Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107805 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). O farisiejstwie w nasze wriemia. Słowo protoijerieja A. Kowalnickago. Izdanije 2-je. (Odb. z: Chołmsko-Warszawskij Jeparchialnyj Wiestnik 1899). Warszawa [Warszawa, Tip. Warszawskago uczebnago okruga], Tamże, 1899,
107804 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Iosafatowa dolina w Ijerusalimie, ili miesto strasznago suda Christowa. Warszawa, Tip. Warszawskago uczebnago okruga, 1891,
107803 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Poslednije dni żyzni priestupnika, osużdiennago na smiertnuju kazń. Swiaszcz. A. Kowalnickago. Łomża, Tip. Gubiernskago prawlenija, 1880,
107802 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Bazilika sw. Anny i unijaty w Ijerusalimie. Iz putieszestwija w Sw. Ziemlu protoijerieja A. Kowalnickago. (Odb. z: Chołmsko-Warszawskij Jeparchialnyj Wiestnik 1887). Warszawa, Tip. Warszawskago uczebnago okruga, 1887,
107801 Kowalnicki Apolinary (Apolinariusz).
107800 Kowalkowskij Konstantin Pietrowicz (1854-1899).
107799 Kowalkowskij Konstantin Pietrowicz (1854-1899). Osnowy gigijeny. Posobije dla uczaszczychsia i żełajuszczych oznakomit’sia s woprosami obszczestwiennago zdrawoochranienija. K. P. Kowalkowskago. Profiessora Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta. Czas’ I. Obszczestwiennaja gigijena. S 28-ju risunkami w tiekstie. Tamże [Warszawa, tip. K. Kowalewskago], 1894,
107798 Kowalkowskij Konstantin Pietrowicz (1854-1899). Diezinfiekcyja i jeja primienienije. Obzor diezinfiekcyonnych sriedstw s ukazanijem sposobów prawilnago proizwodstwa diezinfiekcyi. K. P. Kowalkowskago, Profiessora gigijeny w Impieratorskom Warszawskom Uniwiersitietie. Warszawa, tip. K. Kowalewskago, 1889,
107797 Kowalkowski Maciej.
107796 Kowaliszyn Franciszek Ksawery.
107795 Kowaliński Aleksander.
107794 Kowalinka, mylnie, właściwie Konwalinka Antoni, radca sądu wyższego z Cieszyna.
107793 Kowalikowski (Kowalkowski) Maciej, członek Kółka Rolniczego z Długopola.
107792 Kowalikowski Jan Kanty, prof, seminarium nauczycielskiego (1833-1893).
107791 Kowalik Maria.
107790 Kowalik Jan.
107789 Kowalik Andrzej, robotnik kościarni Schönberga i Fraenkla.
107788 Kowalik Adam, z pilzneńskiego.
107787 Kowalewskij Szewierdikowicz Alka.
107786 Kowalewskij Władimir Iwanowicz (1848-1935).
107785 Kowalewskij Piotr.
107784 Kowalewskij Pawieł Iwanowicz (1849-1923).
107783 Kowalewskij Pawieł Iwanowicz (1849-1923). Sudiebno-psichiatriczeskije oczerki. (Odb. z: Archiw Psichiatrii, Niejrołogii i Sudiebnoj Psichopatołogii). Tamże [Warszawa, izd. żurnała Archiw Psichiatrii, Niejrołogii i Sudiebnoj Psichopatołogii, Tip. Warszawskago uczebnago okruga], 1896,
107782 Kowalewskij Pawieł Iwanowicz (1849-1923). Sudiebnaja psichiatrija. Kurs, czitannyj na juridiczeskom fakultietie Impieratorskago Warszawskago uniwiersitieta. Warszawa, izd. żurnała Archiw Psichiatrii, Niejrołogii i Sudiebnoj Psichopatołogii, Tip. Warszawskago uczebnago okruga, 1896,
107781 Kowalewskij Pawieł Iwanowicz (1849-1923). Sudiebnaja obszczaja psichopatołogija. Prof. P. I. Kowalewskij. Warszawa, 1896-1897,
107780 Kowalewskij Pawieł Iwanowicz (1849-1923). Gienieralissimus Aleksandr Wasiljewicz Suworow. Istoriko-psichołogiczeskij oczerk profiessora P. I. Kowalewskago. (Odb. z: Warszawskij Wojennyj Żurnał 1900). Warszawa, izd. Riedakcyi Warszawskago Wojennago Żurnała, Tip. Okrużnago sztaba, 1900,
107779 Kowalewskij Pawieł Iwanowicz (1849-1923). Albom duszewno-bolnych. Album ďalienes (!). Warszawa, Warszawskaja Tipografija i Litografija, 1896,
107778 Kowalewskij P. I.
107777 Kowalewskij Oskar.
107776 Kowalewskij Osip Michajłowicz.