Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2701 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Missions-Ennnerungen der im Jahre 1851 in Oberschlesien abgehaltenen Missionen. Aus dem poln. übersetzt von Anton i Schwarzmann. Breslau, Aderholz, 1852,
2702 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Missya w Krobi roku 1852 od 1 do 10 Maja. Leszno, druk. i nakł. Günthera, 1852,
2703 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Missya czyli Przysposobienie się do missyi, jéj działania i skutki. Wydanie drugie. Leszno, nakł. i druk. Ernesta Günthera, 1852,
2704 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Missya wiejska. Kraków, w Wydawnictwie dzieł katolickich, druk. T. Heneczka w N. Piekarach, 1851,
2705 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Missya wiejska (ed. 3cia). Kraków, Wł. Jaworski, 1869,
2706 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Modlitwa z odpustem przyłączonym. Lwów, nakład Pillera i Spółki, b. w. b. r.,
2707 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Modlitwa do Pana Jezusa (z obrazkiem; na końcu podpis.: Ks. K. A.). Leszno, nakł. i druk. Ernesta Günthera (1850),
2708 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Mowa religijna miana w kościele ks. Jezuitów we Lwowie 25 Marca 1848 w dzień uroczystości Zwiastowania Nśw. Maryi Panny. Lwów, nakł. Kajetan Jabłoński, druk. Michała Poremby, 1848,
2709 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Nabożeństwo do Siedmiu Boleści Matki Boskiej. Lwów, Jabłoński, druk. P. Pillera, 1848,
2710 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Nabożeństwo majowe, z rękopisów... oddrukowane osobno z książki do nabożeństwa tegoż autora. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883,
2711 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. J. M. J. Nauka wieczorna, miana w farnym kościele ks. Jezuitów u ś. Mikołaja, we Lwowie 14 kwietnia 1848, w dzień Siedmiu boleści N. Maryi Panny. Lwów, nakład Fr. Pillera i Spółki, 1848,
2712 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Nauki i mowy przygodne miane w Krakowie. Kraków, nakł. Wyd. Dzieł Katol., 1851,
2713 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Nauki i rady dla wszystkich. Kraków, Wł. Jaworski, 1869,
2714 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Nie opuszczaj nas! Pieśń do Matki Boskiéj. (Nuty z tekstem, słowa..., muzyka Filipiny z Szymanowskich Brzezińskiej). Warszawa, u Dzwonkowskiego, 1861,
2715 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Nie opuszczaj nas! Pieśń z towarzyszeniem fortepianu. Słowa ks. ... muzyka Józefa Waszaka. Kraków, Juliusz Wild, 1863,
2716 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Szczere życzenia dla ludu wiejskiego, przy zbliżającym się nowym roku 1849. (Przez ks. K. A.) Bochnia, Nakł. i druk. Wawrz. Pisza, b. r. (1848),
2717 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Obrazki z życia ludu wiejskiego dla szkółek wiejskich. Lwów, w kom. u Pillera i Sp., druk. Zakł. Nar. Ossolińskich, 1850,
2718 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Ochronka przez... (Na końcu: Pisałem w cichym domku na kolonii Gräffenburgskiéj, dnia 18 Lipca 1849). N. Piekary, druk. Theodora Henetzek, 1849,
2719 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Odezwa do matek (w celu zakładania ochronek). Poznań, druk. Stefańskiego, 1847,
2720 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Odezwa do Polaków będących w Freiwaldau i w Graefenbergu (w celu wystawienia kaplicy pod opieką Boga Rodzicy Częstochowskiéj). Poznań, druk. W. Stefańskiego, 1849,
2721 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Ojcze nasz (Upominek missyjny dla matek i dziatek). Lwów, druk P. Pillera, 1848,
2722 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pamiątka jedności, zgody i bratniéj radości, trzy poezye. Wiara, nadzieja i miłość. B. m. i b. r. (Lwów), druk. Stauropigii, (1848),
2723 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pamiątka Jubileuszu w roku 1851 . Kraków, nakład Wyd. Dzieł Katol., druk. Heneczka w Piekarach, 1851,
2724 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pamiątka missyi gornoszląskiej, odbytej roku 1851. przez... Piekary Niemieckie, nakł. J. A. Fietzka kanonika, druk Teodora Heneczka, (1851),
2725 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pamiątka missyjna. Opole, nakład Alb. Mösera, druk E. Raaba, b. r. (po r. 1850),
2726 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pielgrzymka do cudownego obrazu Najświętszej Bogarodzicy Marja Hilft w Zuckmantel przez... Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1849,
2727 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pieśń do Najświętszej Panny. Poznań, N. Kamieński, b. r.,
2728 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Z pism... Droga krzyżowa, Siedm uwag o siedmiu boleściach N. P. Maryi, Kwiateczki misyjne, Przez krzyż do nieba, Wianek krzyżowy (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu, t. XXIII). Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i S., 1884,
2729 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Z pism... Groby świętych polskich, Wspomnienie o św. Kunegundzie, Żywot bł. Jędrzeja Boboli, męczennika Tow. Jez., Św. Izydor Oracz, Legendy (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu, t. XXIV). Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1884,
2730 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Z pism... Żłobek, kolęda dla dzieci, Nauki i rady dla wszystkich, Szczere życzenia dla ludu wiejskiego. (Pobożne książki, t. XXII). Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883,