Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102427 Korzeniowski Hipolit K., profesor Szkoły Głównej w Warszawie (ur. 1827 lub 1828, zm. 1879). Anatomia opisowa ciała ludzkiego. Prospekt. (Warszawa, druk. Kowalskiego, 1859),
102428 Korzeniowski Hipolit K., profesor Szkoły Głównej w Warszawie (ur. 1827 lub 1828, zm. 1879). O środkach stłumiających czucie (anestetycznych) i o ich wpływie na chirurgią przez H. K. Korzeniowskiego Doktora Medycyny, Członka Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, Lekarza Kancellaryi J. O. Księcia Namiestnika i Lekarza Ordynującego Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1856,
102429 Korzeniowski Hipolit K., profesor Szkoły Głównej w Warszawie (ur. 1827 lub 1828, zm. 1879). Wraczebnyj sputnik na pieriewiazocznom punktie, w łazarietach i gospitalach. Sost. prof. Mied.-chirurg. akad. I. Korżeniewskij. Sankt-Pietierburg, Moskwa, tip. M. O. Wolfa, 1877,
10243 Bresciani Antonio (1798—1862). Memorie intorno alla vita del P. Michele Szczytt. Memorie intorno ad Eugenio dei Marchesi Cusani Gonfalonieri. Ragionamenti etnografia. Milano, Serafino Muggiani e Comp., 1873,
102430 Korzeniowski Hipolit K., profesor Szkoły Głównej w Warszawie (ur. 1827 lub 1828, zm. 1879).
102431 Korzeniowski Ignacy. Zbiór przepisów odnoszących się do Kościoła i du­chowieństwa katolickiego na podstawie zbioru ustaw administracyjnych wydanego pod redakcyą radcy namiestnictwa Jerzego Piwockiego zestawił i uzupełnił ... radca namiestnictwa we Lwowie. Lwów, nakł. własnym, druk. i litografia Pillera i Sp., 1900,
102432 Korzeniowski Ioseph.
102433 Korzeniowski J. N.
102434 Korzeniowski Jan Nepomucen.
102435 Korzeniowski Jerzy (1729–1779).
102436 Korzeniowski Josef.
102437 Korzeniowski Joseph. Bekanntmachung der verhältnissvollen Ereignisse und des letzten Willens Sr. höchstseeligen Majestät Friedrich Wilhelm des III. Königs von Preussen; gesammelt und herausgegeben von ... Posen, gedruckt bei K. A. Pompejus, 1840,
102438 Korzeniowski Joseph.
102439 Korzeniowski Józ.
10244 Bresciani Antonio (1798—1862).
102440 Korzeniowski Józef (1797–1863). Izabiełła d'Aiamont. Drama w 5-ti d. I. Korżeniewskago. Pier. L. K. M. (Ludwig Kazimirowicz Majewskij). Moskwa, lit. Mosk. tieatr. b-ki S. F. Rassochina, b. r. (cenzura: 1894),
102441 Korzeniowski Józef (1797–1863). Piąty akt. Dramat w jednym Akcie.
102442 Korzeniowski Józef (1797–1863). Aniela, tragedia w pięciu aktach.
102443 Korzeniowski Józef (1797–1863). Anilka.
102444 Korzeniowski Józef (1797–1863). Un anniversaire par J. Korzeniowski. (Bibliothèque chrétienne et morale, 3e série). Limoges, Libr. M. Barbou et Cie, (1873),
102445 Korzeniowski Józef (1797–1863). Autorka.
102446 Korzeniowski Józef (1797–1863). Izabella d'Ayamonte. Drammat we cztérech aktach przez ... Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1848,
102447 Korzeniowski Józef (1797–1863). Ballada o Floryanie Szarym z opery Rokiczana na Baryton solo i Chór męski z towarzyszeniem fortepianu słowa ... Muzykę napisał St. Moniuszko. Dzieło przejrzane i sprawdzone przez Juljusza Stattlera. Partytura i głos solowy Głosy chórowe. Warszawa, wydawnictwo i własność Sekcji imienia Stanisława Moniuszki przy Towarzystwie Muzycznem w Warszawie, skład główny Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, G. Gebethner i Sp., (ok. 1900),
102448 Korzeniowski Józef (1797–1863). Andriej Batorij. Istoriczeskaja drama w 5-ti d. Pier. A. T. (Priłożenije k Russkomu wiestniku). Moskwa, 1860,
102449 Korzeniowski Józef (1797–1863). Andrzéj Batory. Dramat historyczny w pięciu aktach. Przez ... Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1846,
10245 Bresiewicz Szczęsny. Twierdzenia ze wszystkich gałęzi umiejętności prawniczo-politycznych, których i t. d. publicznie bronić zamierza. Kraków, Druk. Uniwers., 1861,
102450 Korzeniowski Józef (1797–1863). Beata.
102451 Korzeniowski Józef (1797–1863). Gentile Bellini.
102452 Korzeniowski Józef (1797–1863). La croix des steppes, par ... Traduit par Louis d'Estaing d'Estampes. Limoges, impr. et libr. M. Barbou, 1869,
102453 Korzeniowski Józef (1797–1863). Cyganie. Dramat w pięciu aktach wierszem przez ... Warszawa, nakł. Henryka Natansona, Druk. Gazety Codziennej, 1857,