Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107715 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). O znakomstwie Jewropiejcew s Azijej (!), riecz proizniesiennaja w torżestwiennom sobranii Impieratorskago Kazanskago uniwiersitieta, w 8-j dień awgusta 1837 g. ordinarnym profiessorom Osipom Kowalewskim. B. m. b. r. (1837),
107714 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). O znakomstwie Jewropiejcew s Azieju (!). Riecz, proizniesiennaja w torżestwiennom sobranii Impieratorskago Kazanskago Uniwiersitieta, w 8 dien Awgusta 1837 goda. Ordinarnym Profiessorom Osipom Kowalewskim. (Odb. z: Żurnał Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija, XVI, 1837). Kazań, 1837,
107713 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Uebersicht des Fortschrittes und der Erfolge im Lehrfache der asiatischen Sprachen an der Universität Kasan. Kasan, 1842,
107712 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). O szczepieniu ospy.
107711 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Sodierżanije mongolskoj knigi, pod zagławijem: Morie pritcz (Ulikgerun dałaj...) izłożennoje O. Kowalewskim. Tamże [Kazań, w Uniwiersitietskoj tipografii], 1834,
107710 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Mongolsko-russko-francuzskij słowar’, udostojennyj S. Pietierburgskoju Akadiemijej nauk połnoj priemii Diemidowa, sostawlennyj profiessorom O. Kowalewskim. Tom wtoroj. (Na stronie kontrtytułowej:) Dictionnaire mongol-russe-français, dédié a Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, couronné par l’Académie Impériale des Sciences et publié par M. le professeur J. É. Kowalewski. Tome Deuxième. Tamże [Kazań, w Uniwiersitietskoj tipografii], 1846,
107709 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Mongolsko-russko-francuzskij slowar', sostawlennyj ordinarnym profiessorom mongolskoj słowiesnosti w Impieratorskom Kazanskom Uniwiersitietie, człenom-korriespondientom Impieratorskoj S. Pietierburgskoj Akadiemii Nauk, czlenom obszczestw Korolewskago Aziatskago w Pariże, Impieratorskago istorii i driewnostiej russkich w Moskwie, Korolewskago siewiernych antikwarijew w Kopiengagien i pr. i ordienow Sw. Anny 3 st. i Sw. Stanisława 2-j stiepieni kawalerom Osipom Kowalewskom. Tom pierwyj. (Na stronie kontrtytułowej:) Dictionnaire mongol-russe-français, dédié a Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, par Joseph Étienne Kowalewski, professeur ordinaire de la littérature mongole a l'Université Impériale de Kasan, membre correspondant de l'Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg, membre associé de la Société Royale Asiatique de Paris, membre actuel de la Société Impériale de l'Historié et des Antiques Russes de Moscou, et de Celle des Antiquaires du Nord de Copenhague, etc., et chevalier des ordres de S. Anne de la 3me et de S. Stanislas de la 2me classe. Tome premier. Kazań, w Uniwiersitietskoj tipografii, 1844,
107708 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Précis de l'introduction et des progrès de l'enseignement des langues orientales, à l'Université de Casan. Par le professeur Kovalevsky, traduit par A. de Plagny, lecteur. Casan, Imprimerie de l'Université, 1842,
107707 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Prawlenije Kan-Si. Soczinienije ordinarnago profiessora Kazanskago uniwiersitieta Kowalewskago. (Odb. z: Żurnał Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija, t. XXII, 1839). Sanktpietierburg, Tip. Impieratoskoj Akadiemii nauk, 1839,
107706 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Politiczeskij pierieworot w Kitaje około połowiny XVII stoletija (Odb. z: Żurnał Ministierstwa narodnago proswieszczenija 1840). B. m. b. r. (Petersburg, 1840),
107705 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Objaśnienia do P. Owidyusza Nazona Metamorfoz dla użytku młodzi szkolney ułożone przez Józefa Kowalewskiego. Księga I.-VI. Wilno, nakł. Fryderyka Moritza, w Drukarni przy ulicy S. Jańskiey pod N. 431, 1823,
107704 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Obozrienije choda i uspiechow priepodawanija aziatskich jazykow w Impieratorskom Kazanskom uniwiersitietie do nastojaszczego wriemienl. Sostawleno ordinarnym profiessorom Kowalewskim. Kazań, pieczatano w uniwiersitietskoj tipografii, 1842,
107703 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Nastawlenije dla priwiwanija priedochranitielnoj ospy i raspoznawanije priedochranitielnoj ospy nastojaszczej i łożnoj. Kazań, 1844,
107702 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Buddijskaja kosmołogija, izłożennaja Osipom Kowalewskim (Odb. z: Uczonyje Zapiski Izdawajemyje Impieratorskim Kazanskim Uniwiersitietom). Tamże [Kazań, w Uniwiersitietskoj tipografii], 1837,
107701 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Katałog Sanskritskim, Mongolskim, Tibietskim, Mandżurskim i Kitajskim knigam i rukopisiam, w Bibliotiekie Impieratorskago Kazanskago Uniwiersitieta chraniaszczimsia. (Odb. z: Uczonyje Zapiski Izdawajemyje Impieratorskim Kazanskim Uniwiersitietom 1834, t. I). Tamże [Kazań, w Uniwiersitietskoj tipografii], 1834,
107700 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). O kitajskom kalendarie. O. Kowalewskago. (Odb. z: Uczonyje Zapiski Izdawajemyje Impieratorskim Kazanskim Uniwiersitietom 1835, t. II). Tamże [Kazań, w Uniwiersitietskoj tipografii], 1835,
107699 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Kratkaja swiaszczennaja istorija cerkwi Wietchago i Nowago Zawieta. Mongolskij pieriewod. Kazań, w Uniwiersitietskoj tipografii, 1849,
107698 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Historya Starego i Nowego Testamentu (w języku mongolskim).
107697 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Kratkaja grammatika mongolskago kniżnago jazyka, sostawlennaja Osipom Kowalewskim, Adjunkt-Profiessorom Mongolskago jazyka pri Impieratorskom Kazanskom Uniwiersitietie. Kazań, w Uniwiersitietskoj tipografii, 1835,
107696 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Dictionnaire mongol-russe-français.
107695 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). O kalendarzu chińskim.
107694 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Mongolskaja chriestomatija, izdannaja Impieratorskago Kazanskago uniwiersitieta ekstraordinarnym profiessorom i ordiena sw. Anny z st. kawalerom Osipom Kowalewskim. Tom wtoroj. Tamże [Kazan, w Uniwiersitietskoj Tipografii], 1837,
107693 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Mongolskaja chriestomatija, izdannaja Impieratorskago Kazanskago Uniwiersitieta Ekstraordinarnym Profiessorom Osipom Kowalewskim. Tom pierwyj. Kazan, w Uniwiersitietskoj Tipografii, 1836,
107692 Kowalewski Józef.
107691 Kowalewski Jan, sekretarz Towarzystwa Pedagogicznego w Białej Krakowskiej.
107690 Kowalewski Jan, z Troyes.
107689 Kowalewski Jan.
107688 Kowalewski J. N.
107687 Kowalewski J., ks.
107686 Kowalewski J.