Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
43775 Heine Henryk (1797—1856). Obrazy z podróży. Przekład L. Kaczyńskiéj. Tom czwarty. (Wydawnictwo Dzieł Tanich Wiślickiego Adama, 14). Tamże [Warszawa, Wydawnictwo Dzieł Tanich A. Wiślickiego, druk. Przeglądu Tygodniowego], 1879 (tak na karcie tyt., na okładce: 1880),
43774 Heine Henryk (1797—1856). Obrazy z podróży. Przekład A. Mieleszki-Maliszkiewicza. Tom trzeci. (Wydawnictwo Dzieł Tanich Wiślickiego Adama 11). Tamże [Warszawa, Wydawnictwo Dzieł Tanich A. Wiślickiego, druk. Przeglądu Tygodniowego], 1879,
43773 Heine Henryk (1797—1856). Obrazy z podróży, przekład L. Kaczyńskiej. Tom pierwszy. (Wydawnictwo Dzieł Tanich Wiślickiego Adama, 2). Warszawa, Wydawnictwo Dzieł Tanich A. Wiślickiego, druk. Przeglądu Tygodniowego, 1879,
69893 Grabowski Jan. Obrazy z podróży lądem i morzem odbytych skreślone dla młodzieży przez... Wrocław, nakł. i druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1851,
49006 Kalinov. Obrazy z historie polskej. Z polskeho preložil ... (Knižnica zábavného i užitečneho čitania). Trnáva, tlačou a nakladom G. i E. Bežo, b. r. (ok. 1890),
15009 Chołoniewski Stanisław ks. 1791—1846). Obrazy z galeryi życia mego. Wydał Ks. Jan Badeni T. J. (Biblioteka Powieści, Pamiętn. i Podróży). Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie. 1890.
496 Adamczyk Józef ks. Obrazy w sali rycerskiej na Jasnej Górze w Częstochowie. Opracował... Warszawa, druk. Warsz. Tow. akcyjn. artyst.-wydawn., 1900,
24897 Dickens Karol (1812—1870). Obrazy towarzystw angielskich, albo Anatomia charakterów przez ... przekład Antoniego Rousseau. Tom I. Warszawa, druk S. Orgelbranda, 1844,
39769 Godlewski Marceli ks. (1865—1945). Obrazy symboliczne człowieka grzesznego, usprawiedliwionego i uświęconego. Przekład z francuzkiego pomnożony budującymi przykładami przez X. ... Warszawa, nakł. tłumacza, druk. Stanisława Niemiry Synów, 1898,
39771 Godlewski Marceli ks. (1865—1945). Obrazy Symboliczne człowieka grzesznego, usprawiedliwionego i uświęconego. Przekład z francuzkiego pomnożony budującymi przykładami przez... Z 12 rycinami. Chełmno, nakł. i druk. W. Fiałka, b. r.,
39770 Godlewski Marceli ks. (1865—1945). Obrazy symboliczne człowieka grzesznego usprawiedliwionego i uświęconego. Przez X. ... Wydanie drugie znacznie powiększone. Z 12 rycinami. Warszawa, druk. St. Niemiry Synów, 1900,
34386 Fiałek Walenty (1852—1932). Obrazy Przenajświętszej Rodziny, olejodruki w dobrym wykonaniu. Dla członków Stowarzyszenia Rodzin Chrześcijańskich polecam odtąd po znacznie zniżonych cenach ... Chełmno, druk. W. Fiałka, 1893,
17704 Czajkowski Józef Antoni (1815—1869). Obrazy poznawań ludzkich. Cz. I. Uważanie natury. Warszawa, druk. Aleks. Chmielewskiego, 1840.
25612 Dmochowski Franciszek Salezy (1801—1871). Obrazy obyczajów i wspomnienia podróży. Zebrane z najnowszych autorów podróżników przez... Warszawa, w Drukarni przy ulicy Nowosenatorskiej Nro 476. Lit. D., 1835,
48516 Humboldt (von) Aleksander (1769—1859). Obrazy natury, z umiejętnemi objaśnieniami ... Przełożył z 3-go poprawnego i pomnożonego wydania Dr. A. E. Urbański, kustosz c. k. Biblioteki Uniwersyt., docent fizyki matemat. przy Uniwer. lwowskim, członek c. k. Towarz. gosp. w Galicyi. Tom I—II. Petersburg, nakł. i druk. Bolesława Maurycego Wolffa, 1860,
29915 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ładnowski Aleksander (krypt. A. Ł.; 1815—1891). Obrazy narodowe. Kom. w 2 a.
