Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
23942 Dehnike R. Der-Polenbraut. Zeitnovelle. Berlin, 1863,
23943 Deiches Ernest.
23944 Deiches Salomon.
23945 Deichler.
23946 Deichordnung. Die neue Deichordnung für den Danziger Werder. Enthaltend d. Statut v. 12 Januar 1857 u. d. allerhöchsten Erlass v. 14. November 1853. Danzig, Schroth, 1857,
23947 Deike Karol (1845—1906).
23948 Deinhardt Johann Heinrich (1805—1867). Der Begriff der Bildung mit besonderer Ruecksicht auf die hoehere Schulbildung der Gegenwart von ... Bromberg, C. S. Mittlersche Buchhandlung (L. Koch), Buchdruckerei v. F. Fischer, 1855,
23949 Deisenberg Wład.
23950 Deista.
23951 Deitl Karl. Sätze aus den Rechts- und Staatswissenschaften, welche nach abgelegten vier strengen Prüfungen behufs Erlangung der juridischen Doctorswürde an der Jagel-lonischen K. K. Universität zu Krakau Karl Deitl aus Allhütten in Mähren gebürtig, im Collegium Juridicum am 19ten April 1866 urn 5 Uhr Nachmittags öffentlich zu verthei-digen bereit ist. Krakau, Univers.-Buchdr., 1866,
23952 Deizm.
23953 Déjerine Jules.
23954 Dejski M. A. (pseud.).
23955 Dekabryści.
23956 Dekada. Dekada polska, pismo peryodyczne. Tom I-Styczeń, Luty, Marzec. Warszawa, druk-Łątkiewicza, 1821,
23957 Dekada. Dekada polska. Warszawa, wydawcy L. Piątkiewicz i Ksawery Bronikowski, 1831,
23958 Dekada. Dekada wierszów rzetelnych (1815),
23959 Dekadentyzm.
23960 Dekalog.
23961 Dekameron. Dekameron polski wydawany Przez Jana Kazimirza Ordyńca (trzy razy miesięcznie). Warszawa, w Druk. przy ul. Mazowieckiej nr 1346, 1830,
23962 Deker.
23963 Dekert Jan (1738—1790).
23964 Dekert Jan (biskup halikarnaski, sufragan warszawski; 6 grudnia 1786—19 listop. 1861). Dwa kazania miane w kościele metropolitalnym Świętego Jana w Warszawie, Roku 1845 i 1846, przez księdza ... a(rchid.) m(etrop.) w(arszaws.) c(złon.) r(ady) w(y-chow.). Warszawa, druk. J. Glücksberga, 1846,
23965 Dekert Jan (biskup halikarnaski, sufragan warszawski; 6 grudnia 1786—19 listop. 1861). Kazanie przy obchodzie dorocznéy uroczystości św. Wincentego a Paulo, założyciela Zgromadzeń XX. Missyonarzy i Sióstr Miłosierdzia, miane w Warszawie, w Kościele Ś. Krzyża, dnia 19 Lipca, 1826, przez księdza ... Warszawa, druk. XX. Misjonarzy, 1826,
23966 Dekert Jan (biskup halikarnaski, sufragan warszawski; 6 grudnia 1786—19 listop. 1861). Przemowa na pogrzebie ś. p. Jana Rostworowskiego, dziedzica dóbr Mirowiec, miana przez ... archidyakona metrop. warszawsk. dnia 26 Listopada 1847. Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1847,
23967 Dekert Jan (biskup halikarnaski, sufragan warszawski; 6 grudnia 1786—19 listop. 1861). Uwagi nad częścią wyjątku z raportu Fr. Skarbka o więzieniach, 1832.
23968 Dekert Jan (biskup halikarnaski, sufragan warszawski; 6 grudnia 1786—19 listop. 1861). (Odezwa z powodu zarządzenia o konieczności zaopatrzenia się w bilet dla chcących uczestniczyć w pogrzebie biskupa Dekerta, inc. „Rząd rozkazuje nam ...”). B. m .b. r. (1861),
23969 Dekert Jan (biskup halikarnaski, sufragan warszawski; 6 grudnia 1786—19 listop. 1861).
23970 Deklamacje.
23971 Deklamacya. Deklamacya i kantata egzekwowane na Teatrze krakowskim dnia 10 Września 1826, jako w wiliją uroczystości ogłoszenia Rzeczypospolitej. Kraków,