Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97568 Koelling Hermann Karl Ernst (1841—1902). Pociecha w drodze t.j. książecka (!) nabożna dla tych, co się puścili we świat etc. napisana przez X. ... pastora pr. Byczyńskiego. Toruń, druk. i nakł. Ernesta Lambecka, b. r. (1893),
97567 Koelling Hermann Karl Ernst (1841—1902). Maria! Rabboni. Mowa pogrzebowa. Tamże [Kreuzburg (Kluczbork), Druck von E. Thielmann], 1872,
97566 Koelling Hermann Karl Ernst (1841—1902). (List pasterski; inc: „Łaska Ci niech będzie i pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Owieczko moja kochana ...”). Kreuzburg (Kluczbork), Druck von E. Thielmann, b. r. (1896),
97565 Koelling Hermann Karl Ernst (1841—1902). Geschichte der Stadt Pitschen (Byczyna Kluczborska) nach dem Quellen bearbeitet und im Auftrage des Magistrats herausgegeben von ... Pastor prim. Tamże [Breslau (Wrocław), Druck von Grass, Barth und Comp. (W. Friedrich)], 1892,
97564 Koelling Hermann Karl Ernst (1841—1902). Chronik des Renovationsbaues der evang. Stadtpfarrkirche ad St. Nicolaum zu Pitschen (Byczyna Kluczborska) in den Jahren 1886—1888 in schlichte Reime gebracht und mit zwei Bildern versehen von H. Koelling, Pastor prim. Breslau (Wrocław), Druck von Grass, Barth und Comp. (W. Friedrich), b. r. (1888),
97563 Koelling Hermann Karl Ernst (1841—1902). Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Kluczbork, druk. E. Thielmanna, 1872,
97562 Koelling Hermann Karl Ernst (1841—1902). Beschreibung der ev. Stadtpfarrkirche zu Pitschen (Byczyna Kluczborska). Von ... Breslau (Wrocław), 1888,
97561 Koelling Henryk X.
97560 Koelling Heinrich.
9756 Bractwo św. Izydora,
97559 Koelling H. X.
97558 Koelling H.
97557 Koelling, pastor.
97556 Kölliker (von) Rudolf Albert (1817—1905).
97555 Kölliker Albert.
97554 Kolliker A.
97553 Kolli.
97552 Kollet x.
97551 KollerT I.
97550 Koller Karl.
9755 Bractwo górnicze. Bractwo górnicze dla kopalni węgla brunatnego Eustachego księcia Sanguszki w Grudny dolnej. Książka przynależności do Bractwa górniczego. Tarnów, nakładem Bractwa, druk. J. Styrny w Tarnowie, 1896,
97549 Koller I.
97548 Koller Franz.
97547 Koller ks.
97546 Koller.
97545 Kollekcii. Kollekcii zoołogiczeskago kabinieta Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta. I. Spisok tipicznych ekziemplarow ptic, po kotorym byli ustanowleny nowyje widy (Soczinienije) W. K. Taczanowskogo. Izdanije na sriedstwa Imp. Warsz. Uniw. Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1894,
97544 Kollegium.
97543 Kollegiata.
97542 Kollek Jan.
97541 Kolle W.