Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109148 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). Wspomnienia Andrzeja Edwarda Koźmiana. Tom pierwszy. (Pamiętniki z dziewiętnastego wieku. Tom pierwszy). Poznań, nakł. Mieczysława Leitgebra, druk. Ludwika Merzbacha, 1867,
109147 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). Rys życia Księcia Michała Radziwiłła skreślony przez J. S. Poznań, nakł. Księgarni katolickiej, druk. Ludwika Merzbacha, 1851,
109146 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). Rok 1846. Dramat w pięciu aktach wierszem przez Andrzeja Edwarda Koźmiana. Poznań, nakł. i druk. Ludwika Merzbacha, 1868,
109145 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). Rękopism Historyczny Polski Dworzanina i Wychowańca Zygm. Augusta wydany przez Andrzeja Ed. Koźmiana z dodatkowem opowiadaniem, z uwagami wydawcy i z przyłączeniem Testamentu Marka Matczyńskiego Wojewody Ruskiego z R. 1695. (Wyciągi Piotrowickie, poszyt II). Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. Leopolda Freunda, 1845,
109144 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). Ludwik Osiński. Poznań, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, w Komissie N. Kamieńskiego i Spółki, 1857,
109143 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). Listy Andrzeja Edwarda Koźmiana 1829-1864. I. Wstęp. 1829-1830. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Władysława Łozińskiego, 1894,
109142 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). O kmiotku polskim. Leszno, nakł. i druk. E. Günthern, 1843,
109141 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). Dom starego wieszcza wielkopolskiego. Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. Ludwika Merzbacha, 1858,
109140 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). Dwa dni w Szwaycaryi Saskiey w Roku 1825. Przez A. E. K. Warszawa, Druk. przy ulicy Mazowieckiej Nr. 1349, 1828,
109139 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). Coup d'oeil sur la question Polonaise. Mai 1831. B. m. b. r. (1831),
109138 Koźmian Andrzej.
109137 Koźmian A. E.
109136 Koźmian.
109135 Koźmian ks.
109134 Kozmas.
109133 Kozma Zsombor.
109132 Kozma Stefan.
109131 Kozłowśkyj Fadej, prof, szkoły realnej we Lwowie.
109130 Kozłowskij Władysław Stanisławicz.
109129 Kozłowskij Witold Ignatjewicz.
109128 Kozłowskij W. I. dr.
109127 Kozłowskij W.
109126 Kozłowskij Konstantyn.
109125 Kozłowskij Konstantin Jewgieniewicz, historyk rosyjski (zm. 1874 lub 1875), Doncow Grigorij Wieniediktowicz.
109124 Kozłowskij Konstantin Jewgieniewicz, historyk rosyjski (zm. 1874 lub 1875).
109123 Kozłowskij Konstantin Jewgieniewicz, historyk rosyjski (zm. 1874 lub 1875). Sobytia na Wołyni w 1789 godu. Soczinienije K. Kozłowskago. Kijew, (Izdanije riedakcyi Kijewskago Wiestnika), tip. M. Frica, 1871,
109122 Kozłowskij Kazimir Michajłowicz.
109121 Kozłowskij K. M. dr.
109120 Kozłowskij K. E.
109119 Kozłowskij K.