Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
35086 Fiorentiniówna Eugenia i Helena.
100878 Kopernikowie.
101134 Kopytowskij W. Ł.
101390 Kordecki Franciszek Augustyn, mylnie.
36110 Fouinet Ernest (1799—1845).
102158 Kortum Karol.
102670 Korzenovski J.
102926 Kościół w Dębnie.
103182 Kościoły krakowskie wydane w stalorytach z treściwym onych opisem (1855).
37902 Franz T.
38670 Frühling (Fryling) Zygmunt (1854—1931).
38926 Fuchsa H.
105230 Beust baron, RICKEN G. i ORTIGOSA Manuel,
105742 Bibliothek. Bibliothek russischer Denkwürdigkeiten, Bd 2.,
40462 Gołek Józef.
40974 Gordiani G.
106510 Kossicki.
41486 H... Fr...
107022 Koszarski Julian.
107278 Kotkiewicz Witalis.
42254 Hammermann T.
107790 Kowalik Jan.
108046 Kowalski L., prezes Towarzystwa Ogrodniczego w Tarnowie.
42766 Harres Edward.
108302 Kownacki.
108558 Koziełł Fabian.
108814 Kozłowski Józef, z Łobudzic w powiecie piotrkowskim.
43534 Heck Karol.
43790 Heine Henryk (1797—1856).
44046 Hellebrand Inocenty.