Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2671 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Czytania swiatoczny na hdekotry Swiata ciłoho roku O. ... T. Jis. perewiw na ruskij jazyk o. Kazymyr Ridl T. Jis. Wydanie druhe poprawłene (z obrazkamy). (Knyżky pobożny dla Wirnych kożdoho stanu. Tom druhij). Krakowi, nakł. o. M. Mycielskoho T. Jis., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892,
2672 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Droga krzyżowa. Lwów, Druk. Zakładu Narod. Ossol., 1849,
2673 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Wązka droga, rycina z wyobrażeniem góry Kalwaryi z modlitewką. Na odwrotnéj stronie: Wspomnienie poświęcone Zofii Sapieżance. (Lwów.)
2674 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Jeden dzień w Piekarach. Ustęp z pielgrzymki życia mego. Lwów, Zakład im. Ossolińskich, 1849,
2675 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Groby świętych polskich przez Ks. ... Zeszyt pierwszy. Oddrukowano z Tygodnika Maryańskiego (na okładce: Oddrukowano z Tygodnika Katolickiego). Druk. Theodora Henetzka w N. Piekarach, b. r. (ok. 1850),
2676 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Święty Izydor Oracz. Podarek dla szkółek ludu naszego. Leszno, nakładem i drukiem Ernesta Günthera, 1849,
2677 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. W kaplicy Matki Boskiéj Bolesnéj w Staniątkach. (Wiersz). Piekary, druk. J. Heera, 1848,
2678 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Kazania i nauki... dotąd niedrukowane. Pamiątka pobytu jego w Krakowie w roku 1850–1851. (Wydanie J. K. Steczkowskiego). Kraków, Nakł. D. E. Friedleina, druk. c. k. Uniw. Jag., 1864,
2679 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Kazania, nauki i mowy przygodne. Wydanie zupełne i znacznie powiększone nowemi kazaniami odszukanemi po śmierci autora. Kraków, Jaworski, 1871,
2680 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Kazania pierwszy raz drukiem ogłoszone, wydał ks. Jan Badeni T. J., tom I i II. Kraków, nakł. wydawcy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890,
2681 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Kazania na święto N. P. Maryi Gromnicznéj o śmierci. Poznań, Stefański, 1849,
2682 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Kazanie na żałobném nabożeństwie za duszę ś. p. Stefanii z Małachowskich Platerowéj odbytém w Śremie na dniu 23 Sierpnia 1852 roku. Leszno, nakł. i druk. E. Günthera, 1852,
2683 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Kazanie na uroczystość SS. Apostołów Piotra i Pawła, miane przez X. A. K. w Krakowie dnia 29. Czerwca. 1849. N. Piekary, druk. T. Henetzek, (1849),
2684 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Kochaj, wiersz ks. K. A. T. J. Lwów, 5 kwietnia 1848 r. Druk. Zakł. Staurop.,
2685 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Kolendy nowe. Wydanie X. Jakuba Nowakowskiego. Kraków, druk. Czasu, 1853,
2686 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Die Kreuzweg-Andacht. Aus dem polnischen übersetzt. Der Erlös gehört dem Rettungshause der Frauen vom guten Hirten im Breslau. Mit geistlicher Approbation. Jauer, Verlag von H. Hiersemenzel, Druck von Robert Nischkowsky in Breslau, 1860,
2687 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Kreuzweg-Betrachtungen von... Aus dem poln. übersetzt... und herausgeg. von Dr. F. Speil. Breslau, Buchdruck. der Schlesisch. Volkszeitung (H. Reid), 1879,
2688 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Die Krippe, Betrachtungen und Gebete für 10 Tage der heil. Weihnachtszeit, mit Anhang: Weihnachtszeit. Donauwörth, Buchhandlung des kath. Erziehungsvereins, 1881,
2689 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Krzyż missyjny. Pamiątka z roku 1851 dla ludu górno-szląskiego przez ks. ... S. J. przełożonego missyj. Piekary Niemieckie, nakł. J. A. Fietzek, druk. Teodora Heneczka, b. r.,
2690 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Krzyż missyjny w upominku odprawionéj w Mysłowicach trwałéj pamięci missyi r. 1851. Piekary, nakład J. A. Fietzka, druk. K. T. Heneczka, 1851,
2691 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Przez krzyż do nieba. Przypomienie missyi w W. Księstwie Poznańskiém odbytéj przez księdza... Leszno, nakł. i druk. E. Günthera, 1852,
2692 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pod krzyżem. Książka do nabożeństwa na wszystkie uroczystości kościelne i na wszelkie okoliczności życia, zebrana z różnych dzieł duchownych przez... Winterbeg, (1900),
2693 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Pod krzyżem. Pamiątka Missyi odbytej Roku 1852. Opole, nakład Alberta Mosera, druk. Erdmana Raabe, (1852),
2694 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Książka do nabożeństwa. Dzieło pośmiertne zebrane z pism autora. Kraków, wydaw. ks. Ig. Polkowski, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1880,
2695 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Kwiateczki misyjne, ludowi polskiemu na pamiątkę misyi ofiarowane. Lwów, nakł. J. Nowakowskiego z Kamionki Strumiłowej, druk. A. Wajdowiczowej, 1884,
2696 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Kwiateczki missyjne ludowi wielkopolskiemu na pamiątkę missyi odbytéj w r. 1852, ofiarowane przez księdza... Leszno, nakł. i druk. E. Günthera, 1852,
2697 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Listki palmowe (12 pieśni poświęconych najlepszéj matce w znak wdzięczności i przywiązania). Wiedeń, u Mechitarystów, 1834,
2698 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Listy w duchu bożym do przyjaciół. Kraków, nakład Wyd. Dzieł Katol., 1850,
2699 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Listy (47) z zakonu. Poznań, druk i nakład W. Stefańskiego, 1849,
2700 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Litania o św. Stanisławie Kostce. Lwów, Kallenbach, 1850,