Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102454 Korzeniowski Józef (1797–1863). Cygany. Drama Osypa Korżeniowśkoho w 5 dijach. Z polskoho perełożyw D. Łozow­śkyj (Paulin Święcicki). (Ruśka Czytalnia No 3). Lwiw, z peczatni Mychajła F. Poremby, 1864,
102455 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dcera vĕřitelova. Novella. w Praze, 1852.
102456 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dcera vĕřitelova. Novella od Josefa Koře­­ňovského. Z polského Kollokacya dle dru­hého opraveného vydání přeložil Frant. Lad. Vorlíček. Praha, tisk a náklad Jarosl. Pospíšila, 1863 (na okładce: 1864),
102457 Korzeniowski Józef (1797–1863). Do Dniepru. (2 pieśni z towarzyszeniem fortepianu przez Kazimierza Lubomirskiego. Do Dniepru słowa J. Korzeniowskiego Op. 59. Siwy koń Wiersz Op. 60). Kraków, nakł. Juliusza Wildta, (1870),
102458 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dobrze i to wiedzieć na te ciężkie czasy.
102459 Korzeniowski Józef (1797–1863). Doktor. Komiedija w 1-m d. Socz. Korżeniewskago. Pier. s polsk. (Odb. z Dramaticzeskago sbornika, 1858). B. m. b. r. (Petersburg, 1858),
10246 Bresiewicz Tadeusz dr. O przymusowem ubezpieczeniu budynków od ognia. Odbitka z Przeglądu Prawa i Adm. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1896,
102460 Korzeniowski Józef (1797–1863). Doktor medycyny. Komedyjka w jednym Akcie.
102461 Korzeniowski Józef (1797–1863). Der Dorfadel. Aus dem Polnischen des Joseph Korzeniowski. Gnesen, Druck und Verlag von J. B. Lange, 1875,
102462 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dramata ... Tom I. Kijów, Druk. Uniwersytetu S. Włodzimierza, 1839,
102463 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dramata i komedye mniejsze ... Tom piérwszy. Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1846,
102464 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dramata i komedye mniejsze. Przez ... Serya II. Tom I. Tamże [Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego], 1851,
102465 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dramata ... Serya III. Tom I. Petersburg, nakł. B. M. Wolffa, druk. Edwarda Wejmara, 1853,
102466 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dramata opowiadane przez ... Dramat pierwszy. Ofiara i sumienie. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1860,
102467 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dříve matka. Veselohra v jednom jednání od Josefa Kořeňovského. Z polského přeložil K. Sch. (Karel Jaromír Schulz). (Divadelní Biblioteka. Vydává Jaroslav Pospíšil. Svazek 11). Praha, tisk a náklad Jarosl. Pospíšila, 1854,
102468 Korzeniowski Józef (1797–1863). Drzewko złamane.
102469 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dwa fragmenta poetyczne.
10247 Bresiewicz Tadeusz dr. Ustawodawstwo łowieckie w Europie. Odb. z Przegl. Prawa i Admin. Tamże [Lwów, druk. Wł. Łozińskiego], 1898,
102470 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dymitr i Marya. Dramat w pięciu aktach wiérszem przez … napisany roku 1828. Warszawa, druk. Stanisława Strąbskiego, 1847,
102471 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dzieła ... Wydanie zupełne, pod kierunkiem redakcyi „Kłosów”. Tom I. Życiorys. — Spekulant. — Kollokacya. — Wędrówki Oryginała. — Podziękowanie. — Egzekwie. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, wydawcy „Kłosów”, 1871,
102472 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dziewczyna i dama czyli dwa oświadczenia. Dramat w cztérech aktach przez ... Pisany 1837 roku. Warszawa, nakł. Rubena Rafałowicza Księgarza w Wilnie, druk. Stanisława Strąbskiego, 1848,
102473 Korzeniowski Józef (1797–1863). Egzekwie. Opowiadanie.
102474 Korzeniowski Józef (1797–1863). Stara elegantka. Komedya w 1 akcie. B. m., 1850.
102475 Korzeniowski Józef (1797–1863). Do Elizy hr. S. pielgrzymującej po Włoszech.
102476 Korzeniowski Józef (1797–1863). Emeryt. Powieść przez ... Z portretem autora na stali rzniętym. Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1851,
102477 Korzeniowski Józef (1797–1863). Ernestyna.
102478 Korzeniowski Józef (1797–1863). Fabrykant. Komedya we dwóch Aktach.
102479 Korzeniowski Józef (1797–1863). Garbaty. Powieść przez ... Tom I–III. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1853, {Powieść. Przez ... Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1887, Powieść przez ... Tom I–III. (Dodatek powieściowy do Pogoni). Tarnów, nakł. wydawnictwa Pogoni, druk. Józefa Pisza, 1894–1895 (na okładce tomu I: 1895),}
10248 Bresiewicz Tadeusz dr.
102480 Korzeniowski Józef (1797–1863). Karpaccy Górale. Dramat w trzech aktach przez ... Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1843,