Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
18141 Czartoryski Adam Jerzy (1770—1861). Do Xiążęcia JMci Adama Czartoryskiego, towarzysza ministra interessów zagranicznych, kuratora Uniwersytetu Wileńskiego, od muz Słowiańskich 14 Lutego r. 1803. (Wilno, 1803),
106429 Kossakowski Jan Nepomucen Korwin H. Ślepowron, biskup inflancki i wileński (1755-1808). Kazanie o miłości ojczyzny. Wydanie drugie. Wilno, 1803. (Pierwsze wyd. 1790r.)
19722 Czasopisma. Messager de Vilna. Messager de Vilna. Wilno, 1803.
63753 Ewangelie. Ewangelie polskie i litewskie tak niedzielne jako wszystkich świąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają. Wilno, 1803,
999 Akafist. Akafist i moleben, dwa sławne kościoła wschodniego do Matki Boskiéj nabożeństwa. Wilno, 1803,
95373 Kniażewicz (Kniazewicz, Kniaziewicz) Jerzy Grzegorz ks. (1737—1804). Dodatek zamiast przypiskow do Dzieła Tłómaczonego z rossyyskiego. Zycie, czyny y wyniesienie Bonaparty (Wilno, 1802);
70285 Grammatyka francuzka. Grammatyka francuzka, krótko zebrana dla uczących się języka francuzkiego (przez Kundzicza Tadeusza). Wilno, 1802,
8458 Bogusławski Józef Konstanty ks. (1754—1819). Pieśni w dzień nabożeństwa rolniczego. Wilno, 1802,
104983 Berquin Arnaud (1750—1791). Teatr dziecinny, z francuzk. przetłom. przez Lewkowicza. Wilno, 1802,
17966 Czarnocka Salomea z Dowgiałów. Modlitwy i pieśni nabożne. Wilno, 1801.
21502 Czasopisma. Ziarnie (Po). Po Ziarnie (Pismo zbiorowe). Wilno, 1801.
60752 Dziennik gospodarski. Dziennik gospodarski. T. I—II. Wilno, 1801;
376 d'Abry August. Teoryczna i prakt. gramatyka, czyli nowy, jasny i łatwy sposób uczenia się języka francuskiego, ułożona dla szkół, konwiktów, klasztorów i pensyów etc. Wilno, 1801,
95374 Kniażewicz (Kniazewicz, Kniaziewicz) Jerzy Grzegorz ks. (1737—1804). Dziennik gospodarski. Tomów II. Wilno, 1801,
106428 Kossakowski Jan Nepomucen Korwin H. Ślepowron, biskup inflancki i wileński (1755-1808). Kazanie w dzień poświęcenia Kościoła katedralnego. Wilno, 1801,
70334 Grammatyka (Krotka rossyiska). Krotka rossyiska Grammatyka dla szkoł narodowych Imperium rossyiskiego. (Wilno, 1800, 1809);
49507 Kamieński Kajetan ks. (1758—1842). Grammatyka niemiecka przez ... Wilno, 1800,
18968 Czasopisma. Gazeta Narodowa Wileńska. Gazeta Narodowa Wileńska. (Dwa razy tygodniowo). Wilno, 1794. (Do numerów doł. dodatek pt. Dodatek do Gazety Narodowej Wileńskiej).
19554 Czasopisma. Kurier Litewski. Kurier Litewski. Wilno, 1793—1839. (Przez pewien czas także po ros. jaka Litowskij Wiestnik; od 1840 kontynuowany jako Kurier Wileński).
19078 Czasopisma. Gazety Wileńskie. Gazety Wileńskie. (Tygodnik). Wilno, 1761—1791.
21246 Czasopisma. Wiadomości Cudzoziemskie. Wiadomości Cudzoziemskie. Wilno, 1761—1763;
20972 Czasopisma. Suplement do Gazet Wileńskich. Suplement do Gazet Wileńskich. Wilno, 1761—1762.
19553 Czasopisma. Kurier Litewski. Kurier Litewski. (Tygodnik). Wilno, 1760—1764. (Dodatki: Wiadomości Literackie, Wiadomości Cudzoziemskie).
42739 Harmonia. Harmonia albo Concordantia wiary sakramentów i ceremonii Cerkwi świętej oryentalnej z Kościołem świętym rzymskim. Wilno, 1608 (Kraków, 1883);
99837 Konkurs Do Katedry wymowy i Poezyi w Imperatorskim Uniwersytecie Wileńskim. (Wilno, 15 VI 1809);
95293 Knapski (Cnapius) Grzegorz o. T. J. (1564—1639). Słownik dokładny języka polskiego przez... edycya zaczęta przez X. Litwińskiego, z dodaniem tłumaczenia łacińskiego i francuzkiego, teraz dopiero dokończona. Tomów II. Wilno,
26266 Dokument. Dokument, z rękopisu oryginalnego, datowany w Wilnie w poniedziałek po gromnicach 1555 roku. (Podpisany jako pisarz Andrzej Strzalkowsky). (Odb. z t. X Wizerunków i Roztrząsań Naukowych). Wilno,
25069 Dierżawin Gawrił Romanowicz (1743—1816). Na narodzenie Nayjaśnieyszego Cesarza Alexandra I. Wilno,
25070 Dierżawin Gawrił Romanowicz (1743—1816). Na narodzenie Wielkiego Xiążęcia Michała. Wilno,
85924 Kalendarze. Kalendarz Gospodarski. Kalendarz Gospodarski (na r. 1820: Kalendarz gospodarski litewski, na r. 1825: Kalendarz Gospodarski i Astronomiczny). Wilno, (od r. 1830: Wilno i Grodno), (1802—1840).