Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
24377 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Cmentarzyska i osady przedhistoryczne w okolicy Tarnobrzega i Rozwadowa nad Sanem. (Odb. z Materiałów Antropolog.-arch. i Etnogr. Akad. Umiej., t. II). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897,
24378 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Comptes-rendus des séances de la Commission de l'histoire de l'art. (Nadb. z Bulletin de l'Academie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1896,
24379 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Führer durch die Kunstdenkmäler der Stadt Krakau, zugleich eine Information für Fremde. Krakau, Verlag des Conservatorentags-Comités, Buchdruckerei des Czas, 1888,
24380 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Neolityczne groby szkieletów t. zw. siedzących (Hockergräber) w przemyskiem i krakowskiem. (Odb. z t. III. Materiałów Antropol.-archeol. i Etnogr. Akad. Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898,
24381 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). W imię prawdy i miłości ojczystych zabytków. Finansowe zaniedbanie galicyjskich pomników historycnych. Kraków, nakł. J. Sanockiego, Gebethner i Sp., druk. J. Fischera, 1886,
24382 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Indeks osobowy i rzeczowy do tomów I—IV Sprawozdań dla badania historyi sztuki w Polsce. Kraków, nakł. Akademii Umiej., Spółka Wydaw., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891,
24383 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Konserwatorstwo dla zabytków archeologicznych, studyum ze stanowiska dziejów kultury i nauki porównawczej prawa. Kraków, nakł. Z. Czyżewskiego, G. Gebethner i Sp., druk. J. Fischera, 1886,
24384 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Konserwatorstwo zabytków w Galicyi i kwestya jego zasadniczej reformy, referat;
24385 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Korony bronzowe przedhistoryczne, znalezione na obszarze ziem dawnej Polski. (Odb. z Materiałów Antropol.-archeol. i Etnograf. Akademii Umiej., IV. 1). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1900,
24386 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Kourhans des environs de Przemyśl et i de Drohobycz. (Nadbitka z Bulletin de l'Aca démie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1898,
24387 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Kurhany w przemyskiem i drohobyckiem. (Odb. z Materiałów Antrop.-archeol. i Etnogr. Akademii Umiej., II 1). Tamże [Cracovie, impr. de l’Univ. Jag.], 1897,
24388 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Opieka prawna w Austryi dla zabytków sztuki i pomników historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków gali cyjskich. (Odb. z Urzędnika i Prawnika). Lwów, druk. Gazety Narod., 1885, {(Odb. z Nowej Reformy). Kraków, G. Gebethner i Sp., Druk. Związkowa, 1885}
24389 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Poszukiwania archeologiczne w po wiecie trembowelskim w Galicyi wschodniej. (Odb z Materiałów Antropol.-archeol. i Etnograf. Akad. Umiej., IV, 1). Kraków, nakł. Akad. Umiej., druk. Uniwers. Jag., 1900,
24390 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Das Renaissance-Grabmal der Gräfin Barbara Tarnowska in der Domkirche von Tarnów. (Nadb. z wiedeńskich Mittheilungen der k. k. Cetral-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, 1893),
24391 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Das gemeinsame Renaissance-Grabdenkmal der zwei Grafen Tarnowski in der Domkirche von Tarnów. (Nadb. z wiedeńskich Mittheilungen der k. k. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Kunstund historischen Denkmale, 1897),
24392 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). O stylach zabytków Krakowa. Napisał Dr. ... Rzecz objaśniona rycinami. Osobne odbicie z „Przewodnika po Krakowie”. Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag., 1891,
24393 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Tombeaux néolithiques à squélettes en attifude repliée dans les environs de Cracovie et de Przemyśl. (Nadbitka z Bulletin de l'Académie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1899,
24394 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Vorgeschichte Galiztens (w: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Tom: Galizien, Wiedeń, 1897
24395 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937). Wykopaliska w Jadownikach Mokrych i Gorzowie oraz i inne ślady epoki La Tène w Galicyi zachod. (Odb. z Materiałów Antropolog.-archeol. i Etnogr. Akad. Umiej.). Kraków, Spółka Wydawn., druk. Uniw. Jag., 1898,
24396 Demetrykiewicz Włodzimierz prof. Uniw. Jag. (1859—1937).
24397 Demeunier.
24398 Demian Johann Andreas (1770—1845). Darstellung der österreichischen Monarchie nach den neuesten statistischen Beziehungen von ... 4 Bde. Wien, 1803—1805,
24399 Demianenko A.
24401 Demidow (Demidof).
24402 Demierów St. M. M. Jasiek Glinka, obrazek z życia ludu wiejskiego. Wyd. ludowe, R. VI, T. 8. Lwów, nakł. Komitetu, redaktor Sz. Parasiewicz, druk. S. Bednarskiego, 1887,
24403 Demkó Kalmán dr (1852—1898). A Szepesmegyi törtenelmi társulat, I—III. Kassa, Ad. Maurer, 1895—1896,
24404 (Deml P., właściciel i wydawca czasopisma Der Urwähler we Wiedniu.). O pracy dziewcząt przy drukarniach. W odpowiedzi na pisma pana Deml'a. Dodatek do 29. Nru „Czcionki”. (Na końcu podpis: Redakcja „Czcionki”). Lwów, nakł. drukarzy lwowskich, Druk. I Związkowa, 1875,
24405 Demmer Maria.
24406 Demmin.
24407 Demno (? w Galicji).