Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
60490 Dzieduszycki Wojciech (1848—1909). Die Malerei in der altruthenischen Kunst. (Nadb. z wiedeńskich Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, zeszyt II z r. 1888),
105416 Bibliografia Polska. Bibliografia Polska. Wydawana przez księgarnię polską we Lwowie ulica Kopernika 12. (Zeszyt 25 centów. Ogłoszenia po 6 cent. od wiersza drob. drukiem). Lwów, styczeń 1876,
11577 Budberg Leonhard. (1785—1849). Reisen durch Weiss-, Klein- und Neu-Russland. (Gallerie der neuesten Reisen von Russen, dargestellt von Leonhard von Budberg. 1 Liefer.). Zerbst, 1832,
3890 Ausweis. Ausweis über die im Hospital der Barmherzigen Brüder zu Zebrzydowice in Galizien im Jahre 1896, zur Behandlung gelangten Krankheiten... Zebrzydowice, Verlag des Conventes, Druck von Fr. Foltin in Wadowice, 1897,
105501 Biblioteka. Biblioteka geograficzna i innych wiadomości dla młodzieży, czyli Zbiór Podróży nayciekawszych w Różnych częściach świata, dla zabawy i oświecenia młodzieży, przełożony z rozmaitych ięzyków. Z obrazkami i mappą. Tomów XII. (Zebrana przez J. H. Campego). Wrocław, nakł. W. B. Korna, 1808,
90384 Katalogi. Rafalski Walenty (1824—1894). Katalog ogólny książek polskich, drukowanych od roku 1830 do 1850, czyli za lat dwadzieścia jeden. Z oznaczeniem formatu, miejsca i roku wyjścia, nakładcy, ceny pierwotnej, oraz z dodaniem Podziału Naukowego książek niniejszym spisem objętych. Zebrał i wydał... druk Ernesta Günthera w Lesznie, 1852,
46503 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Książka do nabożeństwa dla Polek, ze stereotypów Friedleina, 1846.
104052 Bellemare (de) Louis-Gabriel Ferry (1809—1852; pisywał jako Ferry Gabriel). Wędrowiec leśny. Powieść w sześciu tomach przez Gabryela Ferry. Przekład z francuzkiego. ( Zbiorku Powieści tomiki VII—XII). Warszawa, druk. Józefa Unger, 1855 (t. I)— 1856 (t. II—IV)
104872 Bernard (de) Karol (właściwie: Pierre-Marie-Charles de Bernard du Grail de La Villette; 1804—1850). Lat (Pięćdziesiąt), powieść przez... Przekład z francuzkiego. (Zbiorku .powieści nakładem wydawcy Dziennika Warszaw skiego t. 1). Warszawa, nakł. i druk. Józefa Ungra, 1855,
17687 Czajkowski (Czaykowski) Jan (z Podola). Dissert. inaug. de usu medico tartari emetici etc. Vilnae, Zawadzki, 1811,
13235 Catéchisme. Catéchisme abrégé, redigé par l'ordre de Sa Majesté à l'usage de la jeunesse catholique-romaine des écoles de l'empire. Vilna, Zawadzki impr. libraire, 1834,
91232 Katalogi. Zawadzki i Węcki. Dodatek do Katalogu Xiąg Polskich na rok 1816. Zawadzki i Węcki, (ok. r. 1816),
68804 Głowacki Aleksander (1847—1912). Staryj żylet, drama iz żyzni malenkich ludiej. Zaria kijowska z r. 1882,
23431 Darwin Karol (1809—1882). O zmienności roślin i zwierząt pod wpływem hodowli, przekład Józ. Antoniewicza. Zapowiedziany r. 1872.
15863 Ciechanowski. Nabożeństwa do Krzyża ś. dla pożytku wiernych wyznawców. Zapowiedziano druk w Warszawie 1862.
59432 Dupray. Materyalizm tegoczesny. Przekład z francuzkiego Bonifacyusza Nemo (Stan. Chomętowskiego). Zapowiedziano druk w r. 1874.
44680 Hermbstädt (Haermbstaedt) Zygmunt Fryderyk (1760—1833). O gorzelnictwie, przekład Ant. Skibińskiego. Zapowiedziano druk w Krzemieńcu 1820 r.,
83393 Juzumowicz Antoni. Dzieje Kościoła katol. na Żmudzi. Zapowiedziane 1863.
1784 Almeida. Szczęśliwy człowiek (El hombre felix), powieść z rzeczy polskich, przekład z hiszpańskiego przez Leona Rogalskiego (zapowiedziana w roku 1870).
83383 Juventus. Iuventus. Juventus caesareo regii gymnasii Zamoscensis e moribus et progressu in litteris censa. Exeunte Anno scholastico 1807. (Zamość), typis Zamoscianis, (1807),
60748 Dziennik ekonomiczny. Dziennik ekonomiczny Zamoyski. (Miesięcznik). Zamość, wydawca i redaktor odp. Bazyli Kukolnik, współred. (a później red.) Wojciech Gutkowski, Druk. Zamojska, w 8ce, 1803 nry 1—12,
72215 Grzymała Wincenty (1756—1824). Mowa w dzień Uroczystosci czynionych Przysiąg na wierność Nayiaśnieyszemu Frederykowi Augustowi, Królowi Saskiemu, Xiążęciu Warszawskiemu, przez Jaśnie Wielmożnego..., Kommissarza Rządowego Nadzwyczaynego X(ięstwa) W(arszawskiego) miana, dnia 14go Stycznia 1810 Roku, w Zamościu w Sali Obrad Administracyjnych Powiatowych. Zamość, pod dyrekcją J. K. Pruskiego, d. 17 stycznia 1810 r.,
16456 Collin Henryk Józef (1776—1811). Pieśni austryackiego zbroynego ludu, z niem. oryginału przełoż. na polski język przez Karola Bilińskiego. Zamość, 1809,
103972 Bekanntmachung. Bekanntmachung eines neu entdeckten Mineralwassers in der Stadt Zamość in Ostgalizien. Zamość, 1803,
18626 Czasopisma. Dziennik Ekonomiczny. Dziennik Ekonomiczny Zamojski. (Miesięcznik). Zamość, 1803—1804.
17883 Czarkowski Ignacy Piotr ks. Przemowa podczas pogrzebu Jasnie W. Angeli hrabianki Krasickiey miana w kościele parafialnym Sitanieckim roku 1802 dnia 9 Czerwca przez X. ... kazn. koll. zam. w Zamościu. Zamość, (1802),
9394 Bosio Jean (ok. 1767—1841). Fundamenta początkowe reguł rysunkowych, napisane po francuzku przez obywatela Bosio, ucznia Dawida Malarza Historyi i Professora rysunków w Szkole politechnicznej paryzkiej, dla pożytku młodzieży na polski język przełożone przez Wojciecha Gutkowskiego szefa w korpusie artylleryi, poddyrektora Szkoły Inżyn. Zamość i Warszawa, 1805,
96849 Kohn Gothilf (1844—1919). Abraham Kohn im Lichte der Geschichtsforschung. Historische Studie verfasst zum 50-sten Gedenkjahre des Todes des Rabbiners von dessen Sohne ... Zamarstynów bei Lemberg, im Selbstverlage des Verfassers und mit Wahrung aller Autorenrechte, Druck von Piller und Comp., 1898,
39177 Gazeta Brodnicka. Brodnica, założyciel, nakładca i drukarz Kazimierz Wojciechowski, 1899.
22436 Czyński Jan (1801—1867). De Kozak, geschiedk. Roman. Naar het Fransch. 2 vol. Zalt-Bomm, 1837,