Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
29548 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kraszewski Józef Ignacy (pseud. B. Bolesławita; 1812—1887). Za króla Sasa. Kom. w 3 a.
27241 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Barański Franciszek (1861—1928). Za karę. Kom. w 1 odsł.
33622 Fedorowicz Wacław (1848—1911). Za jego staraniem wyszedł Orszanskij Gierbownik, Witebsk 1900
31879 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Szlader Józef. Za jeden błąd. Szt. w 4 a.
30518 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Nieudolnicki Niesław (pseud.?). Za interesami w Lublinie. Obr. w 5 a.
53887 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Feuillet Oktawiusz (1821—1890). Za i przeciw. Przysł. dram. w 1 a.
30326 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Morawska Zuzanna (1848—1922). Za gwiazdą. Obr. scen.
24171 Delpit Edward (1844—1900). Za grzechy życia. Powieść przez Alberta (!) Delpit'a. Dodatek do „Kurjera Codziennego”. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1890,
31680 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Stein Adolf (1861—1907). Za grzechy ojców. Szt. w 4 a.
53043 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Chivot Henryk (1830—?). Za granicę! czyli Willa Blancmignon. Kom. w 3 a.
70395 Granicą (Za). Za Granicą mówią o Polsce. Paryż, druk. L. Martineta, 1860,
7940 Bobowski Teodor Gryf. Za głosem serca. Poznań, druk. i skł. gł. W. Simon, 1889,
27525 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Borawski Juliusz (1856—1933). Za głosem ogółu. Szkic dram. w 1 a.
51403 Karśnicki Wojciech (1870—1940) i Dydyński Stanisław. Za fant! Zbiorek wierszy towarzyskich do deklamacyi. Warszawa, nakł. i druk. Władysława Szulca, 1897,
13565 Černy Adolf (1864—?). Za Edwardem Jelinkiem vzpomina ... Odb. z Světozora. Cis. 1552—1557. Praha, nakl. vlastnim, 1897,
50122 (Kantak Kazimierz; 1824—1886). Za duszę ś. p. Kazimierza Kantaka wielce zasłużonego delegata Tow. Tatrzańskiego na zabór pruski, posła i niezmordowanego szermierza spraw polskich w sejmie pruskim odbędzie się nabożeństwo żałobne w Sobotę dnia 15go Stycznia b. r., o godzinie 10tej rano w kościele OO. Jezuitów u św. Barbary na które wdzięczne Towarzystwo Tatrzańskie swych Członków i pobożną Publiczność zaprasza. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r.,
69803 Grabowski Bronisław (1841—1900). Za druga, s polskago. Moskwa, izd. Nar. Bibliotieki, W. Marakujew, 1894,
103901 Behrens Berta (1850—1912; pisała pod pseud. Heimburg Wilhelmina). Za cudzą winę, powieść, przez autorkę powieści „Silny duch", przekład z niemieckiego (tłum. Z. S.). Dod. do nru 6 pisma tyg. Bluszcz z 1895. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1895,
55283 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Meilhac Henryk (1832—1897). Za chwilę szczęścia. Kom.
27890 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Dębski Władysław. Za błędy rodziców. Obr. dram. w 5 a.
87821 Katalogi. Bartoszewicz Adam Dominik (1838—1886) i Biernacki Mikołaj. Za bezcen! Z powodu zmiany lokalu Księgarnia Polska we Lwowie (12 ul. Kopernika) zniżyła ceny książek poniżej wyszczególnionych do stopy niepraktykowanej dotąd. Zniżenie to jest ograniczone do książek znajdujących się na składzie w Księgarni — po wyczerpaniu których, dostarczać nadal po tej cenie nie będziemy mogli. — Życzący więc korzystać z tego zniżenia cen zechcą pospieszyć z nadesłaniem zamówień: Książek objętych niniejszym katalogiem ani do przejrzenia, ani na wypłaty ratami wysyłać nie możemy, gdyż zapasy nie są duże. Zwracamy szczególną uwagę na Spis Książek dla ludu i dla Młodzieży, zawiera on bowiem prawie wszystko to co w obecnej chwili w handlu księgarskim dostać można. Księgarnia nasza jest obficie w te artykuły zaopatrzona i posiada w wielkiej ilości Książki w odpowiednich na Nagrody pilności oprawach. Księgarnia Polska, Lwów 12 ul. Kopernika. Lwów, druk. Zakładu nar. im. Ossolińskich, 1872,
104160 Bełza Stanisław (1849—1929). Za Apeninami, wiązka wspomnień podróżnych. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Wieku, 1886,
13306 Cechu (Z) Cechu poznańskiego krawieckiego. (Odb. z Kuriera Pozn.). Poznań, nakł. cechu, druk. Kuriera Pozn., 1892,
68805 Głowacki Aleksander (1847—1912). Z żywotów świętych przez Bolesława Prusa. Warszawa, Kurier Polski, druk. M. Lewińskiego, 1899,
31590 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Sowiński Leonard (1831—1887). Z życia. Poem.
32482 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wroński Marcin. Z życia. Obr. w 5 odsł.
41766 Hagenowa-Schwerin Maria z Łosiów. Z życia. Nowelle. Mrzonka. — On i ona. — Niedoszły rozwód. — Pobyt w Żegestowie. — Róża alpejska. — Czekam na trzeci. — Dwie drogi. — W świecie. (Biblioteka Powieści, Pamiętników i Podróży). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Pillera i Sp., 1886,
14024 Chełmiński Wincenty Klemens (1850—1887). Z życia. Nowelle i satyry (pod pseud. Korwin). Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. braci Jeżyńskich, 1887,
32345 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wierzbicki Józef Stanisław (ur. 1853). Z życia. Dr. w 4 a.
31638 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Starzyńska Małgorzata. Z życia. Chwile dram.