Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
66092 Gędzwiłło Szymon ks. Kazanie na pogrzebie S. P. Wielmoznego Tadeusza Wańkowicza podczaszego byłego w. mińskiego, przez X. Symona Gędzwiłła kanonika minskiego dziekana nadwiley., proboszcza duniłowickiego w Łuczaiu miane 1809 r. mca października 13 dnia. Wilno, 1810,
100948 Kopiia autentyczna pewney konferencyi …. (Wilno, 1809);
91494 Katechizm dogmatyczny. Katechizm dogmatyczny o religii w powszechności i różnych jej prawidłach (Wilno, 1809);
49509 Kamieński Kajetan ks. (1758—1842). Grammatyka języka niemieckiego dla Szkół narodowych. Wilno, 1809;
62138 Elementarz. Elementarz polsko-francusko-niemiecki dla dzieci, nowo wydany. Wilno, 1809,
82956 Jundziłł Stanisław Bonifacy pijar (pisał też pod imieniem Bonifacy lub Bonifacy Stanisław; 1761—1847). O przymiotach potrzebnych w sztuce ogrodniczej. Rzecz na posiedzeniu publ. Uniwersytetu czytana przez ... Wilno, 1809,
66373 Geografia starożytna. Geografia starożytna do Historyi powszechney służąca. Dla szkół narodowych na klassę III. Wilno, 1809,
15360 Chromiński Kazimierz (1759—1816). Wiersz o zgonie JW, Jana Nepomucena Korwina Kossakowskiego Biskupa Wileńskiego ... Zmarłego w Austryi 1808. R. Dnia 8. 8bra n. s. (Wilno, 1808),
19325 Czasopisma. Journal de Babel. Journal de Babel. Wilno, 1808.
35125 Firnaz. Firnaz i Zohar, czyli Pragnienienieroz sądne; i Nuradin i Almulin, czyli Użycie bogactw nierozsądne. Wilno, 1808,
49502 Kamieński Kajetan ks. (1758—1842). Grammatyka francuzka dla pożytku uczącej sie młodzieży, przez ... poprawiona. Wilno, 1808,
91191 Katalogi. Zawadzki Józef (1781—1838). Katalog książek 1807. (Przyłączony do Początków chemii A. Śniadeckiego). [Wilno, 1807],
4800 (Bagniewski). Do JW. aktualnego stanu konsyliarza cywilnego lit. wileńsk. gubernatora Bagniewskiego, od marszałka powiatu wileńskiego, sprawa tycząca się poczt w guberniach litewskich r. 1806 i 1807. [Wilno, 1807]
103762 Bécu August (1771—1824). O porządnem utrzymywaniu szpitalów. Wilno, 1807,
100680 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). List Autora Grammatyki Narodowéy, szanownego Literatury Polskiéy Weterana do JP. J.(ana) S.(amuela) Kaulfusa Dokt. i Naucz. Filoz. w Gimnaz. Poznań. (Nadb. z Dziennika Wileńskiego). (Wilno, 1806),
102360 Korzeniewski (Korzeniowski) Alojzy (1766–1833). Rzut oka na uwagi JP. Sniadeckiego Professora Chemii w Uniwersytecie Wilenskim Umieszczone w Dzienniku No. XII 1806. (Wilno, 1806),
82961 Jundziłł Stanisław Bonifacy pijar (pisał też pod imieniem Bonifacy lub Bonifacy Stanisław; 1761—1847). Uwagi nad pismem P. Symonowicza o dzisiejszym stanie mineralogii. Wilno, 1806.
70280 Gramatyka czyli sposób łatwy uczenia się czytać po angielsku. Gramatyka czyli sposób łatwy uczenia się czytać po angielsku. Wilno, 1806,
70291 Grammatyka języka greckiego. Grammatyka języka greckiego, do użytku słuchaczów w Uniwersytecie wileńskim. Wilno, 1806,
7087 Biesiekierski Justyn (ur. 1776, zm. ?, tłumacz). Melina, powieść z rossyjskiego przełożona przez... Wilno, 1806,
66745 Gesangbuch (Kurzes, jedoch hinlängliches catholisches). Zum Gebrauch der kath. Gemeinde... Kurzes, jedoch hinlängliches catholisches Gesangbuch. Zum Gebrauch der kath. Gemeinde... Wilno, 1806,
62179 Elementarz. Elementarz dla uczenia młodzieży czytać po polsku. Wilno, 1806,
26682 Doniesienia. (Wilno, 1805),
18573 Czasopisma. Doniesienia. Doniesienia. Wilno, 1805.
18764 Czasopisma. Dziennik Wileński. Dziennik Wileński. (Miesięcznik). Wilno, 1805—1806, 1815—1830.
91539 Katechizm moralny. Katechizm moralny. Część pierwsza. — Część czwarta (Wilno, 1805 i n.);
21192 Czasopisma. Tygodnik Wileński. Tygodnik Wileński. Wilno, 1804.
91195 Katalogi. Zawadzki Józef (1781—1838). Katalog książek polskich, znajdujących się w Księg. Imperatorsk. Wileńsk. Uniw. Wilno, 1804,
18941 Czasopisma. Gazeta Litewska. Gazeta Litewska. Wilno, 1804—1805.
84132 Kado Michał (1765—1824). Nauka o ogniach ochotnych, czyli nauka o fajerwerkach (Wilno, 1803),