Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97621 Kolonia (Pierwsza Krajowa lecznicza). Pierwsza Krajowa lecznicza Kolonia w Rymanowie, Rok II. 1887. Tamże [Lwów, nakł. Komitetu, Druk. Ludowa], 1888,
97620 Kolonia (Pierwsza Krajowa lecznicza). Pierwsza Krajowa lecznicza Kolonia w Rymanowie. Powstanie, rozwój i znaczenie. Sprawozdanie Komitetu za rok 1886. Lwów, nakł. Komitetu, Druk. Ludowa, 1887,
9762 Bractwo Najśw. Panny Maryi, Łaskawej Królowej Korony Polskiej. Bractwo Najśw. Panny Maryi, Łaskawej Królowej Korony Polskiej zatwierdzone przez Władze świeckie i duchowne i obdarzone licznemi łaskami i przywilejami przez Ojca św. Leona XIII. Brewem z dnia 18. IV. 1890. Lwów, Druk. Ludowa, (1890),
97619 Kolonia Francuska w Warszawie.
97618 Kolonia akademicka w Tarnowie.
97617 Kolonia (Coelnn, Köln).
97616 Kolomitzoff N.
97615 Kolomea.
97614 Kolodziejewo.
97613 Kolodium.
97612 Kolny S. (pseud.).
97611 Kolnarski Ludwik.
97610 Kolnarski L.
9761 Bractwo N. P. M. Łaskawej, Król. Kor. Polskiej. Bractwo N. P. M. Łaskawej, Król. Kor. Polskiej. (Statut). Lwów, Druk. Ludowa, (po 1890),
97609 Kolnarski Antoni.
97608 Kolna (z) Jan.
97607 Koln.
97606 Kolmonowicz Tomasz.
97605 Kolmar Józef Ludwik bp Moguncji (właśc. Colmar Joseph Ludwig; 1760—1818).
97604 Kolmar Józef Ludwik bp Moguncji (właśc. Colmar Joseph Ludwig; 1760—1818). Nauki katolickie o czytaniu Pisma Świętego przez Kolmara Biskupa Mogunckiego miane, z niemieckiego na polski język przełożone na dochód szpitala parafialnego przy jednym z kościołów archidyecezyi Warszawskiej ofiarowane. Warszawa, (R. Friedlein), Druk. XX Pijarów, 1845,
97603 Kolmar Józef Ludwik bp Moguncji (właśc. Colmar Joseph Ludwig; 1760—1818). Kazania Postne Józefa Ludwika Kolmara Biskupa Mogunckiego w ięzyku niemieckim spisane. Przełożył na język polski Ksiądz Serafin Prus proboszcz parafii Russocice, kanonik honor. Kated. Lubel. Konin, nakł. tłómacza, Druk. E. P. Michela, (Gebethner i Wolff w Warszawie), 1883,
97602 Kolmar Józef Ludwik bp Moguncji (właśc. Colmar Joseph Ludwig; 1760—1818). Kazania passyonalne, to jest: o męce i śmierci Jezusa Chrystusa podczas Wielkiego Postu miane przez Kolmara Biskupa Mogunckiego. Pierwszy raz z niemieckiego na polski język przerobione. Warszawa, nakł. Gust. Leona Glücksberga, druk. J. Wróblewskiego, 1843,
97601 Kolmar i. P. (Chodzież).
97600 Kolmar bp.
9760 Bractwo N. P. Maryi łaskawej królowej korony polskiej. Bractwo N. P. Maryi łaskawej królowej korony polskiej. Lwów, Druk. Ludowa, 1889,
976 Ajwazowskij Jan Konstantynowicz,
97599 Kolman Roman.
97598 Kolman Juliusz.
97597 Kolman Henryk (Colman Henry; 1785—1849). O rolnictwie i ekonomii wiejskiej we Francyi, Belgii, Hollandyi i Szwajcaryi ... członka Królewskiego Towarzystwa Rolniczego w Anglii, oraz Towarzystw Narodowo-Rolniczych we Francyi i Stanach Zjednoczonych. Przełożył Stanisław Zdzitowiecki. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, księgarza, druk. Aleksandra Ginsa, 1857,
97596 Kölm Michael. Kraumsel u Reimsel. Lütk putzig Geschichte ut Paumre, Pose und West-preusse, i Reimselform va ... Elberfeld, im Selbstverlage des Verfassers, 1882,