Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97513 Kolischer Gustaw.
97512 Kolisch. Das Einkommensteuergesetz vom 24. Juni 1891 für die Preussische Monarchie. Zum praktischen Gebrauche für alle Steuerpflichtigen, für die Gemeinde- und Gutsvorstände sowie für alle mit der Veranlagung und Erhebung der Steuer betrauten Behörden bearbeitet von ..., Landsgerichtsrath in Lissa in P., Mitglied des Hauses der Abgeordneten. Glogau (Głogów), Verlag von Carl Flemming, b. r. (po 1891),
97511 Kolisch.
97510 Koliński Walenty (ur. ok. 1857, zm. 1897).
9751 Bractwo św. Anny,
97509 Koliński Piotr Hubáček.
97508 Koliński M.
97507 Koliński Karol Moritz.
97506 Koliński Karol dr. Das Wesen der asiatischen Cholera theoretisch und praktisch erläutert. Stanisławów, 1848,
97505 Koliński Józef II (pisał też pod pseud. Kajota, Kojota; 1852—1933).
97504 Koliński Józef II (pisał też pod pseud. Kajota, Kojota; 1852—1933). Przyczynek do nauki o odżywianiu oka na zasadzie badań nad działaniem naftaliny na oko Dra Med.... z tablicą litografowaną. (Odb. z Pamiętnika Tow. Lekarskiego Warszawskiego). Warszawa, Druk. K. Kowalewskiego, 1889,
97503 Koliński Józef II (pisał też pod pseud. Kajota, Kojota; 1852—1933). Matieriały k uczeniju o diejstwii naftalina na głaz i o naftalinnoj kataraktie. Ekspierimientalno-anatomiczeskoje izsledowanije. Dissiertacija na stiepień doktora miediciny Iosifa Kolinskago. Warszawa, tipografija K. Kowalewskago, 1889,
97502 Koliński Józef II (pisał też pod pseud. Kajota, Kojota; 1852—1933). Zur Lehre von der Wirkung des Napthalins auf das Auge und über den sogenannten Naphtalinstaar. Von ..., Militärarzt. Aus dem pathologischen Laboratorium von Herrn Prof. S. M. Lukjanow an der Kaiserlichen Universität zu Warschau. (Nadb. z Archiv für Ophtalmologie, XXXV, 1889, 2). B. m. b. r. (Lipsk, 1889),
97501 Koliński Józef, Sawicki Michał. Replika w Sprawie WWJPP. Józefa b. Sędziego Ziem: Ptt: Grodzieńskiego i Kunegundy z Trappow, iako Aktorki, i Sukcessorki spadku Kolińskich. Z WWJPP. Ignacym i Elżbietą z Horodeńskich w pierwszym zamężściu Trappową Ławnikową Wileń: w powtórnym Pietkiewiczami Deputat: Wywod: Pttu Wilei: Rafałem Piesanką b. Assesorem Sądu Niższego Ziem: Ptt: Wileń: Pieczętarzem, Marcinem Dymińskim Typografem Wileń: wydaiącym świadectwo. B. m. b. r. (Wilno, 1822),
97500 Koliński Józef, Sawicki Michał. Głos WW. Imć Panów Józefa b. Sędziego Ziemskiego Ptu Grodzień: i Kunegundy z Trappów, jako Aktorki Kolińskich. Przeciwko WW. Imć Panom Ignacemu b. Deputatowi Wywodowemu Ptu Wilej: jako Mężowi a Elżbiecie z Horodeńskich w pierwszym zamęściu Trappowey b. Ławnikowey Miasta Wilna, w powtórnym Pietkiewiczóm (!), Rafałowi Piesance, b. Assesorowi Sądu Niższego Ziemskiego Ptu Wileń: Marcinowi Dymińskiemu Typografowi Wileń: Franciszkowi Swięcickiemu b. Burmistrzowi Miasta Wilna, Piotrowi Stelmachowiczowi. B. m. b. r. (Wilno, 1822),
9750 Bractwo św. Anieli Merici.
975 Ajschylos,
97499 Koliński Józef.
97498 Koliński J.
97497 Koliński Henryk.
97496 Koliński Edward (ur. ok. 1849, zm. 1907).
97495 Koliński Edward (ur. ok. 1849, zm. 1907). Nowy Skarbiec Umysłowy. 1901. Katalog najpotrzebniejszych książek ze wszelkich gałęzi wiedzy z lat ostatnich i niektórych dawniejszych do nabycia w Księgarni Edwarda Kolińskiego w Warszawie, ulica Marszałkowska N° 122. Wejście od strony ulicy Zgody. Filja na Pradze, ul. Targowa N° 39, w domu Wgo Dr. Gromadzkiego. Tamże [(Warszawa), Druk. F. Csernáka], (1900),
97494 Koliński Edward (ur. ok. 1849, zm. 1907). Skarbiec umysłowy Katalog najpotrzebniejszych książek ze wszelkich gałęzi wiedzy z lat ostatnich i niektórych dawniejszych do nabycia w księgarni Edwarda Kolińskiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 122 i na Pradze ul. Targowa 39. Tamże [Warszawa), Druk. F. Csernáka], b. r. (1899),
97493 Koliński Edward (ur. ok. 1849, zm. 1907). Są do nabycia w księgarniach Edwarda Kolińskiego następujące dzieła naukowe pedagoga Plato v. Reussnera: „Najlepsza metoda” ... (Warszawa), Druk. F. Csernáka, 1894,
97492 Koliński Edward (ur. ok. 1849, zm. 1907). Wyborowe książki dla dzieci i młodzieży do nabycia w księgarni Edwarda Kolińskiego w Warszawie, ul. Marszałkowska Nr. 122; Praga, ul. Targowa Nr. 39. Warszawa, druk. i lit. Jana Cotty, (1899),
97491 Koliński Edward (ur. ok. 1849, zm. 1907). Nowe książki wydane w 1894—1895 do nabycia w księgarni Edwarda Kolińskiego w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej N. 122 i w filji na Pradze ul. Targowa Nr 41. Tamże [Warszawa, Druk. F. Csernáka], (1896),
97490 Koliński Edward (ur. ok. 1849, zm. 1907). Nowe Książki do nabycia w Księgarni Edwarda Kolińskiego w Warszawie, ulica Marszałkowska Nr. 122 oraz Katalog Gazet i Czasopism, Katalog książek ludowych, wydawnictwa własne, zakupione i komisowe. Tamże [Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczowej], 1892,
9749 Bractwa Szkaplerza. Bractwa Szkaplerza św. przy kościele parafialnym. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1867,
97489 Koliński Edward (ur. ok. 1849, zm. 1907). Nowe Książki 1889—1890. do nabycia w Księgarni Edwarda Kolińskiego w Warszawie, ulica Marszałkowska nr 122. Tamże [Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczowej], (1891),
97488 Koliński Edward (ur. ok. 1849, zm. 1907). Książki ludowe. Tanie i pożyteczne wydawnictwa do nabycia w księgarni Edwarda Kolińskiego w Warszawie, ul. Marszałkowska Nr 122. (blizko rogu ulicy Zgody). Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1892,