Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
24038 DelaportE Józef jezuita.
24039 Delaquerrière L.
24040 Delaroy.
24041 Delarue Henryk.
24042 Delaruelle P.
24046 Delâtre Luigi. Canti e Pianti. Roma, 1872.
24047 Delâtre Luigi. Saggio delia letteratura polacca. Roma, 1868.
24048 Delâtre Luigi.
24049 Delatyn.
24050 Delauro-Dubez Jean Joseph. Aux Incrédules Et Aux Croyans L'Athée Redevenu Chrétien. Ouvrage Posthume De M. ..., Conseiller A La Cour Royal De Montpellier. Deuxième Édition, Corrigée Et Augmentée. Paris, J.A. Toulouse, 1839,
24052 Delaveaux (De Laveaux) Ludwik (ojciec; 1785—1870). Górale Bieskidowi Zachodniego pasma Karpat. Rys etnograficzny zwyczajów i obyczajów włościan okolic Żywca, skreślił L. D. Kraków, nakł. i druk. Józefa Czecha, 1851,
24053 Delaveaux (De Laveaux) Ludwik (ojciec; 1785—1870). Obraz piękności natury, czyli Listy Władysława do Celestyny, dziełko płci piękney poświęcone, w celu zachęcenia teyże do nauki dzieiów przyrodzenia. Kraków, druk. Braci Gieszkowskich, 1828,
24054 Delaveaux (De Laveaux) Ludwik (ojciec; 1785—1870). Pamiętniki ... wydał z rękopismu L.(udwik) De L.(aveaux). Kraków, nakł. Tadeusza Dyakowskiego, druk. Czasu, 1879,
24055 Delaveaux (De Laveaux) Ludwik (ojciec; 1785—1870). Pamiętniki z epoki porozbiorowej tudzież wspomnienia o wojnie 1831 r. i o smutnych wypadkach z lat 1846 i 1848. Przez... Kraków, Księgarnia J. M. Himmelblaua, Druk. Związkowa, 1882,
24056 Delaveaux (De Laveaux) Ludwik (ojciec; 1785—1870). Uwagi nad życiorysem Szymona de Cortecella (w Bibliotece Warszawskiej, marzec 1854).
24057 Delaveaux (De Laveaux) Ludwik (ojciec; 1785—1870).
24064 Delaveaux (De Laveaux) Ludwik (syn).
24059 Delaveaux (De Laveaux) Ludwik (syn). Kniaź Michał Gliński, szkic historyczny Lwów, nakł. autora, druk. Dziennika Polskiego, 1881,
24060 Delaveaux (De Laveaux) Ludwik (syn). Historya kraju rodzinnego dla klas niższych c. k. szkół średnich Galicyjskich przez L. D. L. Kraków, druk. Leona Paszkowskiego, 1875,
24061 Delaveaux (De Laveaux) Ludwik (syn). Przysięga, czyli Pierwsze kroki w świat szeroki, przez L. D. L. (poezje). Kraków nakł. autora, druk. Uniwers., 1868,
24062 Delaveaux (De Laveaux) Ludwik (syn). Umysł i jego sprawy, pogląd filozoficzny. Lwów, Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta, Druk. I Związkowa, 1881,
24063 Delaveaux (De Laveaux) Ludwik (syn). Zaburzenia w Rzymie spowodowane przez Gracchów, skreślił L. D. L. Stanisławów, czcionkami Jana Dankiewicza, 1875,
24051 Delaveaux J. Charles Thibault (1749—1827). Nocy wiejskie, z francuskiego przez St. Szymańskiego. Lipsk, u Gledycza (tak podano z powodu cenzury, właściwie zaś: Kraków, druk. T. Groeblowej), 1808,
24065 DelavergnE Alexandre.
24066 Delavigne Germain (1789—1868). Lunatyczka. Komedyo-opera w dwóch aktach z francuzkiego przełożona. W Warszawie, w Drukarni J. C. K. Mości Rządowej, 1820,
24068 Delavigne Germain (1789—1868). Niema z Portici. Opera w 5 Aktach Muzyka Aubera. Lwów, 1873,
24069 Delavigne Germain (1789—1868).
24067 Delavigne Germain (1789—1868). i Scribe Eugeniusz Aug. Niema z Portici, opera w 5ciu aktach z poezją pp. ..., z muzyką p. Auber, z francuzkiego ściśle miarowo tłomaczona i pod muzykę podłożona przez Józefa Dyonizego Minasowicza, tłomacza Precjozy i Otella, wystawiona pierwszy raz na Teatrze Narodowym Warszawskim d. 15 stycznia 1831. Warszawa, druk. Gałęzowskiego i Spółki, 1831,
24081 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843), Debraux Paul-Emile, DesaugierS (i i.). Chansonnier des Polonais, contenant plusieurs chansons nationales, de table et de societé. Par C. Lavigne, E. Debraux, Desaugiers et autres chansonniers modernes. Paris, chez les Libraires, marchands de nouveautés, 1837,
24070 Delavigne Jan Franciszek Kazimierz (1793—1843). Dies irae de Kościuszko (stances). Paris, impr. H. Fournier, (1831),