Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
84335 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). List otwarty ... do wydawcy Przeglądu Poznańskiego o stanowisku kapłana względem sprawy narodowej a polityki. B. m. b. r. (Paryż, 1849),
84334 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). List otwarty do braci Xięży grzesznie spiskujących i do braci szlachty niemądrze umiarkowanych. (Odb. z Tygodnika Katolickiego). Grodzisk, druk. Tygodnika Katolickiego, (1863),
84333 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Lebensgeschichte des seligen Andreas Bobola Pristers der Gesellschaft Jesu, gemartert für den Glauben von den Schismatikern im Jahre 1657. Von Abbé Ambrosius Jérome. Aus dem Französischen von einem Pfarrer aus der Diöcese Trier. Mit einem Stahlstiche. Regensburg, Verlag von G. Josef Manz, 1855,
84332 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Kazanie X. ... powiedziane 9. Stycznia 1861 r. w Rzymie w kościele św. Andrzeja della Valle podczas uroczystej oktawy śtych Trzech Królów. (Odb. z Przeglądu Poznańskiego). Tamże [Poznań, druk. Ludwika Merzbacha], 1861,
84331 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Kazanie Ks. ... powiedziane dnia 10 stycznia R. P. 1859 podczas uroczystej oktawy święta Trzech Królów w kościele św. Andrzeja Della Valle w Rzymie. Poznań, druk. Ludwika Merzbacha, 1859,
84330 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Kazanie o siedmiu boleściach Matki Najświętszej przez X. ... Poznań, w komisie u J. K. Żupańskiego, druk. Ludwika Merzbacha, 1855,
84329 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Kazania na niektóre niedziele i święta w roku Xdza ... Wrocław, u Ferdynanda Hirta, druk. C. H. Storcha i Spółki, Berlin w księgarni B. Behra (E. Bock), Paryż u K. Królikowskiego wydawcy dwóch pierwszych zeszytów, 1848,
84328 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Kazania i mowy przygodne Xiędza ... Wydanie drugie pomnożone. Tamże [Paryż, Księgarnia Katolicka Polska, Drukarnia i litografia Maulde i Renou], 1848,
84327 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Kazania i mowy przygodne Xiędza ... Wydanie Karola Królikowskiego. (Zeszyt pierwszy) — Zeszyt drugi. Paryż, Księgarnia Katolicka Polska, Drukarnia i litografia Maulde i Renou, 1845 (zesz. I) — 1848 (zesz. II),
84326 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Histoire de B. P. André Bobola, Polonais, Prètre de la Compagne de Jésus martyrisé pour la foi par les schismatiques, le 16 Mai 1657 écrite par l'abbé Ambroise-Jérome, prètre polonais. Deuxième édition. Paris, J. Lecoffre et Cie Libraires, Impr. S. Raçon et Comp., 1856,
84325 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Histoire du B. P. André Bobola prètre de la Compagnie de Jésus, martyrisé pour la foi par les schismatiques en 1657 écrite. Par l'abbé Ambroise Jérome. Paris, Jacques Lecoffre et Cie Libraires, Imprimerie de L. Martinet, 1854,
84324 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Głos z kraju do wychodztwa Polskiego w roku 1846 (Paryż, 1846);
84323 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Elogio funebre du Michele Lewicki cardinale prete di s. Chiesa Romana primate di Galizia e di Wlodimeria del rito ruteno unito arcivescovo Metropolitano di Leopoli vescovo di Kamieniec di sua I. E. R. M. Apost. attuale consigliere intimo decorato del gran cordone di S. Leopoldo dottore in s. Teologia mancato ai vivi il XIV gennaio dell'anno corrente quale fù il XVII. marzo seg. Nell'occasione delle solenni esequie celebrate nella ven Chiesa di S. Claudio in Roma recitato dal R. P. Girolamo Kajsiewicz Dott. in S. Teol. Rettore della detta Chiesa. Roma, Presso Giuseppe Spithöver, Coi Tipi delia S. Congregazione de Propaganda Fide, 1858,
84322 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Dzieje błogosławionego ojca Andrzeja Boboli kapłana Towarzystwa Jezusowego za wiarę katolicką od schyzmatyków okrutnie zamęczonego 1657 roku. Spisane przez Xiędza Ambrożego Świętomiana. Paryż, Xięgarnia Sagnier i Bray, druk. L. Martinet, 1854,
84321 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). O duchu narodowym i duchu rewolucyjnym, mowa X. ... miana dnia 29 Listopada 1849 roku w kościele Matki Boskiej Wniebowziętej (de l'Assomption) w Paryżu. Paryż, Drukarnia L. Martinet, 1849,
84320 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Nunc dimittis Domine. Powieść z dziejów szkockich z końca XVI. wieku. Paryż, nakł. autora, w Księgarni Polskiej, druk. Bourgogne et Martinet, 1836,
84319 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Boże! zbaw Polskę. B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
84318 Kajsiewicz Girolamo.
84317 Kajsarow Andrzej.
84316 Kajrukszto Józef ks.
84315 Kajkowski.
84314 Kajka Michał (1858—1940).
84313 Kajetanowicz Szymon.
84312 Kajetanowicz Kajetan ks. (prałat kapituły ormiańskiej; zm. 1900).
84311 Kajetanowicz Kajetan ks. (prałat kapituły ormiańskiej; zm. 1900). Mowa pogrzebowa miana na pogrzebie księdza Samuela Cyryla Stefanowicza arcyb. orm., z dodaniem mowy ks. Isakowicza, drukowanej w Czasie. Lwów, druk. Manieckiego, 1859.
84310 Kajetanowicz Antoni. Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de quasia quam consensu et auctoritate Illustrissimi ac Magnifici Domini Praesidis et Directoris Perillustris ac spectabilis Domini Decani, nec non clarissimorum ac celeberrimorum D. D. Professorum pro Doctoris Medicinae Laurea rite et legitime obtinenda in antiquissima ac celeberrima Universitate Vindobonensi publicae disquisitioni submittit ... Leopoliensis. In Theses adnexas disputabitur in aedibus Universitatis die 17 mensis Novembris anni 1838. Vindobonae, Typis congregationis Mechitaristicae, (1838),
84309 Kajetanowicz (burmistrz Zaleszczyk).
84308 Kajetan Josef.
84307 (Kajetan św.; 1480—1547). Nowenna do św. Kajetana, patrona we wszelkich smutkach i potrzebach, z dodaniem litanii, stosownych modlitw i pieśni. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1896,
84306 (Kajetan św.; 1480—1547). Nabożeństwo do św. Kajetana. Lwów, druk. Ludowa, 1884,