Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108595 Kozierowski (Koziorowski) Józef (1813-1863). Niektóre wiadomości z geologii z zastosowaniem do znajomości gruntów w Polsce. (Odb. z Przeglądu Poznańskiego, t. XV). B. m. b. r. (Poznań, 1852),
108596 Kozierowski (Koziorowski) Józef (1813-1863).
108586 Kozierowska Katarzyna.
108585 Kozierowska E.
108584 Kozierkiewicz Jan, weterynarz wojskowy w Bułgarii.
108576 Kozieradzki.
108583 Kozieradzki Stanisław. Sätze aus sämmtlichen Rechts- und politischen Wissenschaften, deren öffentliche Vertheidigung nach vollendeten strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doktorswürde an der k. k. Franzens-Universität zu Lemberg Stanislaus von Kozieradzki, am 8ten Mai 1840 um 12 Uhr Mittags unternimmt. Lemberg, gedr. bei Schnayder'schen Schriften, b. r. (1840),
108581 Kozieradzki Józef.
108580 Kozieradzki Benedykt Oktawian.
108579 Kozieradzki Antoni.
108577 Kozieradzki Aleksander dr (1813-1860). Pamiętniki życia. Tomów III. (Rękopis).
108578 Kozieradzki Aleksander dr (1813-1860).
108582 Kozieradzki (von) Stanislaus.
108575 Koziemin.
108569 Kozieło Mikołaj.
108574 Koziełłowa Wincenta z Koziełłów.
108573 Koziełło Wincenty.
108572 Koziełło Stanisław.
108571 Koziełło Feliks.
108570 Koziełło Fabian.
108566 Koziełł-Poklewski (Koziełł-Pokleski) Mikołaj (zm. 1884). List otwarty do Jasnie Oswieconego Księcia Władysława Czartoryskiego (z datą: Londyn, 31 VIII 1877). B. m. b. r. (1877),
108567 Koziełł-Poklewski (Koziełł-Pokleski) Mikołaj (zm. 1884). Kilka słów żalu. Wychodźcy, Weterana z 1831 roku. W dwóch częściach. Londyn, Druk. Polska, W. Wróblewski, 1873 (na okładce mylnie: 1863),
108568 Koziełł-Poklewski (Koziełł-Pokleski) Mikołaj (zm. 1884).
108565 Koziełł-Pokleski Mikołaj.
108564 Koziełł Stanisław.
108563 Koziełł M.
108562 Koziełł Karol.
108561 (Koziełł Jan). Sprawa W. JP. Jana Koziełła Łowczyca Oszmianskiego. Przeciwko. W. JP. Felixowi Koziełłowi Sędziemu Ziem: Zawiley: niemniey JWW. Hieronimowi, Józefowi Chorążemu Oniksztyńskiemu, Benedyktowi, Jgnacemu Morykonim Podkom: Wiłkom: B. m. b. r. (ok. 1800),
108560 Koziełł Jan.
108559 Koziełł Feliks.