Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
91680 Kątkowski Michał (ur. ok. 1805, zm. 1880). Dyrektor Ambrożewicz. Gawędy... Oddział I. Wilno, (nakł. autora), druk. Józefa Zawadzkiego, 1852,
91341 Katalogi. Zawadzki Feliks (1874—1940), syn Feliksa, pod firmą Józefa Zawadzkiego. Katalog książek i nut muzycznych znajdujących się na Składzie Głównym w Księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie i Kownie. Wilno, (na okładce: Warszawa, 1892), Tipogr. Osipa Zawadzkago, 1892,
102110 Korsak Józef ks. Krótki opis zburzenia Jerozolimy, poema we trzech pieśniach. Wilno, (druk. Neumanna), 1837,
109681 Krajewski Aleksander Albert (1818-1903), Gregorowicz Jan Kanty. Elementarz dla chłopców wiejskich przełożony na litewski język. Lietuwiszkas elementarius. Wilno, (druk. A. H. Kirkora?), 1860,
1017 Akielewicz Mikołaj (1829–1887). Elementarz dla chłopców wiejskich przełożony na litewski język. Lietuwiszkas Elementarius. Wilno, (druk. A. H. Kirkora?), 1860,
470 Adam. Bies czyli zły duch dwóch rodzin. Dramat w 3ech aktach z prologiem, napisany z francuzk. powieści przez Adama. Wilno, (A. Dworzec), 1847,
85728 Kalendarze. Kalendar' (Wilenskij). Wilenskij Kalendar'. Wilno, (1884—1900).
86531 Kalendarze. Kalendarz Wileński. Kalendarz Wileński popularno-ziemiański. Wilno, (1881—1882).
85700 Kalendarze. Kalendar' chozjajstwienno-kommierczeskij. Kalendar' chozjajstwienno-kommierczeskij. Wilno, (1868—1882).
86854 Kalendarze. Miesjacosłow (Zapadno Russkij). Zapadno Russkij Miesjacosłow. Wilno, (1866—1868).
86793 Kalendarze. Kalendorius (Szimtmetinis Ukiszkasis) Briusso. Kalendorius (Szimtmetinis Ukiszkasis) Briusso. Wilno, (1859, 1863).
86792 Kalendarze. Kalendorius. Kalendorius (na rok 1847 i 1858). Wilno, (1847, 1857). Autorem Wawrzyniec Iwiński.
91205 Katalogi. Zawadzki Józef (1781—1838). Dodatek do Katalogu xiąg polskich znayduiących się w xięgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie. Wilno, (1827),
104438 (Benningsen madame la baronne de). Couplets pour la fête de son excellence madame... Wilno, (1825),
86755 Kalendarze. Kalendarzyk Wileński. Kalendarzyk Wileński. Wilno, (1824—1827).
7964 Bobrowski Jan (1777—1823). Tablice ścienne czytania po francuzku, w 2ch arkuszach. Wilno, (182.?).
86648 Kalendarze. Kalendarzyk kieszonkowy dla dam i kawalerów. Kalendarzyk kieszonkowy dla dam i kawalerów. Wilno, (1814).
85808 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz adresowy dla Wydziału Uniwersytetu Imperatorskiego. Wilno, (1806).
86685 Kalendarze. Kalendarzyk nowy. Kalendarzyk nowy damski. Wilno, (1806).
87293 Kalendarzyk nowy damski. Kalendarzyk nowy damski na rok 1807 zawierający rozmaite poezye, powieści, anekdoty i. t. d. Wilno, (1806),
86699 Kalendarze. Kalendarzyk Polityczny. Kalendarzyk Polityczny. Wilno, (1804—1822).
2860 Antuszewicz Kazimierz. Głos replikowy w sprawie konkursowéj J. O. X. Jmci Mich. Kleofasa z Kozielska Ogińskiego itd. przez prokuratora masy wyrokiem tegoż sądu (wileńskiego) naznaczonego Kaz. Antuszewicza pisany i w r. 1830 Maja 30 odbyty. Wilno,
59702 Dworzecki-Bohdanowicz Jan Piotr (1773—1840). Grammatyka języka polskiego według prawideł J. X. Kopczyńskiego, napisana przez... reg. gran. pow. Rzeczyckiego. Wilno—Warszawa, nakł. i druk. Zawadzkiego, 1813,
93438 Kirkor Adam Honory (ur. 1818 lub 1819, zm. 1886). Znaczenije Pinsko-Biełostocskoj i Kowiensko-Libawskoj żeleznych dorog. Wilno Kirkor, 1867,
107334 Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879). Życie Janusza Radziwiłła ś. Państwa Rzymskiego Xiążęcia na Birżach i Dubinkach, Hrabi na Newlu i Siebieżu; Wojewody Wileńskiego, Hetmana Wielkiego W. X. L. Mścisławskiego, Kazimirskiego, Kamienieckiego, Sejwenskiego, Bystrzyckiego, Retowskiego, etc. Starosty. Przez Edwarda Kotłubaja. Wilno i Witebsk, nakł. M. Mindelsohna Księgarza, druk. A. Marcinowskiego, 1859,
84297 Kajdanow Iwan Kuźmicz (zm. 1843). Krótki rys historyi powszechnej Jana Kaydanowa. Przetłumaczył Franciszek Zatorski. Wilno i Warszawa, nakł. Teofila i Augusta Emanuela Glücksbergów, druk. T. Glücksberga, 1832,
40136 Goldsmith Oliver (1728—1774). Historya rzymska od założenia Rzymu do upadku Cesarstwa na Zachodzie, Podzielona na dwie części: Pierwsza obeymuie Dzieie Rzeczypospolitey, druga Cesarstwa: napisana przez Doktora ... Podług dwunastego wydania Angielskiego na Ięzyk Francuzki przez C. G(raux), a z tego na Polski przez M(ichała) O(lszewskiego) i A(ntoniego) Marcinowskiego) przełożona. Tom I—II. Wilno i Warszawa, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1813,
66961 Gessner Salomon (1730—1788). Dafnis sielanka Salomona Gesnera. Z Niemieckiego na Polski ięzyk przełożona przez L.O. Klemensa Nowickiego. Wilno i Warszawa, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1812,
35185 Fischer Justyn Wilhelm Kryst. (1775—1804). Farmacya praktyczna, zawierająca obiaśnienie preparatów chemicznych przyiętych w aptekach: Napisana podług naynowszych zasad fizyczno-chemicznych przez ..., a po iego smierci przeyrzana, poprawiona i powtórnie wydana przez D. Zygm. Fryder. Hermbstädta Prof. Chemii i Farmacyi w Berlinie. Teraz zaś przez Wincentego Woyniewicza Tłumacza Fizyologii Prochaski Na Polski Język przełożona. Wilno i Warszawa, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1811,
39940 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Filozof i Anti-filozof. Rozmowy w zarzutach i odpowiedziach. Dla dochodzenia i uznania prawdy Przez Profesora Pisma Sgo w JMP. Univ. (!). Wilno i Warszawa, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1811,