Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
72867 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Z wycieczki do Lubeki, Tawemundy, Kiel i Hamburga. Wspomnienia z 67. zjazdu niemieckich przyrodników i lekarzy. Przez Prof.... Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1896,
78456 Janik Michał (1874—1948). Z wycieczki do Ameryki, kilka wspomnień. Cieszyn, nakł. J. Polaka, druk. Kutzera i Spółki, F. West w Brodach, 1900,
24955 Dickstein Samuel (1851—1939). Z Wrońskiego teoryi stopni skończonych i nieskończenie małych. (Nadb. z V t. Prac Matem.-fizycz.). Warszawa, 1894,
109878 Kleczkowski Kazimierz (1856—1898). Z wrażeń karnawałowych Obrazki i ramki. Tamże [Warszawa, druk. Instytutu głuchoniemych i ociemniałych], nakł. Księgarni Paprockiego i Sp., 1889,
104254 Bełza Władysław (1847—1913). Z wiosny. Warszawa, nakł. księgarni Braci Szleifstein, druk. Ch. Keltera, 1868,
48583 Hunczak Paweł. Z winnym szacunkiem składa życzenia Nowego-Roku szanownym PP. mieszkańcom m. Krakowa ... listonosz. Kraków, druk. W. Korneckiego, 1873,
94887 Klug Jan. Z winnym Szacunkiem składa życzenia Nowego Roku szanownym p. p. mieszkańcom miasta Krakowa... c. k. listonosz. Na rok Pański 1873. Tamże [Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego i Spółki], 1873,
80528 Jaworski Piotr. Z winnym szacunkiem składa życzenia Nowego Roku szanownym p. p. Mieszkańcom Miasta Krakowa ... c. k. listonosz. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1873,
71808 Gruszecki Artur (1852—1929). Z wieków średnich. Opowiadanie historyczne. Z czeskiego przez Artura Lubicza. (Zajmujące Czytanki dla Młodzieży, ks. 9). Warszawa, nakł. Księgarni Michała Arcta, druk. Towarzystwa Komandytowego St. J. Zaleski i Cotn., 1898,
17707 Czajkowski (Czaykowski) Konstanty (ks. T. J.; 1859—1930). Z wieków chwały Babilonu. Osobne odbicie z Przeglądu powszechnego z m. października 1900 r. (Kraków), nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Spółki, (1900),
238 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Z wiejskiego dworu, nowele. Kraków, nakł. Spółki Wydawniczej, druk. Czasu, 1895,
68582 Głos z kraju. Z Wiednia rozesłano wicie królewskie zwołujące Austryacką Radę państwa ... Drezno, 2 XI 1864,
109671 Krajewski Adam Roman (1859-1915). Z wieczornych gawęd. Humoreski i szkice. (Biblioteka Powszechna nr 223). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1897),
6288 Bartoszewicz Kazimierz (1852—1930). Z wesołych chwil. Kraków, druk. Czasu, nakł. Redakcyi Harapa, 1876,
37844 Franko Iwan (1856—1916). Z werszyn i nyzyn, zbirnyk poezij... Druhe dopownene wydanie. Lwiw, nakł. Olhy Franko, druk. Nauk. Tow. im. Szewczenka, 1893,
70234 Grajnert Józef (1831—1910). Z warsztatu do pałacu, czyli jak Tomasz Sośniaczek z biednego sieroty wyszedł na budowniczego, powieść. Warszawa, nakł. E. Kolińskiego, druk. Zawiszewskiego, 1890,
21226 Czasopisma. Warsztatów (Z) i Fabryk. Z Warsztatów i Fabryk. (Dodatek do Robotnika?). 1898, 1900.
95271 Knapiński Władysław ks. (1838—1910). Z Warszawy. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). B. m. b. r. (Poznań, 1896),
63440 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). Z Warszawy. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1889,
67960 Gliński Kazimierz (1850—1920). Z walk życia. Obraz dramatyczny. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. Emila Skiwskiego, 1891,
28529 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gliński Kazimierz (1850—1920). Z walk życia. Obr. dram.
72222 Grzymała Wojciech (Albert; 1793—1871). Z Ukrainy, list napisany przez ***. Lipsk, w komisie Księgarni Zagranicznej (Librairie étrangère), druk. F. A. Brockhausa, 1859,
25742 Dni. Z ubiegłych Dni Poezye. Lipsk: A. Wienbrack, Poznań: M. Leitgeber, druk. F. A. Brockhausa w Lipsku, 1868,
58847 Duchińska Seweryna z Żochowskich primo voto Pruszakowa (1816—1905). Z tułactwa. Serya trzecia. Tamże [Paryż, Druk. Polska Adolfa Reiffa], G. Gebethner i Sp. w Krakowie, 1897,
58846 Duchińska Seweryna z Żochowskich primo voto Pruszakowa (1816—1905). Z tułactwa. Serya druga. Paryż, Druk. Polska Adolfa Reiffa, 1896,
58845 Duchińska Seweryna z Żochowskich primo voto Pruszakowa (1816—1905). Z tułactwa 1864—1893. Lwów, czcionkami Drukarni Ludowej, 1893,
82416 Jordan Henryk (1842—1907) i ZArewicz Aleksander. Z Towarzystwa lekarskiego krakowskiego. Kraków, Drukarnia Fr. Pobudkiewicza, 1881,
54196 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Gorostiza (de) Manuel Edward (1789—1851). Z tobą chleb i cebulę. Kom. w 4 a.
27650 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Chajęcki Alfred. Z teraźniejszości. Kom. w 3 a.
92498 Kępiński Stanisław (1867—1908). Z teoryi nieciągłych grup podstawień liniowych posiadających spółczynniki rzeczywiste. Z jedną tablicą. (Odb. z t. XXVI Rozpraw Wydz. Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1892,