Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
24167 Delpit Albert (1849—1893). Panna de Chazeul. Warszawa, nakł. Redakcji Tygodnika Mód i Powieści, druk. E. Skiwskiego, 1893,
24168 Delpit Albert (1849—1893). Serce matki. Powieść. Ogólnego zbioru | „Wieczorów Powieściowych” dodatku do Biesiady Literackiej T. 35. Warszawa, nakł. Biesiady Literackiej, 1887,
24169 Delpit Albert (1849—1893). Jak w życiu, powieść, przeł. z franc. A. Kleczewski. Lwów, nakł. Bibl. Ilustr. Romansów i Powieści, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1890,
24170 Delpit Albert (1849—1893).
24171 Delpit Edward (1844—1900). Za grzechy życia. Powieść przez Alberta (!) Delpit'a. Dodatek do „Kurjera Codziennego”. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1890,
24172 Delpit Edward (1844—1900).
24173 Delpot P. Straszna tajemnica, powieść osnuta na tle najnowszych spekulacyi bankierskich, z francuskiego oryginału przetłómaczona przez hr. z C. M…. ą, część I. Poznań, w komisie i czcionkami W. Simona, 1879,
24174 Delrieu Etienne Joseph Bernard (1761—1836). Demetrius, trag. en 5 actes. Paris, 1820.
24175 Delsol Jan Józef (1827—?). Zasady kodeksu Napoleona w związku z Nauką i Jurys-prudencyą przedstawione przez ... doktora prawa, adwokata przy sądzie apelacyjnym w Paryżu, przekład z francuzkiego dopełniony pod redakcyą Mścisława Godlewskiego według drugiego wydania przejrzanego poprawionego i znacznie powiększonego. Tom I—III. Biblioteka Umiejętności Prawnych. Seria I, nr 3, 5, 8. Warszawa, staraniem i nakładem Redakcji Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1873 (t. I.) — 1874 (t. II—III),
24176 Delsol Jan Józef (1827—?).
24177 Delvau Alfred (1825—1867). Garibaldi, jego życie i czyny. Tłumaczenie z francuskiego. Edouard de Kowalczyński. Warszawa, nakł. Aleksandra Lewińskiego, druk. J. Glücksberga, 1861,
24178 Delvau Alfred (1825—1867).
24179 Demant S. Briefe aus Galizien. Stryj, 1888,
24181 Demarquay Jan Mikołaj (1811—1875).
24182 Demary V.
24183 Demasade Charles.
24184 Dembczak Walerian (ze Śląska). Experimental-Studien über Parenchymatoese In-jectionen von Argentum Nitricum. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctor-würde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe, welche nebst beigefügten Thesen mit Zustimmung der hohen medicinischen Facultät vertheidigen wird ... aus Schlesien. Opponenten: R. Przewoski Cand. Med., L. Michalski Cand. Med. Greifswald, Druck von Carl Sell, 1876,
24186 Dembe J. Rezultaty odcukrzania melasu ulepszonym sposobem K. Steffena. Referat wygłoszony przez p. ... na posiedzeniu Sekcyi Cukr. Warszawskiej w d. 28 stycznia r. b. (Odb. z Gazety Cukrowniczej). Warszawa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1899,
24188 Dembe-Wielkie.
24185 Dembe.
24187 Dembek Konstanty ks. (karmelita trzewiczkowy, w r. 1814 sekularyzowany, zakonne imię Tomasz; profesor Uniw. Warszawskiego; 1772—1828).
24189 Dembicka.
24194 Dembicki (Dębicki) Zygmunt Ludwik.
24190 Dembicki Eustachy.
24191 Dembicki Leo de Jaxa. Gefechtsformationen und der Angriff der Infanterie. Wien, Seidel & Sohn, 1900,
24192 Dembicki Leo de Jaxa. Die Infanterie in der Vertheidigung. Forts. v. Gefechtsformationen u. d. Angriff der Inf. Tamże [Wien, Seidel & Sohn], 1900,
24193 Dembicki Władysław.
24198 Dembińska (Ludwika?) z Borkowskich.
24195 Dembińska Helena (córka generała). Dwie epoki mego życia, przez Młodą Polkę. Kraków, druk. Stanisława Gieszkowskiego, 1841,
24196 Dembińska Helena z Turnów (1793—1859).