Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109268 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Pożegnanie odjeżdżającego Chopina. Wiersz. Warszawa, 1830.
109267 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Podróż Świętej Anieli Merici do Ziemi Swiętej (na okładce: ... do Ziemi Świętej). Poznań, nakł. i druk. Jarosława Leitgebra, 1882,
109266 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Podróż nad Renem i w Szwajcaryi. W 1846 roku odbyta. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1877,
109265 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Pisma wierszem i prozą Stanisława Koźmiana. Tom I. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. A. Schmaedickiego, 1870,
109264 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Mowa polska przez S. K . Poznań, nakł i druk. Ludwika Merzbacha, 1861,
109263 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Do mistrzów słowa. Paryż, w Księgarni Katolickiej Polskiej, druk. L. Martinet, 1846,
109262 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Legenda o drzewie Krzyża Ś. Napisał Stanisław Koźmian. (Odb. z Przeglądu Poznańskiego). Poznań, nakł. autora, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1869,
109261 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Konrad Celtes. Rozprawa napisana przez Stanisława Koźmiana. (Odb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1869,
109260 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Karol Libelt. (Odb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, druk. N. Kamieńskiego i Sp., b. r. (1876),
109259 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Anglia i Polska. Tom I. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. M. Zoerna, 1862,
109258 (Koźmian Stanisław), Stadnicki Jan. Dwa listy otwarte. Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1880,
109257 (Koźmian Stanisław).
109256 (Koźmian Stanisław). Słowo do konserwatystów z powodu kandydatury P. Stanisława Koźmiana. Kraków, nakł. Ignacego Siemińskiego, Druk. Czasu, 1880,
109255 (Koźmian Stanisław). Nasze błędy. Jeszcze z powodu kandydatury P. Koźmiana. Kraków, nakł. J. Safiera, druk. Fischera i Weindlinga, 1880,
109254 (Koźmian Stanisław). List otwarty jednego z wyborców z okręgu Brzesko, Bochnia, Wieliczka do pana Stanisława Koźmiana. Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1880,
109253 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Wspomnienie o Jenerale Zamoyskim. (Odb. z Przeglądu Polskiego 1868). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1868,
109252 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Wesele Figara na Przedstawieniu Lysistraty w Krakowie czyli chłosta Nicponiów, Furfantów, Warchołów, Zmienników, Potwarców, oraz wszelkiego rodzaju Obłudników czyli O napaści w biały dzień na publicznej drodze. Kraków, nakł. Pawła Nowaka, Druk. Związkowa, 1896,
109251 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Szczawnica. (Odb. z Gazety Krakowskiej). Kraków, nakł. redakcyi Gazety Krakowskiej, druk. Wł. Anczyca i Spółki, 1884,
109250 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Przy studni. Kraków, nakł. Księgarni A. Nowoleckiego, druk. Leona Paszkowskiego, 1874,
109249 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Kilka Słów o naszych stosunkach. Rzeszów, druk. J. A. Pelara, 1861,
109248 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Rzecz o roku 1863. Drugie wydanie. (Na okładce nad tytułem: Drugie tanie wydanie). Tom I-III. Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i spółki, 1896,
109247 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Rzecz o roku 1863. Tom I, Część I. (Na okładce: Tom I. Część pierwsza). Kraków, nakł. i własność Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1894,
109246 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Reprezentacya kraju naszego w Radzie Państwa 1879 r. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Redakcyi, Druk. Czasu, b. r. (1879),
109245 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Przemówienie pana Stanisława Koźmiana na zgromadzeniu przedwyborczem z okręgu gmin wiejskich Kraków, Chrzanów, Wieliczka w Sali Rady Powiatowej Krakowskiej 16 marca 1880 r. Kraków, nakł. autora, Druk. Czasu, 1880,
109244 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Program Czasu. Artykuł wstępny z dnia 27 Lipca 1878 r. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Redakcyi, Druk. Czasu, 1878,
109243 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Ein Pole über Bismarck nach dessen Tode. Aus der polnischen Monatsschrift Przegląd Polski (October 1898) übersetzt von Szymon Kwaszewski. Wien, Druck und Verlag von Rudolf Kamus & Co., 1898,
109242 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Panslawizm, Polska i traktat w San-Stefano. (Odb. z Czasu ). Kraków, nakł. Redakcyi Czasu, Druk. Czasu, 1878,
109241 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Pani Arturowa Potocka. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, nakł. Redakcyi, druk. Czasu, 1979,
109240 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Net' bez věna. Dramatická fraška v jednom jednání od Stan. Kožmiana. Z polského přeložil Ferd. H. (Ferdinand Holinka) Čáslavský. (Besední Divadlo. Pořádá Josef Mikuláš Boleslavský, vydavatel Divadelního Ochotníka. Svazek XVIII). V Praze, Knihkupectvi Jos. Mikuláše a spol., knihtiskárna v Karlině, b. r. (1882),
109239 Koźmian Stanisław, syn Andrzeja Edwarda (1836-1922). Ludwik Wodzicki. Życiorys. Kraków, nakł. Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1894,