Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2777 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Krótki rys życia śp.... Ojca z Towarzystwa Jezusowego (z popiersiem nieboszczyka). Poznań, nakładem i drukiem Pawickiego & Gube, 1853,
2778 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Kilka słów o życiu i pismach...,
2779 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Św. Wincenty a Paulo.
2780 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J.
2781 Antoniewicz Karol ks. Kamieński Maks. ks., Mikiewicz And. ks. i inni. Wybór kazań i mów przygodnych . . . Warszawa, nakł. G. Senewalda, druk. J. Ungra, 1853,
2782 Antoniewicz Leon,
2800 Antoniewicz Mikołaj (II),
2783 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Hasło i odzew na polach Elizyjskich. Wiersz. Stanisławów, E. Głuchowski, druk. J. Dankiewicza, 1876;
2784 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Hasło i odzew. (Protestacya pogrobowa) Poemat... oddany w obrazie przez Jul. Kossaka. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1884,
2785 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Do J. I. Kraszewskiego podczas obchodu uroczystości jubileuszowéj w Sukiennicach w Krakowie dnia 4 października 1879 r. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1879,
2786 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Mój kwiatek. Słowa... Śpiew z tow. fortepianu (Kessler J. C). Lwów, u Kar. Wilda (186.?).
2787 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Mowa pogrzebowa miana na cmentarzu w Stanisławowie dnia 20 (30) kwietnia 1848 przy złożeniu do grobu zwłoków ś. p. Stefana Hoszowskiego, przez... Stanisławów, Piller, (1848),
2788 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Dwa obrazy przez M. B. A. Paryż, druk. L. Martinet, 1862,
2789 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Anna Oświęcimówna, poemat dramatyczny w pięciu oddziałach przez... Wyd. J. N. Bobrowicza. Lipsk, nakł. Księg. Zagranicznej, druk. F. A. Brockhausa, 1856,
2790 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Wielki Piątek i Wielkanoc przez Mikołaja A. Bołoz. Na dochód uwolnionych więźni stanu (wiersz).
2791 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Rymy zbrojne Mikołaja z Pokucia. Warszawa, 1831,
2792 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Spiewy z przedstawienia teatralnego danego na dniu 11 kwietnia 1848 przez miłostników sztuki dramatycznej na dochód uwolnionych więźni stanu przez M. A. Bołoz, B. m. i b. r., (Lwów), druk Piotra Pillera (1848),
2793 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Sześć toastów. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1883,
2794 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Warszawa dnia 7 września 1831 roku, wiersz na 50tą rocznicę 29 listopada 1830. Lwów, nakł. autora, Druk. I Związkowa 1880,
2795 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Wiersz do Henryka Siemiradzkiego zaimprowizowany przez... podczas uczty w Szczawnicy w sierpniu 1880 r. (Przedruk z Czasu nr 203). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1880,
2796 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Do wszystkich. (przez) M. B. (Lwów), druk. Piotra Pillera, (1848),
2797 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Do wszystkich. Wiersz Mikołaja Bołoza ułożony na chór głosów męskich, i poświęcony młodzieży akademickiéj lwowskiéj przez J. C. Kesslera. Przełożony na głos jeden z towarzyszeniem fortepianu. (Lwów, 1848). W składzie sztuk pięknych Edwarda Winiarza we Lwowie i Czerniowcach, z wolnéj prasy Instytutu Stauropigijańskiego,
2798 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Do wszystkich, wiersz przełożony na głos jeden przez J. C. Kesslera (z muzyką). Lwów, druk. Stauropig. 1848,
2799 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885).
2801 Antoniewicz Nikołaj. Hałyckaja-russkaja polityka. Zapyśky posła d-ra... Lwow, Tip. Stawropihijskoho lnstytuta, 1891,
2802 Antoniewicz Wacław Woysym. Król Bolesław Śmiały, dramat historyczny w pięciu aktach. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893,
2803 Antoniewicz Wacław Woysym. Alfons Lippoman (ur. 1834 – urn. 1900) napisał W. W. A. Odbitka z „Głosu Narodu”. Kraków, nakł. Aleksandra Lippomana, druk. W. Korneckiego, 1900,
2804 Antoniewicz Wacław Woysym. O wpływie zaprowadzenia ksiąg gruntowych na dobrobyt ludu. (Odb. z Tygod. Rolniczego). Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., Druk. Związkowa, 1888,
2805 Antoniewicz Wacław Woysym. Zygmunt August, król polski, dramat historyczny w pięciu aktach a sześciu odsłonach. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., Druk. Związkowa, 1888,
2806 Antoniewicz Wacław Woysym.