Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
24071 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843). Do Napoleona jedna z Messenien... przekładania Wincentego Niemojowskiego. Warszawa, 1830,
24072 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843). Nieszpory Sycylijskie. Tragedya w 5 aktach napisana po francuzku przez..., nowo przełożona na polskie przez Wydawcę Pszczołki Krakowskiej (Majeranowskiego Konst.). Wystawiona pierwszy raz na Teatrze Narodowym Krakowskim d. 27. Kwietnia 1820. Wydanie poprawne z Pszczółki Krakowskiej. Kraków, nakł. Redakcji Pszczółki, druk. Józefa Mateckiego,
24073 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843). Nieszpory sycylijskie. Tragedia w pięciu aktach. Przekład Dom: Lisieckiego, Wydawcy Tygodnika Polskiego Wandy. Warszawa, w Druk. przy ulicy S-go Jerzego Nr 1782, 1820,
24074 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843). Les Polonais immortels (wiersz). Paris, 1831,
24075 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843). Śpiew pod tytułem Warszawianka przekład Karola Sienkiewicza, muzyka K. Kurpińskiego. Warszawa, 1831,
24076 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843). La Varsovienne ou la Polonaise cantate musique de Sowiński. Paris, imprimerie de Setier, 1831,
24077 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843). Warszawianka, przekład Karola Sienkiewicza, muzyka K. Kurpińskiego. Paryż, Księg. Polska, 1863,
24078 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843). Warszawianka. Przekład Karola Sienkiewicza. 1831—1863. (Z muzyką K. Kurpińskiego). Paryż, Księgarnia Polska K. Królikowskiego, druk. E. Martineta,
24079 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843). Warszawianka, z..., nowe tłomaczenie przez Karola Sienkiewicza. B. m .b. r.,
24080 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843).
24082 Delavillenlé J. Fr.
24083 Delbet.
24084 Delbrück Hans Gottlieb Leopold (1848—1929). Die Polenfrage. Berlin, Verlag von Hermann Walther, 1894,
24085 Delbrück Hans Gottlieb Leopold (1848—1929). Das Polenthum noch einmal. (Nadb. z Preussische Jahrbücher, LXXVI 3). Berlin, H. Walther, 1894,
24086 Delbrück Hans Gottlieb Leopold (1848—1929). Russisch-Polen. Eine Reise-Studie von ... Sonderabdruck aus den Preussischen Jahrbüchern, herausgegeben von Hans Delbrück. Band 98, Heft 1. Berlin, Verlag von Georg Stilke, Druck von J. S. Preuss, 1899,
24087 Delbrück Hans Gottlieb Leopold (1848—1929).
24089 Delcroix Victor. Le bon roi Stanislas. Bibliothèque morale de la jeunesse publiée avec approbation. Rouen, impr. et libr. Mégard et Comp., 1863,
24090 Deldevez Edouard Marie Ernest (1817—1897).
24091 Delectus. Delectus seminum (XV) anno 1877 collectorum, quae hortus botanicus c. r. universitatis Leopolitanae mutuae commuta tioni offert. (Leopoli), typ. Societatis nom. Szewczenko, 1877,
24092 Delectus. Delectus seminum ta Horto Botanico Varsoviensi anno 1864 collectorum. (Na końcu podpisani: J. Alexandrowicz i H. Cybulski). (Warszawa), Druk. Rządowa, (1864)
24093 Delegaci. Delegaci Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie (według sądowych powiatów). Kraków, druk. Leona Paszkowskiego, nakładem Towarz., 1874,
24097 Delegacja. Delegacja m. Radomia. Odezwa z d. 2 kwietnia 1861 r.
24099 Delegacja. Delegacja miasta Warszawy. Odezwa. (W sprawie pogrzebu pięciu ofiar, z podpisami delegatów). Warszawa, 28 II 1861,
24100 Delegacji. O Delegacji z Kamieńca Podolskiego na Sejm Czteroletni,
24094 Delegacya. Delegacya wyborcza do emigracyi polskiej. (Odezwa w sprawie wyborów do Komisji Pośredniczącej między krajem i wychodźtwem polskim we Francji. Z datą: Paryż 23 sierpnia 1871). (Paryż), druk. Braci Rouge, Dunon i Fresné, (1871),
24095 Delegacya. Delegacya gmin dążących do organizowania ogółu wychodźtwa. Wszystkim bez wyjątku współtowarzyszom tułactwa pozdrowienie i braterstwo. Paryż, dnia 25 Lutego 1869 (autografowane),
24096 Delegacya. Delegacya ustanowiona przez komitety krajowe do rozdziału funduszów zebranych w Galicyi, w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem do wychodźców polskich. Paryż, E. Martinet, 1871,
24098 Delegacya. Delegacya Sejmu galicyjskiego w Radzie Państwa, w r. 1867. Wiedeń, 1867;
24101 Delegowani. „Delegowani (Niżej podpisani) od miasta Warszawy ...” (Wezwanie z datą: 1 III 1861 do nieukazywania się z bronią na ulicach Warszawy w dniu 2 III 1861 ). (Warszawa, 1861),
24103 Deleps.