Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106259 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Mappa średnich krajów Europy, wydana przez ... Warszawa, 1828;
106260 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Mappa Turcyi europejskiej, wydana przez ... Warszawa, 1829;
106261 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). (Portrety królów polskich i ludzi sławnych, z opisem krótkim ich życia), Warszawa 1829-1830, staraniem i nakładem Józefa Kośminskiego,
106262 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Potok Historyczny Xiąząt i Krolów Polskich z dołączeniem waznieyszych wypadków w tym Narodzie wydarzonych, znakomitszych Ludzi tak walecznością iak naukami słynących, tudzież wynalazków Chronologicznie ułożony i wydany staraniem Józefa Kośmińskiego Professora Liceum Warszawskiego i Instytutu Rządowego Wychowania Płci Zeńskiey. Warszawa, w litografii J. Kośmińskiego, litografował K. Jaskierski, 1829,
106263 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Prussy. Tamże [Warszawa, w litografii J. Kośmińskiego, litografował K. Jaskierski], 1835,
106264 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Tablica porównawcza znacznieyszych gór, rzek, katarakt, miast, wsi, dolin i jeziór na Ziemi. Tamże [Warszawa, w litografii J. Kośmińskiego, litografował K. Jaskierski], b. r. (po 1831),
106238 Kośmiński Józ.
106237 Kośmiński J. P. L. W.
106236 Kośmiński J. (wyd.).
106217 Kośmiński Franz.
106218 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). Beitrag zum aseptischen Verfahren bei gewissen geburtshilflichen Operationen. Von Dr. Franz Kośmiński, Assistent derk. k. k. Hebammenschule. (Odb. z: Centralblatt für Gynäkologie 1897). Leipzig, Verlag von Breitkopf & Härtel, b. r. (1897),
106219 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). Nowy cewnik do przepłukiwania jamy macicy. Podał Dr. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1895). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1895,
106220 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). Cukier jako środek wzmacniający bóle porodowe. Napisał Dr. ... sekundaryusz oddziału. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1895). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1895,
106221 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). Przyczynek do bezgnilnego i ściśle chirurgicznego postępowania wśród niektórych operacyj położniczych. Napisał Dr. .... asystent c.k. szkoły położnych. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1897). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1897,
106222 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). Przypadek cięcia cesarskiego z powodu guza miednicy małej. Podał dr. F. Kośmiński, sekundaryusz oddziału. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1894). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1894,
106223 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). Przypadek melaena neonatorum. Opisał Dr. ... asystent szkoły położnych w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1897). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1897,
106224 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). Przypadek ostrego nadmiaru potoku (hydramnios acutus) leczony przez punkcyę macicy. Napisał Dr. ... sekundaryusz oddziału. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1895). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1895,
106225 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). Przypadek niewyrównanej wady serca u osoby ciężarnej. Napisał Dr. .... sekundaryusz oddziału położniczo-ginekologicznego szpitala św. Łazarza w Krakowie. (Odb. ze Sprawozdania ze szpitali powszechnych w Galicyi z Krakowem). Lwów, druk. Drukarni Ludowej, 1895,
106226 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). Trzy rzadkie przypadki obrażenia części rodnych kobiecych. Napisał Dr. ... sekundaryusz oddziału. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1894). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1894,
106227 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). O rozmiękczeniu kości połogowem z uwzględnieniem leczenia fosforem. Napisał Dr. ... asystent szkoły położnych w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1896). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1896,
106228 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). Sectio caesarea post mortem. Płody żywe. Napisał Dr. ... sekundaryusz oddziału. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1895). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1895,
106229 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). W sprawie pielęgnowania noworodków napisał Dr. ... asystent szkoły położnych w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1898). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1898,
106230 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). O tamowaniu krwotoków występujących po porodzie za pomocą tamponowania macicy i pochwy napisał Dr. .... Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], nakł. autora, 1898,
106231 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). Ein Uteruskatheter neuer Konstruktion. Von Dr. Franz Kośmiński in Krakau. (Odb. z: Centralblatt für Gynäkologie 1895). B. m. b. r. (Leipzig, 1895),
106232 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). Kilka uwag o ciąży śródmiąższowej opisał Dr. ... asystent szkoły położnych w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1897). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1897,
106233 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). O wygniataniu płodu expressio foetus. Napisał Dr. .... asystent szkoły położnych w Krakowie. Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1898,
106234 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919). O zmniejszaniu pojemności główki poprzedzającej z następowem wydobywaniem płodu napisał Dr. ... asystent szkoły położnych w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1898). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1898,
106235 Kośmiński Franciszek, prof. UJ (1866-1919).
106216 Kośmiński Fr.
106210 Kośmiński dr.