Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106279 Kośmiński Stanisław Lubicz (1837-1883).
106273 Kośmiński Soter, oficer polski.
106272 Kośmiński Seweryn Lubicz, dziennikarz (1831-1906).
106267 Kośmiński Paweł (1860-1896). Monologi i Dyalogi Pawła Kośmińskiego (Paul de Coś) i innych. Z Muchy. Warszawa, nakł. Księgarni i Składu Nut Alfreda Straucha i S-ki, druk. A. Michalskiego, 1898,
106268 Kośmiński Paweł (1860-1896). Pamięci Anieli Wyrwiczówny. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, b. r. (1894),
106269 Kośmiński Paweł (1860-1896). Poezye. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Emila Skiwskiego, 1896,
106270 Kośmiński Paweł (1860-1896). Na słupie. Nowela. Warszawa, nakł. Biblioteki Romansów i Powieści, druk. C. Przybyskiego, 1887,
106271 Kośmiński Paweł (1860-1896).
106266 Kośmiński P.
106265 Kośmiński Mich.
106239 Kośmiński Józef, z guberni podolskiej.
106240 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). (Atlas geograficzny powszechny). B. m. b. r. (Warszawa, w litografii i nakł. J. Kośmińskiego, ok. 1837-1840),
106241 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Atlas ieograficzny Nowożytny i Starożytny Przeznaczony dla użytku Młodzieży. Warszawa, w litografii i nakł. Józefa Kośmińskiego, 1833,
106242 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Atlas jeograficzny Nowozytny i Starozytny Przeznaczony dla uzytku Młodzieży. Tamże [Warszawa, w litografii i nakł. Józefa Kośmińskiego], 1835,
106243 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). (Globus rozcięty wzdłuż południków). Staraniem Józefa Kosmińskiego Profe: Liceum Warszaw. Tamże, litografował J. (Józef) Sławiński, 1828.
106244 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Karta ogólna Azyi. Tamże [Warszawa, litografował J. (Józef) Sławiński], b. r.,
106245 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Karta ogólna Azyi wydana staraniem J. Kosmińskiego Professora Liceum Warsza: Tamże [Warszawa, w litografii i nakł. Józefa Kośmińskiego], 1829,
106246 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Karta ogolna Europy. Tamże [Warszawa], litografował A. Ruski, ok. 1830,
106247 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Karta środkowych kraiów Europy Ułożona dla użytku Młodzieży podług naylepszych zrżódeł. Tamże, [Warszawa], litografował Kietliński, b. r. (po 1837),
106248 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Karta Królestwa Polskiego wydana w litografii Józefa Kosmińskiego. B. m. b. r. (Warszawa),
106249 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Karta Krolestwa Polskiego Obeymuiąca wszystkie miasta i wsie a mianowicie Koscielne, wszelkie trakty pocztowe i komory celne podług ostatniego urządzenia tudzież rys statystyczny tegoż Królestwa wydana staraniem Józefa Kośmińskiego Professora Warsz: Liceum. (Godło z herbem Królestwa Polskiego). Warszawa, w litografii J. Kośmińskiego, litografował J. (Józef) Sławiński, 1828,
106250 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Karta Królestwa Polskiego czyli Potok obejmujący wszystkie miasta i wsie mianowicie parafialne, wszelkie trakty poczt i Komory celne, podług ostatniego urządzenia, tudzież rys statystyczny tegoż Królestwa, wydany staraniem ... Warszawa, 1828,
106251 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Karta ogólna Państwa Rossyjskiego rozciągaiącego się w Europie Azyi i Ameryce Obeymuiąca oraz Ogólny Rys statystyczny tego państwa. Warszawa, w litografii i nakł. J. Kośminskiego, litografował Antoni Żukowski, 1837,
106252 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Karta Polski obeymuiąca wszystkie miasta i wsie a mianowicie Koscielne.
106253 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Karta Rossyi Europeyskiey z Częscią Azyatyckiey. Warszawa, w litografii i nakł. J. Kośminskiego, 1830,
106254 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Karta Turcyi Europeyskiey wydana staraniem J: Kośminskiego Prof: Liceum Warsz: Tamże, [Warszawa], litografował W. (Wilhelm) Ruchacz, 1829,
106255 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Mappa dawney Polski. Tamże [Warszawa, litografował W. (Wilhelm) Ruchacz] b. r.,
106256 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Mappa Obeymuiąca Srodkowe Kraje Europy Ułożona dla użytku Szkoł podług naylepszych źródeł. Tamże, litografował J. (Józef) Sławiński, 1828,
106257 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Mappa Ogólna Europy. Ułożona dla uzytku szkół podług naylepszych źródeł Staraniem Jozefa Kośminskiego. Professora Liceum Warsz: Tamże [Warszawa, litografował J. (Józef) Sławiński], 1829,
106258 Kośmiński Józef (ok. 1797-18..). Mappa ogólna Europy, wydana przez ... Warszawa, 1828;