Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]: Miejsce i rok wydania:
92180 Kazio (pseud.).
26900 Dowgiałło Dm. Iw.
92436 Kempowski J.
92948 Kiepert Heinrich (1818—1899).
94228 Klejn Władysław (ilustr.).
29716 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Leboeuf (pseud.).
96020 Kochanowski F.
30740 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. P. Stanisław.
96276 Kocjan (Kocyan) Antoni (1836—1916).
96788 Koehler Rudolf.
97556 Kölliker (von) Rudolf Albert (1817—1905).
97812 Kołłupajło (Kołupajło) Lucjan (1804—1872).
98324 Komissja Organiczna Komitetu Reprezentacyjnego Wychodźctwa Polskiego.
33044 Fabiola.
98580 Komitet Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie.
33300 Falkowska Cezarea z Suchockich.
98836 Komitet Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
99092 Komplet paryski Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.
99604 Kongres (18) ekonomistów niemieckich w Poznaniu.
100116 Konspiracja.
34836 Filipowicz J.
100372 Konstytucje apostolskie.
35092 Fircks Fiodor Iwanowicz.
101140 Kora.
35860 Forget Charles Polydore (1800—1861).
101396 Kordes Józef ks.
36628 Frankfort Moore Fr.
102420 Korzeniowski Dionizy, sędzia winnicki.
102676 Korzinek F. Br.
102932 Kościół w Gąbinie.