Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2716 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Szczere życzenia dla ludu wiejskiego, przy zbliżającym się nowym roku 1849. (Przez ks. K. A.) Bochnia, Nakł. i druk. Wawrz. Pisza, b. r. (1848),
2717 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Obrazki z życia ludu wiejskiego dla szkółek wiejskich. Lwów, w kom. u Pillera i Sp., druk. Zakł. Nar. Ossolińskich, 1850,
2718 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Ochronka przez... (Na końcu: Pisałem w cichym domku na kolonii Gräffenburgskiéj, dnia 18 Lipca 1849). N. Piekary, druk. Theodora Henetzek, 1849,
2719 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Odezwa do matek (w celu zakładania ochronek). Poznań, druk. Stefańskiego, 1847,
2720 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Odezwa do Polaków będących w Freiwaldau i w Graefenbergu (w celu wystawienia kaplicy pod opieką Boga Rodzicy Częstochowskiéj). Poznań, druk. W. Stefańskiego, 1849,
2721 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Ojcze nasz (Upominek missyjny dla matek i dziatek). Lwów, druk P. Pillera, 1848,
2722 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pamiątka jedności, zgody i bratniéj radości, trzy poezye. Wiara, nadzieja i miłość. B. m. i b. r. (Lwów), druk. Stauropigii, (1848),
2723 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pamiątka Jubileuszu w roku 1851 . Kraków, nakład Wyd. Dzieł Katol., druk. Heneczka w Piekarach, 1851,
2724 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pamiątka missyi gornoszląskiej, odbytej roku 1851. przez... Piekary Niemieckie, nakł. J. A. Fietzka kanonika, druk Teodora Heneczka, (1851),
2725 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pamiątka missyjna. Opole, nakład Alb. Mösera, druk E. Raaba, b. r. (po r. 1850),
2726 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pielgrzymka do cudownego obrazu Najświętszej Bogarodzicy Marja Hilft w Zuckmantel przez... Lwów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1849,
2727 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pieśń do Najświętszej Panny. Poznań, N. Kamieński, b. r.,
2728 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Z pism... Droga krzyżowa, Siedm uwag o siedmiu boleściach N. P. Maryi, Kwiateczki misyjne, Przez krzyż do nieba, Wianek krzyżowy (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu, t. XXIII). Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i S., 1884,
2729 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Z pism... Groby świętych polskich, Wspomnienie o św. Kunegundzie, Żywot bł. Jędrzeja Boboli, męczennika Tow. Jez., Św. Izydor Oracz, Legendy (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu, t. XXIV). Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1884,
2730 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Z pism... Żłobek, kolęda dla dzieci, Nauki i rady dla wszystkich, Szczere życzenia dla ludu wiejskiego. (Pobożne książki, t. XXII). Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883,
2731 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Poezye... poprzedzone krótką wiadomością o życiu i pismach autora (pióra M. Steczkowskiej). Kraków, druk. Czasu, nakł. Steczkowskiego prof. (na dochód Zakładu Św. Józefa Osierociałych Chłopców), w kom. u Friedleina, 1861,
2732 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Poezye, wydał ks. Jan Badeni T. J. Tom I: Poezye religijne. Kraków, nakł. Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Czasu, 1895,
2733 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Poezye, wydał ks. Jan Badeni, wydanie trzecie. Tamże [Kraków, nakł. Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Czasu], 1899,
2734 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Różne poezye, wydał ks. Jan Badeni. Kraków, nakł. Spół. Wydaw., druk. Czasu, 1896,
2735 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wieczorna pogadanka. Lwów, 1850,
2736 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Poselstwo aniołka w niebie do matki na ziemi, przez... Kraków, nakład Wł. Jaworskiego, 1870,
2737 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Poselstwo duchowe ku ludziom (92 listy). Poznań, druk. i nakł. W. Stefański, 1850,
2738 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Przemowa podczas dziękczynnego nabożeństwa za nadaną krajowi naszemu konstytucyą, miana w kościeli(!) XX. Jezuitów we Lwowie d. 28 Marca 1848. Lwów, F. Piller i Sp., 1848,
2739 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. J. M. J. Przemowa w czasie obchodu pogrzebowego Wacława Zaleskiego byłego Gubernatora Galicyi, miana dnia 26 Marca 1849 roku w kościele katedralnym lwowskim przez... Lwów, nakł. autora, druk A. B. Winiarza, 1849,
2740 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Przemowa przy rozpoczęciu odbudowania kościoła Księży Franciszkanów, miana w kaplicy M. B. Bolesnéj dnia 22 Sierpnia 1850 roku. (Z ryciną). B. m. i b. r. (Kraków, u Friedleina, 1850),
2741 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Przewodnik dusz pobożnych w nabożeństwie do Najświętszego i niepokalanego Serca Maryi. Lwów, Piller, 1856,
2742 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Sonety, Zeszyt pierwszy. Lwów, druk. J. Sznaydera, 1828,
2743 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Sposób modlenia się codziennie, nawiedzając Najśw. Sakrament. (Biblioteczka pisemek obyczajowych i religijnych nr 8). Lwów, Piller i Sp., druk. Zakł. Ossolińsk., 1849,
2744 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Spowiedź katolicka w obec filozofii przeciwkatolickiej. Lwów, nakł. autora, w kom. u Pillera i Sp., druk. A. Winiarza, 1849,
2745 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Stanzen eines nordischen Aschenmannes. Wien, Mechitaristen, 1831,