Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109552 Kraiewski Michał ks.
109551 Kraiewski Marcin.
109550 Kraiewska Franciszka z Kluszewskich.
109549 Krahner Heinrich.
109548 Krahnass (Krahnas, Kranas) Franciszek Teodor (1811-1876).
109547 Krahnas Franciszek.
109542 Krahmer, gen. Major.
109544 Krahmer Gustav, gen. major (1839-1905). Der Russische Kriegsschauplatz in seinem Einflusse auf die dort operirenden Armeen in Feldzuge 1812 und dem Polnischen Insurrectionskriege 1830/31. Eine Studie von Krahmer, Major im Grossen Generalstabe, commandirt zur Commandantur von Königsberg i. Pr. (Beiheft zum Militär-Wochenblatt, 1885, Viertes Heft). Berlin, Mittler & Sohn, 1885,
109545 Krahmer Gustav, gen. major (1839-1905). Syberya i znaczenie wielkiej kolei syberyjskiej, podług dzieł W. I. Kowalewskiego, P. P. Semenowa, pułk. Wenjukowa, Habenichta i Domanna opracował G. Krahmer. W tłómaczeniu i z przedmową Włodzimierza Trąmpczyńskiego. (Biblioteka dzieł wyborowych, LI). Warszawa, druk. Granowskiego i Sikorskiego, 1898,
109546 Krahmer Gustav, gen. major (1839-1905).
109543 Krahmer G.
109539 Krahl ks.
109540 Krahl Jan Nepomucen ks. (1838-1910).
109541 Krahl Gustav. Kirche und Kirchspiel Friedrichshof (Rozogi k. Szczytna) in alter und neuer Zeit. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Masurens von Gustav Krahl in Friedrichshof, Ostpr. Orteisburg (Szczytno), Druck C. Jänike, 1898,
109538 Kraher J.
109534 Kraft, radca w Stanisławowie.
109536 Kraft Ludwik.
109535 Kraft Kamil, radca w Stanisławowie.
109517 Krafft, generał pruski w Królewcu.
109533 Krafft-Elbing, mylnie.
109527 Krafft-Ebing, prof.
109532 Krafft-Ebing Ryszard.
109528 Krafft-Ebing (von) Richard (1840-1902). O nerwowości. Tłumaczył Dr. Władysław Tymaczkowski. Sambor, druk. Schwarza i Trojana, (A. Krzyżanowski w Krakowie), 1886,
109529 Krafft-Ebing (von) Richard (1840-1902). Nasz wiek nerwowy. Nasze zdrowe i chore nerwy. Przekład z upoważnienia autora. Warszawa, nakł. księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Emila Skiwskiego, 1886,
109530 Krafft-Ebing (von) Richard (1840-1902). Zboczenia umysłowe na tle zaburzeń płciowych (psychopathia sexualis) opaczne czucie płciowe. Studyum sądowo-lekarskie dla użytku prawników i lekarzy spolszczył dr Aleksander Fabian. Kraków, Wydawnictwo Medycyny, druk. Józefa Fischera, 1888,
109531 Krafft-Ebing (von) Richard (1840-1902).
109526 Krafft-Ebbing (v.).
109516 Krafft ks.
109518 Krafft i K. S. Bekanntmachungen, Befehle und Gespräche in polnischer Sprache. Ein Hilfsmittel für die Dolmetscherprüfung. Herausgegeben von Krafft, Hauptmann und Kompagnie-Chef im Inf.-Regt. Herzog v. Holstein (Holsteinisches) No 85, und S. K. Leipzig und Wien, Verlag von Raimund Gerhard (vormals Wolfgang Gerhard), Druck von Max Schmersow vorm. Zahn & Baendel, Kirchhain N.-L., 1898,
109524 Krafft Gwido.