Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
19384 Czasopisma. Kolęda dla Dzieci. Kolęda dla Dzieci. Wilno, 1836, 1838, 1840—1841.
80417 J(aworowski) L(eon) A. Historya litewska dla dzieci. Wilno, 1836,
59433 Dupré de Saint Maur Jan Piotr Emil (1772—1854). Dwie zbrodnie, powieść rosyjska, przełożona przez F. C. Wilno, 1836,
23761 Dębiński (Dembiński) Ignacy (pijar, pisze pod imieniem zakonnym Joachim; 1800—1869). Mowa duchowna przy wyprowadzaniu zwłok śp. Józefa Łopacińskiego. Wilno, 1835.
19898 Czasopisma. Noworocznik Literacki. Noworocznik Literacki. Petersburg, Wilno, 1835, 1838, 1843.
68275 Glücksberg Teofil (1796—1876). Dodatek drugi do gazety Kuryera Litewskiego N. 236. Wilno, 1835,
62161 Elementarz. Elementarz nowy rossyjsko-polski albo Nauka czytania po Rossyjsku dla młodzieży polskiej. (Wilno, 1834);
73691 Iloczas. Iloczas i wierszopistwo języka łacińskiego (Wilno, 1834);
18657 Czasopisma. Dziennik Muzyczny. Dziennik Muzyczny. (Miesięcznik). Wilno, 1834.
7970 Bobrowski Michał ks. (prof. Uniw. Wileńs.; 1784—1848). Krótki katechizm dla młodzi rzymsko-katolickiego wyznania uczącej się w naukowych zakładach w Rossyi, za najw. rozkazem ułożony i wydrukowany. Wilno, 1834,
6330 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). Wypisy polskie dla użytku młodzieży prozą i wierszem. Wilno, 1834,
41409 Gorski (Górski) Stanisław Batys (1802—1864). Catalogus plantarum quae in calidariis, tepidariis, frigidariis que Horti Botanici Acad. Caes. Med.-Chir. Vilnensis reperiuntur. Wilno, 1834,
21360 Czasopisma. Wizerunki. Wizerunki i Roztrząsania Naukowe. Wilno, 1834—1843.
21523 Czasopisma. Znicz. Znicz. Noworocznik. Wilno, 1834—1835.
60811 Dziennik muzyczny. Dziennik muzyczny. (Miesięcznik). Wilno, 1834 (nr 1 z 1 I). Wydawcy Feliks Weiss i Ignacy Lewkowicz,
20914 Czasopisma. Snopek Nadwiślańskich Plonów. Snopek. Nadwiślańskich Plonów. Wilno, 1833.
88798 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Katalog ksiąg nakładem i drukiem T. Glücksberga. Wilno, 1833,
68287 Glücksberg Teofil (1796—1876). Katalog ksiąg nakładem i drukiem... Wilno, 1833
15292 Chrapowicki, (Odezwa z 13 V 1831, wzywająca mieszkańców Wilna do zachowania spokoju, inc: „Przy rozbiciu i rozpędzeniu ..."). (Wilno, 1831),
75860 J. Tomasz. Zbiór maxym moralnych stwierdzonych przykładami wyjętemi z historyi greckiéj i rzymskiéj, tudzież niektórych bajek Fredra, dla użytku poczynającéj młodzieży. Z łacińskiego na polski język przełożone przez J. Tomasza, Litwina. Wilno, 1831,
6326 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). De latina orthographia quaedam e Schelteri praeceptis styli bene latini delibata. Wilno, 1831,
5094 Baliński Michał (1794—1864). Wspomnienie o Janie Śniadeckim. Wyjątek z Noworocznika Literackiego. Wilno, 1831,
19899 Czasopisma. Noworocznik Litewski. Noworocznik Litewski na r. 1831. Wilno, 1830.
80 Abbadie Jakób ksiądz (1657–1727). Sztuka poznania samego siebie czyli badania źródeł moralności, dzieło po franc. napisane, a staraniem pewnéj damy na polski przełożone język. Wilno, 1830,
24724 Deszkiewicz-Kundzicz Jan Nepomucen ks. (1796—1869). Oda z przyczyny traktatu wiecznego pokoju między Cesarstwem Rossyjskiem a Portą Ottomańską w Adryanopolu zawartego. Wilno, 1830,
12132 Bułharyn (Bułgarin) Tadeusz (właściwie: Jan Tadeusz Krzysztof; 1789—1859). Dymitr Samozwaniec, romans histor. (przekład Kar. Korwella?). Tom I.. Wilno, 1830 (1831?),
88806 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Librairie de Glücksberg. Nouveautés de la Littérature Française Th. Glücksberg, Libraire et Typographe de l'Université Impériale de Vilna. (Wilno, 1829),
17221 Ćwiczenia. Ćwiczenia w czytaniu dla wprawienia się w dobre wymawianie francuzczyzny, ułatwienia nauki czytania i obeznania z ogólnemi prawidłami pisowni, polecone do użycia szkołom powiatowym. Wilno, 1829,
6325 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). O kalendarzu dawnych Rzymian, przekład z niem. Wilno, 1829,
15049 Chomiński Antoni. Loklin, czyli Rozpacz Uwieńczona; dramma w 4 aktach, przez ... napisana. Wilno, 1829,