Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
4879 Bajki,
71439 Gruber Teodor ks. (paulin; ochrzczony jako Jan; 1740—1808).
71951 Grynfeltt Józef Kaz.
72207 Grzymała Kazimierz.
72463 Guislazoni (Ghislanzoni?) Antonio.
7183 Biliński,
72719 Günther Gabriela.
7695 Blumenfeld Michał,
7951 Bobrowicz Jan Nepomucen (1805— 1881).
8719 Bojasiński Józef,
8975 Bonnet Louis Ferdinand (1760—1839)
9231 Borowicz Jan (insp. szkolny),
75023 Instytut macierzyństwa. Instytut macierzyństwa w Wilnie,
75279 Isidorus S.
9999 Branicki Franciszek Ksawery (ok. 1730—1819),
75535 Iwaszkiewicz Ignacy.
10511 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Dzieje Starego i Nowego Testamentu,
76303 Jackowska Helena.
77583 Jakiel Alfons.
12559 Bykowski Juliusz Jaxa.
78351 Janelli Marian (1873—1945).
13583 Cesarskie. Cesarskie cięcie,
79119 Janssen Jules (właściwie: Pierre Jules César; 1824—1907).
13839 Chasin, Chasin pseud. Buszczyńskiego Stef.
80143 Jastrzębiec Lucjan.
80655 Jazdy rozkład.
15375 Chronicon. Chronicon Sclavicum (1865),
80911 Jędrzejowicz Stanisław.
15631 Chwalibóg ks.
81423 Jerin Andreas bp.