Lwów, u Kar. Wilda (186.?).
2787 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Mowa pogrzebowa miana na cmentarzu w Stanisławowie dnia 20 (30) kwietnia 1848 przy złożeniu do grobu zwłoków ś. p. Stefana Hoszowskiego, przez... Stanisławów, Piller, (1848),
2788 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Dwa obrazy przez M. B. A. Paryż, druk. L. Martinet, 1862,
2789 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Anna Oświęcimówna, poemat dramatyczny w pięciu oddziałach przez... Wyd. J. N. Bobrowicza. Lipsk, nakł. Księg. Zagranicznej, druk. F. A. Brockhausa, 1856,
2790 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Wielki Piątek i Wielkanoc przez Mikołaja A. Bołoz. Na dochód uwolnionych więźni stanu (wiersz).
2791 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Rymy zbrojne Mikołaja z Pokucia. Warszawa, 1831,