Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97540 Kollbach Karl. Von der Tatra bis zur Sächsischen Schweiz. Eine Wanderung durch die Karpathen, Beskiden, das Altvater-, Glatzer (Kłodzkie)-, Riesen (Karkonosze)-, Böhmische Mittelgebirge und die Sächsische Schweiz von ... Verfasser von „Bilder vom Rhein”, „Europäische Wanderungen”, „Die deutschen Alpen” u. a. m. Mit 48 Vollbildern. (Wanderungen durch die deutschen Gebirge, Bd. II). Koln a. Rh., Verlag von Paul Neubner (Inhaber Paul Stuermer), Druck von Bär u. Hermann in Leipzig, b. r. (1897),
9754 Bractwo świętego Dzieciątka Jezus. Bractwo świętego Dzieciątka Jezus, czyli świętego dziecięctwa Jezusowego. Kraków, nakł. Karmelitanek Bosych na Łobzowie, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897,
97539 Kollat J.
97538 Kollar Johann.
97537 Kollár Jan (1793—1852).
97536 Kollár Jan (1793—1852). O literni vzájemnosti mezi rozličnými kmeny a nářečími slovanského národu od ... Dle zlepšeného vydání pod titulem: „Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten der slavischen Nation” vyšlého přeložil Jan Slav. Tomíček. Praha, nákladem překladatelovým, Tisk Jarosl. Pospíšila, 1853,
97535 Kollár Jan (1793—1852). Ueber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten der slawischen Nation. Von Johann Kollár. Aus dem Slawischen, in der Zeitschrift Hronka gedruckten, ins Deutsche übertragen und vermehrt vom Verfasser. Pesth, gedruckt mit von Trattner-Károlyischen Schriften, 1837,
97534 Kollár Jan (1793—1852). Tabule k Staroitalii slavjanské ... Tamże [Ve Vídni, v Císařske Královské Dvorské a Státní Tiskárne], 1853,
97533 Kollár Jan (1793—1852). Staroitalia Slayjanská aneb objevy a důkazy živlů slavských v zemĕpisu, v dĕjinách a v bájesloví, zvláštĕ v řeči a v literatuře nejdávnĕjších vlaských a sousedních kmenů, z kterých zřejmo, že mezi prvotními osadníky a obyvateli této krajiny i Slayjané nad jiné četnĕjší byli. Sepsal ..., doktor filosofie, professor slav. starovĕdy na Cís. Král. Universitĕ Vídenské, Rytíř Řádu Františka Josefa; Čestýy úd společnosti Českého Museum, ůd společností Náuk v Praze a v Krakovĕ; Čestný úd společnosti pro dĕjiny a starožitnosti Jihoslavjanské v Záhřebĕ, Srbské slovesnosti v Bĕlehradĕ, společnosti pro dĕjiny a starožitnosti pomořanské ve Štĕtínĕ; společnosti pro dĕjiny a starožitnosti ruské v Moskvĕ a společnosti přátel dĕjin i starožźitnosti v Odese. Ve Vídni, v Císařske Královské Dvorské a Státní Tiskárne, 1853,
97532 Kollár Jan (1793—1852). Sláwa bohynĕ a půwod gména Slawůw čili Slawjanůw. W listech k welectĕnému přjteli panu P. J. Šafařjkowi od ... S přjdawky srownalost indického a slawského žiwota, řeči a bágeslowj ukazugjcjmi. W Pešti, tiskem J. M. Trattner-Károlyiho, 1839,
97531 Kollár Jan (1793—1852). Rozprawy o gmenách, počátkách i starožinostech národu Slawského a geho kmenů od ... Cjrkwe Ew. Peštjansko-Budjnské S.B. Kazatele, učené společnosti Krakowské úda. W Budjnĕ, w Král. Universické Tiskárnĕ, 1830,
97530 Kollár Jan (1793—1852). Czitanka. Praga, ok. 1830.
9753 Bractwo św. Bonifacego i św. Wojciecha,
97529 Kollar Izydor (ur. 1806). De praecipuis morbis post cataractae operationem secundariis. Dissertatio inauguralis ophthalmiatrica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Viadrina Universitate pro summis medicinae et chirurgiae honoribus rite capessendis die V. M. Novembris A. MDCCCXXXVI (1836) H.L.Q.C. publice defendet auctor ... Silesius. Opponentibus: A. Danzinger, med. et chir. dd. H. Heer med. et chir. dd. Vratislaviae, Typis M. Friedlaenderi, (1836),
97528 Kollar.
97527 Kolkiewicz Tadeusz Antoni (red.).
97526 Kolkiewicz Sylwester Ign. ks.
97525 Kolka (pseud.).
97524 Kolk Schroeder van der C.
97523 Kolitscher Philipp. Der letzte König von Polen. Drama in fünf Aufzügen von ... Stuttgart, Süddeutsches Verlags-Institut, b. r. (1893?),
97522 Koliszer Henryk.
97521 Koliszczyzna.
97520 Kolisz Jędrzej.
9752 Bractwo Ś. Ś. Aniołów Stróżów,
97519 Kolischer Karol.
97518 Kolischer Karol. Organizacya kredytu w Galicyi. Lwów, księgarnia H. Altenberga, druk. i litogr. Pillera i Sp., 1900,
97517 Kolischer Józef.
97516 Kolischer Józef. Sätze aus sämmtlichen Rechts- und Staats-Wissenschaften deren öffentliche Vertheidigung nach vollendeten strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doctorswürde an der K.K. Franzens-Universität zu Lemberg ..., am 6 August 1858 um 10 Uhr vormittags unternimmt. Lemberg, gedruckt bei Kornel Piller, 1858,
97515 Kolischer (Koliszer) Henryk (1853—1932).
97514 Kolischer (Koliszer) Henryk (1853—1932). Rodbertus' Ansichten über den landwirthschaftlichen Hypothekenkredit. Erstes Hauptstück einer Arbeit über Verschuldung und Ueberschuldung des ländlichen Grundbesitzes (Dissertationsschrift) von Dr. Heinrich Kolischer. Wien, Selbstverlag des Verfassers, Mechithar.-Buchdr. (Seidl — Mayer), 1876,