Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
85807 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok 1861. Żytomierz, (1860).
85806 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok Pański 1867. Ułożył A ……. Ż. Zürich, (1866).
85805 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok 1886. Warszawa, Druk. Kupiecka, (1885).
85804 Kalendarze. Kalendarz. (Kalendarz) 1891. Warszawa, (1890).
85803 Kalendarze. Kalendarz. (Kalendarz) 1886. Bezpłatny dodatek do Kalendarza Powszechnego na rok 1886. Warszawa, (1885).
85802 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok zwyczajny 1884. Wydawnictwo Fr. Ksaw. Komierowskiego. Warszawa, 1884.
85801 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok przestępny 1880 (Warsz.),
85800 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok przestępny 1880. Handel Win i Delikatesów A. Bocqueta w Warszawie. Warszawa, (1879).
85799 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok 1839—1841. Kalisz, Schindelle Maur.
85798 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok 1878. Warszawa, Kasprzykiewicz, (1877).
85797 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok 1876. Kolenda dla gospodyń, (Warsz.),
85796 Kalendarze. Kalendarz. (Kalendarz) 1873. Warszawa, nakł. Schleifsteina, (1872).
85795 Kalendarze. Kalendarz. (Kalendarz) 1871. Dodatek do Nr 1 Opiekuna Domowego 1871 r. Warszawa, (1870).
85794 Kalendarze. Kalendarz. (Kalendarz) 1870. Zakład Artystyczno-litograficzny i fotograficzny Maxymiliana Fajansa... (Warszawa, 1869).
85793 Kalendarze. Kalendarz. (Kalendarz) 1869. Warszawa, nakł. Księgarni J. Błaszkowskiego, (1868).
85792 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok 1867—1875 z obrazkami (na r. 1874 i 1875 na okładce: Kalendarz Popularno-Naukowy i Informacyjny. Z obrazkami litografowanemi). Warszawa, (1866)—1874.
85791 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok zwyczajny 1867. Warszawa, nakł. Himelsztoka, 1866.
85790 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz (na rok) 1837. Warszawa J. Glücksberg, (1836).
85789 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok pański 1819 i n. (Warsz.),
85788 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok 1871. Wadowice, (1870).
85787 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok zwyczajny 1873. Toruń, nakł. dra Rakowicza (1872).
85786 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok 1809 Kazimierza Kubalewicza. Toruń, (1808).
85785 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok pański 1849. Racibórz, (1848).
85784 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok 1853. Praga, (1852).
85783 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok 1876. zakładu fotograficzno-reprodukcyjnego rzeczy narodowych... J. Morgensterna dawniéj K. Rejzner w Poznaniu, (1875).
85782 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok Pański 1814—1815. Połock, (1813—1814).
85781 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok 1894 zawierający święta kościoła rzymsko-katolickiego podług starego stylu. Petersburg, 1894.
85780 Kalendarze. Kalendarz. (Kalendarz) 1866. Paryż, Dubois-Trianon, (1865).
85779 Kalendarze. Kalendarz. (Kalendarz) 1879. Lwów, Towarzystwo Przemysłowe, (1878).
85778 Kalendarze. Kalendarz. (Kalendarz) (inc:) „Nakład na rok 1897...” Kraków, nakł. Edmunda Klimka. (1898).