Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113676 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Nad Spreą. Obrazki współczesne. przez B. Bolesławitę. (Odb. z Gazety Polskiej 1883). Chicago, druk. i nakł. Wł. Dyniewicza, 1883,
113675 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Nad Spreą. (Wybór pism ... Wydanie tanie, t. 4) (1882),
113674 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Nad Spreą. Obrazki współczesne przez B. Bolesławitę. Poznań, nakł. Tygodnika Wielkopolskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1874,
113673 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). W sprawie szkół ludowych na Szlązku. Kilka uwag dla nauczycieli. Z życiorysem autora. Cieszyn, nakł. Jerzego Kotuli, druk. Karola Prochaski, 1879,
113672 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sprawa Polska w roku 1861. List z kraju Listopad 1861. Edycya druga. Paryż, druk. L. Martinet, 1862,
113671 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sprawa polska w roku 1861. List z kraju Listopad 1861. Paryż, druk. L. Martinet, b. r. (1862),
113670 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sprawa kryminalna powiastka przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 57). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1885,
113669 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sprawa kryminalna. Powiastka przez J. I. Kraszewskiego. Poznań, nakł. Tygodnika Wielkopolskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), b. r. (1872),
113668 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Der russische Spion. Ein Charaktergemälde der Zeit vor dem letzten polnischen Aufstande. Frei bearbeitet, nach einem Werke von Boleslawita von H. A. v. Arndt. Zweiter Theil. Dritte Auflage. (Nationalbibliothek der Polen, Bd. 1). Stuttgart, Im Selbstverlage, K. Hofbuchdruckerei zu Guttenberg (Carl Grüninger), 1870,
113667 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Der russische Spion. Ein Charaktergemälde der Zeit vor dem letzten polnischen Aufstande. Frei bearbeitet, nach einem Werke von Boleslawita von H. A. v. Arndt. Erster Theil. Zweite Auflage. (Nationalbibliothek der Polen, Bd. 1). Stuttgart, Im Selbstverlage, K. Hofbuchdruckerei zu Guttenberg (Carl Grüninger), 1869,
113666 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Der russische Spion. Ein Charaktergemälde der Zeit vor dem letzten polnischen Aufstande. Frei bearbeitet, nach einem Werke von Boleslawita von H. A. v. Arndt. Erster Theil. (Nationalbibliothek der Polen, Bd. 1). Stuttgart, Im Selbstverlage, K. Hofbuchdruckerei zu Guttenberg (Carl Grüninger), 1869,
113665 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Der Spion. Ein Bild aus der Gegenwart, nach der Natur gezeichnet von B. Boleslawita. Aus dem Polnischen. Uebersetzt von M. G. Autorisirte Ausgabe. Dresden, Verlag von L. Wolf's Buchhandlung, Druck von Ferd. Thomas, b. r. (1864),
113664 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). La Spia, rimembranza dell'anno 1863, di B. Boleslavita, tradotto del Polacco da S. L. (Zofia Lenartowicz). Firenze, 1871.
113663 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sphinx. Von J. I. Kraszewski. Erster Band. (Collection Hartleben, Jhg. IV, 10). Wien, Pest, Leipzig, A. Hartleben's Verlag, K. u. k. Hofbuchdruckerei Carl Fromme in Wien, b. r. (1895),
113662 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sphinx. Roman in sechs Büchern von J. I. Kraszewski. Aus dem Polnischen übertragen von E. V. (Eligius Victor) Szrajber. Erster Band. (Ausgewählte Werke von ... Autorisirte Ausgabe, Bd. 4). Wien, Pest, Leipzig, A. Hartleben's Verlag, Druck von G. Gistel et Co. in Wien, 1881,
113661 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Policejní špehoun. Obrázek z posledního povstání polského od B. Bolesławity. Přeložil Antonín Kotík. V Praze, tiskem a nákladem dra. Edv. Grégra, 1873,
113660 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Policejní špehoun. (Wyd. II). 1867,
113659 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Policejní špehoun. Obrázek z posledního povstání polského od B. Bolesławity. Přeložil Antonín Kotík. V Praze, tiskem a nákladem Dr. Ed. Grégra, 1864,
113658 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Der verlorene Sohn. Eine Erzählung aus dem Ende des XVIII. Jahrhunderts von J. I. Kraszewski. Aus dem Polnischen übertragen von Valerian Exner. Erster Band. (Ausgewählte Werke von ... Autorisirte Ausgabe, Bd. 9). Wien, Pest, Leipzig, A. Hartleben's Verlag, Druck von G. Gistel & Co. in Wien, 1881,
113657 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Les Sniékota,
113656 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Śniehotowie. Legenda z XVIII wieku. (W czasop. Romans i Powieść 1881).
113655 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Stary sługa powieść J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 11). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872,
113654 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Stary sługa powieść J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. Tom I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 11). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza & Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1872,
113653 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Stary sługa powieść J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda Księgarza i Typografa, 1852,
113652 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Skrypt Fleminga. Powieść historyczna z czasów Augusta II-go, przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1879,
113651 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Driewnieje skazanije. Istoriczeskij roman Iosifa Kraszewskago. (Cz. I). (Bibliotieka Siewiera. Biezpłatnoje priłożenije, ser. I, t. 1). S.-Pietierburg, izdanije N. F. Miertca, Tipo-Litografija Spb. Tow. Piecz. i Izd. Dieła Trud, 1899,
113650 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Driewnieje skazanije. Roman IX wieka s polskago F. W. Dombrowskago (Franc Wikientjewicz Dombrowskij). (Sobranije soczinienij I. I. Kraszewskago, ser. I, t. 1). S.-Pietierburg, Parowaja skoropieczatnia Trud (na okładce: Tipografija Spb. T-wa Piecz. i Izd. dieła Trud), 1899,
113649 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Driewnieje skazanije. Żyzń i nrawy Sławian w IX wiekie. Soczinienije I. I. Kraszewskago. Wtoroje izdanije. Pieriewod s polskago pod riedakcyjeju N. I. Szulgina (Nikołaj Iwanowicz Szulgin) s 24 risunkami Je. M. Andriolli. S.-Pietierburg, tip. S. Dobrodiejewa, 1883,
113648 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Driewnieje skazanije roman IX wiek S risunkami E. M. Andrioli. S.-Pietierburg, izdanije Riedakcyi żurnała Żywopisnoje Obozrienije, tip. R. Golikie, 1881,
113647 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sfinks. Powiestʹ J. Kraszewskago. (Bibliotieka Siewiera. Biezpłatnoje priłożenije, ser. II, t. 12). S.-Pietierburg, izdanije N. F. Miertca, Tip. Doma Prizrienija Małoletnich Biednych, 1900,