Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
80293 Jaszowski Stanisław (1803—1842). Zabawki rymotwórcze ... Tomik pierwszy — Tomik trzeci. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1826,
76281 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Zabawki dla małych dzieci. Warszawa, 1837.
58 A. Z. R. T. Zabawka rozrywkowa dla przepędzenia wesołego czasu, czyli kabała wróżąca przeznaczenie, wyznaleziona przez... Wilno, 1823,
38594 Fröbel Fryderyk (1782—1852). Zabawka do wykłowania podług zasad Froebla. Warszawa, nakł. Juliana Müllera, 1869.
13943 Chęciński Jan (1826—1874). Zabawka dla młodszej dziatwy w obrazkach i wierszykach. Wyd. 2. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1884,
65457 Gaultier Alojzy Edward Kamil ks. (1746—1818). Zabawka dla małych dzieci, czyli Stopniowe czytania ułożone podług bardzo pożytecznego dziełka Pana..., Przez S. J…. Z Obrazkami. Warszawa, nakł. Aug. Em. Glücksberga, druk. Piotra Baryckiego, 1837,
76280 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Zabawka abecadłowa przez ... Warszawa, nakł. autora, druk. Stanisława Strąbskiego, 1848,
15599 Chudziak Maciej (pseud. Maciej Stary). Zabawa zimą. Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki,
45565 Hincza Marcin ks. (jezuita; 1592—1668). Zabawa z Jezusem przez Mszą świętą ks. ... T. J. Nowe wydanie. Gniezno, nakł. Straży Św. Wojciecha, skład główny w Poznaniu, Księgarnia Katolicka, czcionkami F. Chocieszyńskiego w Poznaniu, 1882,
30648 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Olizarowski Tomasz August (krypt T. A. O; 1811—1879). Zabawa w Szumach. Kom.
67964 Gliński Kazimierz (1850—1920). Zabawa w kolej żelazną, 18 obrazków kolorowanych, wierszem. Warszawa, nakł. M. Arcta, (1895),
6891 Biernacka Konstancja z Małachowskich (1773—1842). Zabawa Polki z synami, czyli opis dziejów polskich, od Lecha aż do rozbioru Polski, ułożony w sposobie loteryi przez K. z M. B. doprowadzony do r. 1820, składa się z 39 luźnych kart. Wrocław, nakład W. B. Korna, 1821,
17945 Czarniecki Ignacy. Zabawa ogrodnicza. B. m., 1808,
21410 Czasopisma. Zabawa Literatów. Zabawa Literatów. Przemyśl, 1794, 1798.
75761 J. A. Zabawa geograficzna polska. Napisał A. J. Drezno, nakł. autora, Drukarnia Hellmutha Henklera, 1866,
109076 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Za zasłoną przeszłości. Idea postępowa wieku. Przez Jana Zamorskiego. Kraków, nakł. Stefana Kowalskiego, druk. L. Anczyca i Spółki, 1900,
30024 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Maciejewski Józef (1881—?)). Za zarobkiem. Dr. w 4 a.
28735 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Grudziński Stanisław (1852—1884). Za wyrokiem sądu. Dr. w 3 a.
78410 Janicki Jan. Za wiru i otczynu. Wspomynky z mynuwszosty pisla zapysok i narodnych predanyj. Spysaw Iwan z Berłoh. (Wydawnyctwo narodne, III, 12). Lwiw, nakł. Komitetu wyd. knyżoczok narodnych, z peczatni Anny Wajdowiczowoj (dawn. M. F. Poremby), 1884,
81669 Jeske Choiński Teodor Józef Fryd. (1854—1920). Za winy ojców, powieść. (Odb. z Bluszczu). Warszawa, nakł. M. Glücksberga, druk. S. Orgelbranda synów, 1881,
5315 Bałucki Michał (1837—1901). Za winy niepopełnione, powieść. Lwów, Księgarnia polska, druk. A. J. O. Rogosza, 1879,
29884 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Za wiele kochałem. Dr. hist. w 5 a.
108598 Kozierowski Kazimierz (Kazimierz Roman). Za wiarę ojców. Opowiadanie na tle prześladowania unitów. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Zygmunta Golloba, 1898,
30836 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Podgórska Wanda z Turskich (1859—1911). Za wcześnie, kwiatku, za wcześnie. Kom. w 1 a.
5316 Bałucki Michał (1837—1901). Za viny nespácháné, román, z polského přeložil Lip. Coelestin Frič. (Světova biblioteka čislo III). Ml. Boleslav, K. Vačlena, 1880,
104245 Bełza Władysław (1847—1913). Za soumraku, povidky pro mládež, Děti a ptačatka, Obrázky z malého světa, přeložil z polštiny Jos. F. Khun. Besedy mladeže. Pořada Vaclav Špaček. Praha, nakł. M. Knappa, 1894,
12483 Butrymowicz Bogusław (prof.gim.; ur. 1872). Za słońcem, poezye. Kraków, nakł. i druk. A. Koziańskiego, Gebethner i Sp., 1898,
31162 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rossowski Stanisław (1861—1940). Za siódmą górą, za siódmą rzeką. (Królewicz Wietrzyk). Ballada w 3 a. z prol.
49037 Kalinowski Kazimierz. Za siedmiu górami. Baśnie i klechdy oryginalne i naśladowane wybrał dla młodzieży ... z 5 obrazkami kolorowemi. Warszawa, nakł. i druk. Arcta, 1900,
29685 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Laczykowicz Władysław. Za przykładem Obr. scen. w 1 a.