Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
40163 Goldszmit (Goldschmit) Jakub. Z życia żydowskiego. Obrazki i szkice wydane przez ... I. Warszawa, skład główny w Księgarni Bernarda Lesmana, druk. J. Goldmana, 1870,
64620 Galle Henryk (1872—1948). Z życia Żakarda. Według najlepszych źródeł opracował H. G. (Odb. z Zorzy). Warszawa, nakł. autora, skład główny w Księgarni Tanich Wydawnictw, druk. Władysława Szulca, 1892,
11747 Buet Karol (1846—1897). Z życia wiejskiego proboszcza, przekład z franc. Aliny Czeczott. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. St. Niemiery, 1892,
64252 Gadon Lubomir (1831—1908). Z życia Polaków we Francyi. Rzut oka na 50-letnie koleje Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 1832—1882. Skreślił... Członek Rady Tow. Histor.-Literackiego. Paryż, Biblioteka Polska, druk. Adrianny Zabieżyny wdowy, skład główny w Księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie, 1883,
109399 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). Z życia Polaków po świecie Opowiadania i obrazki Serya pierwsza Tom I. Cieszyn, nakł. Karola Malika, druk. Karola Prochaski, 1879,
47475 Horain Julian (1821—1883). Z życia poety. Wspomnienia o Władysławie Syrokomli skreślił ... Na jednym wózku z poetą. Pod jednym namiotem z poetą. Ostatnie lata Syrokomli. (Biblioteka Powieści, Podróży). Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. Pillera i Sp., 1886,
11247 Brzezińska z Morzyckich Rozalia (1859—1923). Z życia ludów starożytnych. Egipcjanie. Ich religia, zwyczaje, urządzenia społeczne, nauki i sztuki przed tysiącami lat, opowiedziała R. M. Z rysunkami. Warszawa, Księgarnia Tanich Wydawnictw, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1892,
11246 Brzezińska z Morzyckich Rozalia (1859—1923). Z życia ludów starożytnych. Chaldejczycy, Asyryjczycy i Fenicjanie. Napisała R. M. Warszawa, skład gł. w Księg. G. Centnerszwera, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1900,
92097 Kazimiera (pseud.). Z życia lekarza. Nowela przez ... Lwów, nakł. Kurjera Lwowskiego, Drukarnia Narodowa W. Manieckiego, 1886,
39139 Fuerst L. dr. Z życia kobiety, hygiena okresu dojrzałości kobiecej w stanie normalnym i chorobowym, tłum. H. T. Z 2-ma rysunkami. Warszawa, nakł. A. G. Dubowskiego, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1899,
17955 Czarnik Bronisław (dr; 1858—1918). Z życia J. N. Kamińskiego, dyrektora teatru lwowskiego. Odb. z Ateneum.
67966 Gliński Kazimierz (1850—1920). Z życia i Fantazyi. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Granowskiego i Sikorskiego, 1897 (tak na karcie tyt., na okł.: 1899),
27920 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Deryng Emilian (pseud. Sędzimir; krypt. E. D.; 1819—1895). Z życia artysty. (Ustęp z życia aktora; Scena z życia aktora). Igraszka dram. w 1 a.
27278 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Belejowska Joanna z Pomianowskich (1824—1904). Z życia artystki. Dr. w 3 a.
65889 Gębarski Stefan (1864—1920). Z życia Adama Mickiewicza. Dla młodzieży. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Warszawskiego Towarzystwa Akcyjnego Artystyczno-Wydawniczego, 1900,
17942 Czarneńczyk Zygmunt. Z zerwanych strun. (Poezje). Dochód na Bank Ratunkowy w Poznaniu. Cieszyn, nakł. autora, druk. Karola Prochaski, 1887,
51627 Karwicki Józef Dunin (1833—1910). Z zamglonej i niedawno minionej przeszłości. Wołyńskie opowiadania historyczne. Warszawa, nakł. księgarni A. G. Dubowskiego, 1901,
67937 Gliński Kazimierz (1850—1920). Z zakutego grodu. Szkice fotograficzne przez... (Odb. z Głosu). Warszawa, nakł. redakcji Głosu, druk. Marii Ziemkiewiczowej, 1892,
46949 Hołowiński Antoni (1844—1906). Z zakresu elektrotechniki. I. Teorya fizyczna dynamomaszyny. — II. Linie sił i powierzchnie ekwipotencyalne. — III. Szematy kilku ważniejszych typów dynamomaszyny. Ogniwa wtórne jako piorunochrony oraz jako regulatory dynamomaszyny. Napisał ..., inżynier, dr. fil. (Odb. z Przeglądu Technicznego). Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, 1886,
106134 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Z zakresu archeologii. I. O stroju greckim. II. Najnowsze publikacye niemiec. Instytutu archeolog. Odb. z I. t. czasopisma filolog. Eos. Lwów, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1894,
47686 Horoszkiewicz Stefan (1874—1945). Z zakładu sądowo-lekarskiego Uniw. Jag. Przypadek rany kłótej podał Dr. ... asystent zakładu. (Odb. z Nowin Lekarskich). Poznań. druk. K. Skrzetuskiego, (1900),
59973 Dygasiński Adolf (1839—1902). Z zagona i bruku. Zbiór nowel. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewenthalla, 1889,
69945 Grabowski Kazimierz (ur. 1844). Z wystawy higijenicznéj w Berlinie. List do Redakcyi Przeglądu Lek. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). B. m. b. r. (Kraków, 1883),
67370 Giller Agaton (1831—1887). Z wygnania. Przez ... Tom I—II. (Biblioteka Narodowa, tom VI i VII). Lwów, nakł. F. H. Richtera, Drukarnia Narodowa W. Manieckiego, 1870,
69827 Grabowski Bronisław (1841—1900). Z wycieczki po Galicyi. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1880,
45717 Hirschberg (Hirszberg) Aleksander (1847—1907). Z wycieczki naukowej do Szwecyi. Lwów, nakł. i druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1896,
108495 Kozicki Stanisław (1876-1958). Z wycieczki na Szląsk. (Odb. z Tygodnika Rolniczego). Kraków, nakł. autora, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900,
4695 Badeni Jan ks. T. J. (1858—1899). Z wycieczki na Górny Śląsk. Napisał ksiądz z Krakowa. Odb. z Przeglądu powszechnego. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1889,
15533 Chrząński Teodor (1821—1887). Z wycieczki komisyi kwiaciarstwa do Łodzi (Nadb. z Ogrodnika Polskiego, 1897, nr 7, 8). Warszawa, 1897,
93054 Kieszkowski Jerzy (1872—1923). Z wycieczki do Radomia i Szydłowca odbytej w 1897 roku. Z 12 cynkotypami w tekście. (Odb. z t. VI Sprawozdań Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, druk. Czasu Franciszka Kluczyckiego i Spółki, 1899,