Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107745 Kowalewski Mieczysław (1857-1919).
107744 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Sur la tête du Taenia malleus Goeze 1787 par le dr M. Kowalewski Professeuradjoint à l'École supérieure d'Agriculture de Dublany (Galicie). (Nadb. z: Archives de Parasitologie 1898). Paris, Georges Carré et C. Naud Éditeurs, 1898,
107743 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). 28. M. Kowalewski. Studya helmintologiczne VI. O czterech gatunkach rodzaju Trichosoma Rud. Études helminthologiques VI. Sur quatre espèces du genre Trichosoma Rud. Avec 1 planche. Présenté le 7 mai 1900. (Nadb. z: Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie). Cracovie, Imprimerie de l'Université Jagellonne, 1900,
107742 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). 12. M. Kowalewski. Studya helmintologiczne V. Przyczynek do bliższej znajomości kilku przywr. Etudes helminthologiques V. Contribution à l'étude de quelques Trématodes. Avec 2 planches. (Nadb. z: Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie, Février 1898). Cracovie, Imprimerie de l'Université Jagellonne, 1898,
107741 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Studya helmintologiczne V. Przyczynek do bliższej znajomości kilku przywr. Z tablicą I i II. (Odb. z Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności, t. XXXV). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1898,
107740 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). 18. M. Kowalewski. Studya helmintologiczne IV. Sprostowania i uzupełnienia do pracy mej o Bliharzia polonica sp. nov. Etudes helminthologiques. IV. Amendements et suppléments au travail de l'auteur sur le Bilharzia polonica sp. nov. Avec 1 planche. (Nadb. z: Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie, Mars 1896). Cracovie, Imprimerie de l'Université Jagellonne, 1896,
107739 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Studya helmintologiczne IV. Bilharzia polonica sp. nov. Sprostowania i uzupełnienia. Z tablicą XII-tą. (Odb. z Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności, t. XXX). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1896,
107738 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). 9. M. Kowalewski. Studya helmintologiczne III. Bilharzia polonica sp. nov. Helminthologische Studien III. Bilharzia polonica sp. nov. Mit 1 Taf. (Nadb. z: Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau, Februar 1896). Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1896,
107737 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Studya helmintologiczne III. Bilharzia polonica sp. nov. Z jedną tablicą. (Odb. z Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności, t. XXXI). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1895,
107736 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). 15. M. Kowalewski. Studya helmintologiczne II. Przyczynek do histologicznej budowy skóry niektórych przywr. Helminthologische Studien II. Ein Beitrag zum histologischen Bau der Haut einiger Trematoden. Mit 1. Taf. (Nadb. z: Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau, März 1895). Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1895,
107735 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Studya helmintologiczne. II. Przyczynek do histologicznej budowy skóry niektórych przywr. Z Tablicą VIII i jedną ryciną w tekście (!). (Odb. z Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności, t. XXIX). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1895,
107734 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). 46. M. Kowalewski. Studya helmintologiczne. Helminthologische Studien. I. Mit I Tafel. (Nadb. z: Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau). Kraków, 1894,
107733 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Studya helmintologiczne. I. Z jedną tablicą. (Odb. z Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności, t. XXIX). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, 1895,
107732 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Przyczynek do historyi naturalnej Oxytrichów. przez ..., Studenta Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Tablica XXIX i XXX. (Odb. z Pamiętnika Fizjograficznego, t. II). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
107731 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). O przedstawicielach rodzaju Echinostomum Rud. 1809 u kaczki i kury, oraz Słów kilka w kwestyi syononimiki podał Dr. ... Z tablicą I. (Odb. z Kosmosu 1896). Lwów, I. Związkowa Drukarnia, 1897,
107730 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Ueber Opisthorchis Pianae Galli-Valerio. Von Dr. Miecz. Kowalewski, Professor-Adjunkt an der höheren landwirtschaftlichen Landeslehranstalt in Dublany (Galizien). (Nadb. z: Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten 1898). Jena, Verlag von Gustav Fischer, Frommannsche Buchdruckerei (Herman Pohle), 1898,
107729 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Materyały do fauny helmintologicznej pasorzytniczej (!) polskiej, I. Podał Dr. ..., doc. zool. kraj. wyż. szkoły roln. w Dublanach. (Odb. ze Sprawozdania Komisyi Fizyograficznej, t. XXXI). B. m. b. r. (Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1896),
107728 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Die Gastrulation und die sogen. Allantois bei den Teleostiern. Von Dr. Miecz, von Kowalewski, Privatassistent am zoologischen Institute zu Erlangen. (Odb. z: Sitzungsbertichten der Physikalisch-Medicinischen Societät zu Erlangen. Sitzung vom 7. Juni 1886). B. m. b. r. (Erlangen, 1886),
107727 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Ueber Furchung und Keimblätteranlage der Teleostier. Von Dr. Mieczysław von Kowalewski, Privatassistent am Zoologischen Institut in Erlangen. Vorgelegt von Herrn (Emil) Selenka in der Sitzung vom 15. Dec. 1885. (Odb. z: Sitzungsberichten der physikalisch medicinischen Societät zu Erlangen. Sitzung vom 15. December 1885. 18. Heft). Erlangen, Druck von E. Th. Jacob, b. r. (1885),
107726 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Fauna helmintologiczna pasorzytnicza (!) krajowa naszych zwierząt i roślin użytecznych oraz człowieka napisał Dr. ... (Nadb. z Roczników Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach 1894). B. m. b. r. (Lwów, 1894),
107725 Kowalewski Mieczysław (1857-1919). Über die ersten Entwicklungsprocesse der Knochenfische. Inaugural-Dissertation vorgelegt der hohen philosophishen Fakultät der Universität Erlangen von Mieczysław von Kowalewski aus Warschau Privatassistent am zoologischen Institut zu Erlangen. Mit einer lithographischen Tafel. (Odb. z: Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, t. XLIII). Leipzig, Wilhelm Engelmann, Druck von Breitkopf & Hartel, 1886,
107724 Kowalewski M.
107723 Kowalewski Konrad.
107722 Kowalewski Karol (zm. 1872).
107721 Kowalewski Kajetan. Researches and Observations on Plica Polonica. (Odb. z: The Dublin Journal of Medical and Chemical Science 1838). Dublin, Hodges & Smith, 1838,
107720 Kowalewski Julian.
107719 Kowalewski Julian, nauczyciel (ur. 1790).
107718 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878), Kazem-Bek (Kazembek) Aleksandr Kasimowicz. Raspriedielenije priepodawanija arabskago, piersidskago i turiecko-tatarskago jazykow, w pierwoj Kazanskoj gimnazii, sostawlennoje adjunkt-profiessorom mirzoju Aleksandrom Kazem-Bekom. (Współwydane:) Raspriedielenije priepodawanija mongolskago i naczał tibietskago jazykow w pierwoj Kazanskoj gimnazii, sostawlennoje e. o. profiessorom Kowalewskim. Kazań, w Uniwiersitietskoj tipografii, 1836,
107717 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878).
107716 Kowalewski Józef Szczepan (Kowalewskij Osip Michajłowicz), orientalista (1801-1878). Zapiska ob uczrieżdienii kafiedry mongolskago jazyka pri Kazanskom uniwiersitietie, sostawlennaja ekstraordinamym profiessorom Kowalewskim. B. m. b. r. (Kazań, 1833),