Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107215 Kotarbińska Lucyna z Kleczeńskich primo voto Lewandowska (1858-1941). Orzeszkowa u siebie. Dochód czysty na rzecz szkoły rzemiosł dla kobiet. Kraków, nakł. Czytelni Polskiej, Druk. Uniwersytecka, 1898,
107216 Kotarbińska Lucyna z Kleczeńskich primo voto Lewandowska (1858-1941).
107214 Kotarbińska Józefowa.
107213 Kotarba Józef, naczelnik gminy Świątniki.
107200 Kot. Kot w butach. Moguncya, nakł. J. Scholza, (1879),
107201 Kot. Kot mądry. (Zbiór baśni dla dzieci). Z 6ma kolorowanemi rycinami. Lipsk, 1871,
107202 Kot. Kot mądry. Wydanie nowe. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1880,
107203 Kot. Mądry kot. B. m., dr. b. r.,
107204 Kot. Kot mądry. Baśń. Warszawa, G. Centnerszwer, B. m. b. r.,
107205 Kot. Mądry kot. Baśń dla małych dzieci. Z 5 kolorowanymi obrazkami. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Emila Skiwskiego, b. r. (1893),
107206 Kot. Kot obóty. Bajka dla grzecznych dzieci. Drezno, nakł. C. Schwagra, (1878),
107207 Kot, koty.
107212 Kot Wincenty z Dębna, prymas (1395-1448).
107211 Kot Wiktoria, z Pruchnika.
107210 Kot W.
107209 Kot M.
107208 Kot Jakub, z Oleska.
106332 Kośny (Koschny) Jan Krzysztof, wnuk Jana Kośnego, rektora byczyńskiego (zm. po 1805). Kśiążeczka do Sylabizowania i czytania z ktorey wiele potrzebnego i pożytecznego śię nauczyć może złożona od Jana Krystofa Koschny X. w polskiey wierzbiczy. Brzeg, kosztem własnym autora., druk. J. E. Trampa, 1800,
106333 Kośny (Koschny) Jan Krzysztof, wnuk Jana Kośnego, rektora byczyńskiego (zm. po 1805). Kancyonał do używania przy Nabożeństwie domowym i kościelnym. Z przydatkiem Modlitew. Zebrania Jana Krystofa Koschnego Xiędza Wierzbyckiego. Rawicz, nakł. i druk. J. C. S. Ludwiga, 1805,
106329 Kośnierski Teodor ks.
106328 Kośnierski T. ks.
106327 Kośnicki, proboszcz z Dębna.
106208 Kośmiński.
106209 Kośmiński.
106280 Kośmiński Stanisław, działacz Ligi Narodowej, sekretarz Wydziału Wykonawczego Związku Wychodźstwa Polskiego (1864-1933).
106274 Kośmiński Stanisław Lubicz (1837-1883). Badanie przyrządu wzrokowego ze wzglądu na refrakcyją akomodacyją i ostrość widzenia podług E. Landolta skreślił Dr. .... (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1880,
106275 Kośmiński Stanisław Lubicz (1837-1883). Katalog Biblioteki Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Ułożony przez D-ra ... Członka Bibliotekarza tegoż Towarzystwa. Warszawa, nakł. Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, druk. E. Skiwskiego, 1874,
106276 Kośmiński Stanisław Lubicz (1837-1883). Posiedzenie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego z dnia 18 lutego 1868 r. Prezes Wł. Brodowski. (Odb. z Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 1868, t. LIX, zesz. 4). B. m. b. r. (Warszawa, 1868),
106277 Kośmiński Stanisław Lubicz (1837-1883). Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy polaków (!) oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r. ułożył ... Członek i bibliotekarz warsz. tow. lek., członek związkowy wileńskiego tow. lekarskiego. Warszawa, nakł. autora, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. K. Kowalewskiego, 1888,
106278 Kośmiński Stanisław Lubicz (1837-1883). Wykaz rzeczy zawartych w 72 tomach Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego z lat 1837-1876. Ułożony przez ... Członka i Bibliotekarza Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Warszawa, nakł. Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, druk. E. Skiwskiego, 1877,