Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2731 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Poezye... poprzedzone krótką wiadomością o życiu i pismach autora (pióra M. Steczkowskiej). Kraków, druk. Czasu, nakł. Steczkowskiego prof. (na dochód Zakładu Św. Józefa Osierociałych Chłopców), w kom. u Friedleina, 1861,
2732 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Poezye, wydał ks. Jan Badeni T. J. Tom I: Poezye religijne. Kraków, nakł. Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Czasu, 1895,
2733 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Poezye, wydał ks. Jan Badeni, wydanie trzecie. Tamże [Kraków, nakł. Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Czasu], 1899,
2734 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Różne poezye, wydał ks. Jan Badeni. Kraków, nakł. Spół. Wydaw., druk. Czasu, 1896,
2735 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wieczorna pogadanka. Lwów, 1850,
2736 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Poselstwo aniołka w niebie do matki na ziemi, przez... Kraków, nakład Wł. Jaworskiego, 1870,
2737 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Poselstwo duchowe ku ludziom (92 listy). Poznań, druk. i nakł. W. Stefański, 1850,
2738 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Przemowa podczas dziękczynnego nabożeństwa za nadaną krajowi naszemu konstytucyą, miana w kościeli(!) XX. Jezuitów we Lwowie d. 28 Marca 1848. Lwów, F. Piller i Sp., 1848,
2739 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. J. M. J. Przemowa w czasie obchodu pogrzebowego Wacława Zaleskiego byłego Gubernatora Galicyi, miana dnia 26 Marca 1849 roku w kościele katedralnym lwowskim przez... Lwów, nakł. autora, druk A. B. Winiarza, 1849,
2740 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Przemowa przy rozpoczęciu odbudowania kościoła Księży Franciszkanów, miana w kaplicy M. B. Bolesnéj dnia 22 Sierpnia 1850 roku. (Z ryciną). B. m. i b. r. (Kraków, u Friedleina, 1850),
2741 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Przewodnik dusz pobożnych w nabożeństwie do Najświętszego i niepokalanego Serca Maryi. Lwów, Piller, 1856,
2742 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Sonety, Zeszyt pierwszy. Lwów, druk. J. Sznaydera, 1828,
2743 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Sposób modlenia się codziennie, nawiedzając Najśw. Sakrament. (Biblioteczka pisemek obyczajowych i religijnych nr 8). Lwów, Piller i Sp., druk. Zakł. Ossolińsk., 1849,
2744 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Spowiedź katolicka w obec filozofii przeciwkatolickiej. Lwów, nakł. autora, w kom. u Pillera i Sp., druk. A. Winiarza, 1849,
2745 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Stanzen eines nordischen Aschenmannes. Wien, Mechitaristen, 1831,
2746 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. U stóp Krzyża, 12 krótkich uwag. Lwów, w kom. u Pillera i Sp., druk. Zakł. Narod. Ossolińskich, 1849,
2748 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Dziesięć uwag dla osób w smutku i utrapieniu zostających. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1880,
2749 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Uwag kilka zbawiennych dla osób wszelkiego stanu. Warszawa, 1862,
2750 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Dziesięć krótkich uwag na pociechę dusz cierpiących. Pamiątka Missyjna z r. 1847. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1847,
2751 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Uwagi O. ... T. J. nad życiem bł. Kunegundy. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1892,
2752 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Dwa walce. Lwów, litogr. Bibl. Ossol., 1844.
2753 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wander-Töne am Pruthfall bey Dora im Carpathischen Gebirge. (Wierszem). Wien, gedruckt bey den PP. Mechitaristen. (1834),
2754 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wezwanie do przedruku Jaroszewicza Matki SS. Polski,
2755 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wiadomość o szkaplerzu Męki Pańskiéj i Najśw. serc Jezusa i Maryi. Lwów, 1849,
2756 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wianeczek krzyżowy na cześć najsł. Serca Jezusowego i niepokal. Serca Maryi. Warszawa, druk. XX. Missyonarzy, 1855,
2757 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wianeczek majowy na cześć Najświętszej Boga Rodzicy Maryi (wierszem). Lwów, w kom. u Kallenbacha, druk. E. Winiarza, 1850,
2758 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wianeczek Majowy Najświętszéj Bogarodzicy Maryi. Warszawa, 1869,
2759 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wianeczek majowy na cześć Najśw. i Najczyst. Panny niepokal. pocz. Maryi. Warszawa, druk XX. Missyonarzy, 1855,
2760 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wianek krzyżowy przez... Lwów, druk. A. B. Winiarza, 1849,
2761 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Ostatni wiersz ś. p. ... napisany krótko przed śmiercią po wyjściu z kaplicy Matki boskiej w Staniątkach pod Krakowem. Ostrów, nakł. i druk. W. Leitgebra, (1899),