96170 Kochański Tomasz Wilhelm. Obrazy Londynu, Paryża, Wiednia, Petersburga, Berlina i Rzymu, czyli: Opisanie osobliwości, zwyczaiów i obyczaiów mieszkańców sześciu głównych stolic Europy. Przez ... Tom I. zeszyt I. Londyn. Lwów, druk. Piotra i Augusta Pillerów, 1829,
14740 Chodźko Ignacy (1794—1861). Obrazy litewskie. Serya pierwsza. I. (!) Domek mojego dziadka. Boruny. Śmierć mojego dziadka. (Biblioteka Powszechna, nr 13). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla i Syna, (1891),
14737 Chodźko Ignacy (1794—1861). Obrazy litewskie. Przez ... Serya piérwsza. Wydanie nowe poprawne. 2 Tomy w Jednym. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1855,
14739 Chodźko Ignacy (1794—1861). Obrazy litewskie. Biblioteka uniwersalna arcydzieł polskich i obcych. Tarnów, nakł. wydawcy (Adama Kaczurby), druk. W. Angelusa w Tarnowie, 1880,
14738 Chodźko Ignacy (1794—1861). Obrazy litewskie przez ... Serya trzecia. Pamiętniki Kwestarza. Wydanie nowe poprawne. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1872,
14736 Chodźko Ignacy (1794—1861). Obrazy litewskie przez ... Serya pierwsza. Wydanie drugie poprawne. 2 Tomy w Jednym. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1847, {Serya druga. Wydanie drugie poprawne. 3 Tomy w Jednym. 1851, Serya trzecia. Wydanie drugie poprawne. 3 Tomy w jednym, ozdobione dwoma portretami na stali i kamieniu. Wydanie Adama Zawadzkiego. 1850, Serya czwarta. Wydanie drugie poprawne. 2 Tomy w jednym. 1851, Serya piąta i ostatnia. Wydanie drugie poprawne. Dwa Tomy w Jednym. Wydanie Adama Zawadzkiego. 1854
14735 Chodźko Ignacy (1794—1861). Obrazy litewskie przez ... (Serya I). Wydanie Adama Zawadzkiego. Tomów 2. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego,
104173 Bełza Stanisław (1849—1929). Obrazy Korsyki. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1897,
59946 Dygasiński Adolf (1839—1902). Obrazy kolorowane do nauki poglądowej o rzeczach, z nazwami w 5 językach, pod kierunkiem pedagogicznym... Serya druga. Rzemiosła. Warszawa, nakł. E. Kolińskiego, druk. C. Przybylskiego, 1895,
42796 Harte Francis Brett (1836—1902). Obrazy Kalifornii nowelle amerykańskie przekład z angielskiego. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 1877,
16080 Cieszewski (Ciszewski) Karol (1833 — 26/1 1867 w Woronowie). Obrazy i szkice. Tom I. Lwów, (u Jabłońskiego, nakład prenumeraty), 1861,
58608 Dubiecki Marian (1838—1926). Obrazy i studya historyczne. Serya I. Treść: 1. Jan Długosz, pierwszy dziejopis polski. — 2. Osadczy ziemi Mandżu w XVII stuleciu. — 3. Gniazdo hetmańskie. — 4. Czarniecki w Danii. — 5. Miłość wieków ubiegłych. — 6. Jeden dzień z życia Piotrkowa w XVIII wieku. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1884,
110821 Krakowowa Petronela Paulina z Radziejowskich (Kraków Paulina, 1813-1882). Obrazy i obrazki Warszawy skreślone przez Paulinę Kraków. Warszawa, nakł. G. Sennewalda Księgarza, druk. Józefa Unger, 1848,
106471 Kossakowski Stanisław Szczęsny Fortunat (1795-1872). Obrazy i charaktery z pierwszej połowy XIX. wieku. Przez Stanisława Hr. Kossakowskiego. Poznań, w Komisie Księgarni Jana Konst. Żupańskiego, druk. M. Zoerna, 1858,