Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107247 Kotecki Józef, kowal z Książa.
107246 Kotecki Ignacy, ksiądz, rektor szkoły miejskiej w Kościanie (zm. 1856).
107244 Kotas Paweł.
107233 Kotarski.
107234 Kotarski, naczelnik.
107243 Kotarski Zygmunt.
107242 Kotarski Tomasz, spod Grójca.
107241 Kotarski Stanisław, prezes Towarzystwa Rolniczego w Jaśle (1830-1910).
107240 Kotarski Przemysław, Sokołowski August, Ryszard Antoni. Rodacy! (Odezwa, inc.: Za kilka dni święcić będzie Naród polski w uroczystem skupieniu ducha i z podniosłem uczuciem słusznej dumy setną rocznicę...). Kraków, nakł. Komitetu obywatelskiego, Druk. Związkowa, b. r. (1891),
107239 Kotarski Józef, obywatel z obwodu tarnowskiego.
107235 Kotarski Jan. Przewodnik rolniczy do przejścia z trzech i czteropolowego gospodarstwa w Płodozmian, oparty na pastewności oraz praktyczny sposób postępowania w rolnictwie przez Jana Kotarskiego posiadacza dóbr Mieni. Warszawa, Druk. Alexandra Ginsa, 1868,
107236 Kotarski Jan. Środki niezawodne polepszenia rolnicwa polskiego przez płodozmiany i rośliny pastewne z trzydziestoletniego doświadczenia skreślił Jan Kotarski, Dzierżawca Dóbr Szpitalnych Mienia w pow. Mińskim gub. Warszawskiej. Warszawa, nakł. Domu Handlowo-Kommissowego Nasion i Maszyn Rolniczych A. Rodkiewicza, druk. Jana Jaworskiego, 1868,
107237 Kotarski Jan. Praktyczna uprawa buraków cukrowych napisał z własnych doświadczeń Jan Kotarski dzierżawca folwarku Szaruty. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego księgarza, druk. Karola Kowalewskiego, 1859,
107238 Kotarski Jan.
107232 Kotarska Kunegunda, z tarnowskiego Towarzystwa Dobroczynności.
107231 Kotarbiński Włodzimierz.
107230 Kotarbiński Wilhelm, malarz (1849-1921).
107229 Kotarbiński Wiktor.
107228 Kotarbiński W.
107227 Kotarbiński Stanisław Ludwik, doktor teologii, dziekan skalbmierski, proboszcz w Dzierążni (1803-przed 1873).
107224 Kotarbiński Miłosz (1854-1944). Marzenie. Słowa M. Kotarbińskiego. Fr: Chopin. Preludyum Op: 28. No 7. (Ulubione Pieśni z Repertuaru Lutni najeden głos mezzo-sopranowy z towarzyszeniem fortepianu przez Piotra Maszyńskiego, nr 2). Nakład i własność wydawców. Warszawa, Gebethner i Wolff, w lit. Mękarskiego 40 Krak. Przedm. w Warszawie, b. r. (1891),
107225 Kotarbiński Miłosz (1854-1944). St. Moniuszko. Ecce lignum crucis. Oto drzewo krzyża Na solo baryton i chór mieszany z towarzyszeniem organów. Wydanie przejrzane i sprawdzone przez Piotra Maszyńskiego. Partytura organowa Cena 80 Kop. Solo Baryton (Cena) 20 (Kop.). 4 Głosy chórowe, po 15 Kop. (Cena) 60 (Kop.). Wydawnictwo i własność Sekcyi imienia Stanisława Moniuszki przy Towarzystwie Muzycznem w Warszawie, Skład główny Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, G. Gebethner i Sp., b. r. (1900),
107226 Kotarbiński Miłosz (1854-1944).
107221 Kotarbiński Józef.
107222 Kotarbiński Józef Karol Jan Nepomucen (1849-1928). Niezdrowa miłość szkice obyczajowo-psychologiczne. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1898,
107223 Kotarbiński Józef Karol Jan Nepomucen (1849-1928).
107220 Kotarbiński Józ.
107219 Kotarbiński J. K.
107218 Kotarbiński J.
107217 Kotarbiński A. Katalog książek znajdujących się w czytelni A. Kotarbińskiego, Nr 33 ulica Jerozolimska nr 33 oficyna lewa 2 drzwi. Oddział: książki polskie. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1890,